[ประกาศ] การปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถ สายการเดินรถที่ 101


ด้วยสายการเดินรถที่ 101 ได้ย้ายสังกัดจากเขตการเดินรถที่ 6 มาอยู่เขตการเดินรถที่ 5 ดังนั้นเพื่อให้การเดินรถมีประสิทธิภาพ และสะดวกในการควบคุม จึงขอปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถ และเส้นทางตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

เดินรถจากวัดยายร่ม จะไปหมดระยะที่ปากทางพุทธมณฑลสาย 2
ทั้งนี้จะเริ่มเดินรถตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


และปรับเปลี่ยนเวลาเดินรถดังนี้
เที่ยวแรก จากวัดยายร่ม 04.00 น. จากปากทางพุทธมณฑลสาย 2 04.30 น.
เที่ยวสุดท้่าย จากวัดยายร่ม 21.30 น. จากปากทางพุทธมณฑลสาย 2 22.30 น.