พอดีวันที่21 จะไปร่วมรับปริญญาที่ราชมงคลธัญบุรี คลอง6 จะสอบถามว่า
จากเสรีไทย57 ไปราชมงคลคลอง6 นั่งสายอะไรไปใกล้ที่สุด และเดินทางกี่นาทีครับ