ขสมก. จัดรถเมล์ฟรีให้บริการประชาชนที่จะร่วม
กิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์นี้

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
7 กุมภาพันธ์ 2560นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ กล่าวถึงมาตรการเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์นี้ ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย ขสมก.จัดรถให้บริการประมาณ 10-15 คัน โดยมีเที่ยววิ่ง 150 เที่ยว เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 -22.00 น. ส่วนในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ จะขยายเวลาให้บริการถึงเวลา 23.00 น. ซึ่งจะจัดเดินรถในลักษณะ Shuttle bus วิ่งในเส้นทางถนนบรมราชชนนี เริ่มต้นตั้งแต่กองสลาก ถนนราชดำเนินและบริการรับส่งตามจุดต่างๆ สำหรับรถที่ให้บริการฟรีจะมีข้อความ Shuttle Bus ติดหน้ารถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง


นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้จัดไปไหว้พระ 9 วัดในจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เขตการเดินรถในพื้นที่ต่างๆhttp://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC6002070010013