ผมต้องการเดินทางจากดอนเมือง ไป ม.บูรพา และเดินทางกลับจาก ม.บูรพา มาที่ดอนเมือง
อยากทราบ เวลาที่ใช้ทั้งขาไป และขากลับ เพื่อเลือกเวลาของเที่ยวบินได้ครับ
ต้องการขึ้นรถ ต่อ รถ ให้น้อยที่สุด สายเดียวได้ยิ่งดีครับ
เพราะกระเป๋าสัมภาระ อยู่พอสมควร เดินทางคนเดียวครับ
ขอเรื่อง เวลาที่ใช้ ราคา และรายละเอียดการขึ้นรถ