+ ตอบกลับกระทู้
หน้า 2/4 หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 ล่าสุดล่าสุด
#16 - 30
จาก 57 โพส

กระทู้: [รวม TOR / ประกาศ] โครงการว่าจ้างซ่อมแซม / เหมาซ่อม และบำรุงรักษารถโดยสาร ของ ขสมก.

 1. #16
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,776
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,634 ครั้ง ใน 6,276 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ warut bmta ดูโพส
  ทำไมยูโรเบนซ์ซ่อมแค่31ละครับตอนนี้เสีย50กว่าคันแล้ว สนแต่เขต1กับเขต5เขต2กับเขต6ไม่สนแล้วเหรอครับ ยูโรแดวูเขต8ไม่สนแล้วเหรอครับ
  ขสมก. คงนับเฉพาะคันที่ บ.ธนบุรี ไม่ได้ซ่อมแล้วอ่าครับ

 2. #17
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  538
  ถูกใจ
  89
  โพสถูกใจ 601 ครั้ง ใน 216 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Th_jung ดูโพส
  ขสมก. คงนับเฉพาะคันที่ บ.ธนบุรี ไม่ได้ซ่อมแล้วอ่าครับ
  เท่ากับว่า บ.ธนบุรี เหมือนไม่รับผิดชอบทางอ้อมนะครับเนี่ย

 3. 2 คนถูกใจสิ่งนี้


 4. #18
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  SamutSakhon
  โพส
  1,126
  ถูกใจ
  705
  โพสถูกใจ 1,068 ครั้ง ใน 452 โพส
  เล่นง่ายนะช่างธน ไม่อยากซ่อมคือเขาขอเงินค่าซ่อมเพิ่มแต่ ขสมก.ให้เท่าเดิม ก็เลยไม่ซ่อมบางคัน
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย warut bmta : 28/02/11 เมื่อ 00:04


 5. #19
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  165
  ถูกใจ
  41
  โพสถูกใจ 279 ครั้ง ใน 64 โพส
  ไม่ซ่อม MAN กับ BENZพ่วง บ้างเหรอ นั่นหละฝูงใหญ่เลยนะน่ะ

 6. 2 คนถูกใจสิ่งนี้


 7. #20
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  260
  ถูกใจ
  213
  โพสถูกใจ 209 ครั้ง ใน 89 โพส
  สงสัยคงสอบราคากันมันเลยอ่ะครับ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ของ ขสมก. แต่ก็อย่างว่าอ่ะครับ มีผู้ประกอบการเข้าเสนอราคา หลายที่ สอบตกตรงที่คุณสมบัตินี่แหละ ขสมก. ครับ กำหนดคุณสมบัติน้อยๆ หน่อยนะครับ ประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน

 8. #21
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,776
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,634 ครั้ง ใน 6,276 โพส

  ขสมก. เชิญชวนให้เอกชนดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารประจำทาง

  ตอนนี้มีประกาศอันใหม่มาแล้วครับ รู้สึกจำนวนรถในสัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึง

  เชิญชวนให้เอกชนดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารประจำทาง
  เว็บไซต์ ขสมก.
  4 เมษายน 2554


  ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีความประสงค์จะให้เอกชนดำเนินการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารประจำทาง มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ดังนี้

  1. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อ เบนซ์ รุ่น 1617 จำนวน 222 คัน ดังนี้

  - เขตการเดินรถที่ 1 จำนวน 10 คัน

  - เขตการเดินรถที่ 2 จำนวน 98 คัน

  - เขตการเดินรถที่ 3 จำนวน 66 คัน

  - เขตการเดินรถที่ 5 จำนวน 4 คัน

  - เขตการเดินรถที่ 8 จำนวน 44 คัน

  2. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ NGV ยี่ห้อ เบนซ์ เขตการเดินรถที่ 1 จำนวน 37 คัน

  3. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อ เบนซ์ รุ่น ยูโรทู จำนวน 31 คัน ดังนี้

  - เขตการเดินรถที่ 1 จำนวน 2 คัน

  - เขตการเดินรถที่ 2จำนวน 7 คัน

  - เขตการเดินรถที่ 3 จำนวน 1 คัน

  - เขตการเดินรถที่ 5 จำนวน 21 คัน

  4. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อ แดวู รุ่น ยูโรทู จำนวน 11 คัน ดังนี้

  - เขตการเดินรถที่ 1 จำนวน 1 คัน

  - เขตการเดินรถที่ 5 จำนวน 5 คัน

  - เขตการเดินรถที่ 8 จำนวน 5 คัน


  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศดังกล่าว

  2. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ามูลค่าของงานที่ยื่นข้อเสนอ (เมื่อเทียบกับราคาค่าจ้างอัตราเดิมขององค์การ) และชำระเต็มมูลค่าโดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรอง

  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศครั้งนี้

  5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  6. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารไม่น้อยกว่า 100 คัน จากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน หรือนิติบุคคล ที่เชื่อถือได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  7. ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีความพร้อมในการดำเนินการได้ภายในเวลาอันสมควร


  การยื่นข้อเสนอ

  การยื่นข้อเสนอในข้อ 1-5 ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอในข้อหนึ่งข้อใด หรือรายการหนึ่งรายการใดก็ได้ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาทำการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2246 0974  สำหรับผู้ที่ต้องการเสนอราคา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบใบยื่นข้อเสนอได้ที่

  http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=149

 9. 3 คนถูกใจสิ่งนี้


 10. #22
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  26 - 37 - 143 - 180 - 517 - 554 - 751
  โพส
  5,343
  ถูกใจ
  11,414
  โพสถูกใจ 26,023 ครั้ง ใน 4,341 โพส
  ขอให้ได้ไวๆ นะ

 11. #23
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  เขตการเดินรถที่ 3
  โพส
  639
  ถูกใจ
  460
  โพสถูกใจ 1,408 ครั้ง ใน 373 โพส
  โอ้วว .. ยูโรเบนซ์ เขตการเดินรถที่ 3 จำนวน 1 คัน

  มันคือคันไหนที่แปลกประเภทเนี่ย
  BUS Zone 3

 12. #24
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  527
  ถูกใจ
  658
  โพสถูกใจ 556 ครั้ง ใน 202 โพส
  เขต 4,6,7 ไม่มีเลย

 13. #25
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  bus zone 3
  โพส
  315
  ถูกใจ
  19
  โพสถูกใจ 127 ครั้ง ใน 69 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BITTERSWEET ดูโพส
  โอ้วว .. ยูโรเบนซ์ เขตการเดินรถที่ 3 จำนวน 1 คัน

  มันคือคันไหนที่แปลกประเภทเนี่ย
  ว่าแต่คันไหนหว่า?พี่ๆ

 14. #26
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  1,991
  ถูกใจ
  6,697
  โพสถูกใจ 5,650 ครั้ง ใน 1,355 โพส
  แดวูเขต1 คันไหนเนี่ย ???

 15. #27
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  1,285
  ถูกใจ
  5,737
  โพสถูกใจ 1,723 ครั้ง ใน 567 โพส
  เขต 6 ก็มีปอ.เบนซ์ รุ่น 1617 แต่ไม่ต้องหาเอกชนมาซ่อม แฮะ เพราะซ่อมเองได้ดีีิ
  เขต 5 ก็หาผู้ซ่อมรุ่นนี้ แค่ 4 คัน เพราะส่วนหนึ่งส่งบ้านโป่ง และอีกส่วนคือซ่อมเองได้
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย T.B.S. : 05/04/11 เมื่อ 15:37
  T.B.S. = Tanachai Bus Service

 16. #28
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  กปด.24 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
  โพส
  1,536
  ถูกใจ
  3,445
  โพสถูกใจ 4,290 ครั้ง ใน 1,102 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ T.B.S. ดูโพส
  เขต 5 ก็หาผู้ซ่อมรุ่นนี้ แค่ 4 คัน เพราะส่วนหนึ่งส่งบ้านโป่ง และอีกส่วนคือซ่อมเองได้
  สำหรับรถเขต 5 ที่ประมูลซ่อม 4 คันนั้น เป็นรถที่ บ.ธนบุรี ยกเลิกเหมาซ่อมครับ คนละคันกับรถที่ทางองค์การซ่อมเอง+บ้านโป่งบัสบอดี้

 17. #29
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  260
  ถูกใจ
  213
  โพสถูกใจ 209 ครั้ง ใน 89 โพส
  ผม ว่า บางข้อ มันก็แข็งเกินไป แต่ก็อย่างว่าอ่ะครับ เพื่อเป็นผลประโยขน์ของทางราชการ แต่บางข้อที่ดูแล้ว มันก็หินไม่เบานะ อย่างข้อ 6, ข้อ2 น่าจะหยวนๆ หน่อย หวังว่งคงจะได้ผู้เสนอราคา หรือยื่นซองได้เร็วๆ นี้นะครับ

 18. #30
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  ห้องเช่าห้องเล็กๆ ใน ซ.ราม39
  โพส
  959
  ถูกใจ
  10,085
  โพสถูกใจ 939 ครั้ง ใน 437 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ FlukebuS ดูโพส
  แดวูเขต1 คันไหนเนี่ย ???
  สงสัยจะเป็นเจ้า 1-67064 แน่ๆเลย

 19. 1 คนถูกใจสิ่งนี้

  BiG
+ ตอบกลับกระทู้
หน้า 2/4 หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 ล่าสุดล่าสุด

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด