ขสมก.เปิดรถเมล์สายใหม่เชื่อมสนามบิน
5 วันยอดผู้โดยสารกว่า 4 พัน

โพสต์ทูเดย์
8 พฤษภาคม 2560ขสมก.เผยรถเมล์เชื่อมสนามบินสายใหม่ 5 วันแรกรายได้ทะลุ 2 แสนบาท ผู้โดยสารรวม 4 พันคน- เล็งเพิ่มเส้นทาง


นายชิดชัย ภู่อารีย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ยอดผู้โดยสารรถเมล์สายใหม่เชื่อมต่อสนามบิน (Airport Bus) อย่างสาย A3 เส้นทาง ท่าอาอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี และสาย A4 เส้นทาง ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวงในช่วง 5 วันแรกตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พ.ค.นั้นมีผู้โดยสารประมาณ 4,506 คน รวมรายได้ 225,020 บาท แบ่งเป็น

สาย A3 มีผู้โดยสารทั้งหมด 2,350 คน รายได้ 117,220 บาท หรือเฉลี่ยวันละ 23,444 บาท
สาย A4 มีผู้โดยสารประมาณ 2,156 คน รายได้ 107,800 บาท หรือเฉลี่ยวันละ 21,560 บาท

โดยให้บริการรวมทั้งสิ้น 628 เที่ยวรวมรถเมล์โดยสาร 13 คัน
แบ่งเป็นสาย A3 เฉลี่ยวันละ 60-66 เที่ยว รวม 318 เที่ยว
ส่วนสาย A4 เฉลี่ยวันละ 60-66 เที่ยว รวม 310 เที่ยว


อย่างไรก็ตามมองว่ารถเมล์สายใหม่ทั้งสองสายนั้นจะมียอดผู้ใช้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติซึ่งนิยมเดินทางด้วยระบบขนส่งรถเมล์สาธารณะเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมารถเมล์เชื่อมต่อสนามบินดอนเมือง A1 A2 A3 และ A4 นั้นได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ภายในสนามบินและการโฆษณาหลายรูปแบบตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้ทราบและกระจายข้อมูลต่อสำหรับผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร <


โดยรถเมล์สายสาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - จตุจักร และสาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง -อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปัจจุบันมียอดผู้ใช้จำนวนมากจนเป็นอีกสายที่ทำรายได้หลักให้กับองค์กร โดยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นมีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 438,691 คน รวมรายได้ 6,605,064 บาท แบ่งเป็น

สาย A1 มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 291,412 คน รายได้ 4,391,786 ล้านบาท หรือเฉลี่ยวันละ 146,392 บาท
สาย A2 มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 147,279 คน รายได้ 2,213,278 ล้านบาท หรือเฉลี่ยวันละ 73,775 บาท


ด้านนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ด้านการพัฒนาเส้นทางรถเมล์เชื่อมต่อสนามบินในอนาคตตามนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคมนั้น ขสมก.จะพิจารณาเพิ่มเส้นทางใหม่จากสนามบินดอนเมืองให้เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะตลอดจนเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรตามแผนปฏิรูปเส้นทางเดินรถ ขสมก. โดยเบื้องต้นเส้นทางที่น่าจะมีความเป็นไปได้คือเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองหลวงตลอดจนเส้นทางเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสถานีสำคัญและสถานีขนส่งในเมืองหลวงอีกด้วยแต่ทั้งนี้ต้องรอดูเสียงตอบรับในเส้นทางรถเมล์สาย A3 และ A4 ประกอบด้วย


ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นลูกค้าส่วนใหญ่เนื่องจากทิศทางการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวประกอบกับผู้โดยสารที่เข้ามายังสนามบินดอนเมืองนั้นส่วนมากเป็นผู้โดยสารเดินทางระยะสั้นตลอดจนเป็นผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยระบบสาธารณะมากกว่ารถแท็กซี่http://www.posttoday.com/biz/gov/493765