อยากสอบเส้นทางปฏิรูปล่าสุด มีคำถามดังนี้
1.ทางขสมกที่บอกว่ามี 108 สาย หรือมากกว่านี้
2.อยากทราบว่ามีสายไหนบ้างครับ เพราะเห็นมีแต่บริษัทเอกชน
3.จะเริ่มปรับเปลี่ยนในช่วงไหน
4.เส้นทางที่ขสมกับรถเอกชนเดินรถด้วยกันมีข้อยุติหรือยังว่าใครจะให้บริการครับ