+ ตอบกลับกระทู้
หน้า 13/13 หน้าแรกหน้าแรก ... 11 12 13
#181 - 183
จาก 183 โพส

กระทู้: โครงการ E-ticket - ตั๋วร่วม - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. #181
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,776
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,634 ครั้ง ใน 6,276 โพส
  'ช ทวี'ฟ้อง ขสมก.เรียกค่าเสียหาย 1.55 พันลบ.
  กรุงเทพธุรกิจ
  6 กันยายน 2562  'ช ทวี' ยื่นฟ้องขสมก. ต่อศาลปกครองกลาง เรียกค่าเสียหาย 1,556 .07 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5 % หลังบอกเลิกสัญญาตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และ Cash-Box บนรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน


  บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 1998/2562 ระหว่างบริษัทฯผู้ฟ้องคดี และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าที่ควรได้รับแก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,556 .07 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระแล้วเสร็๗ และให้คืนหลักประกันสัญญาพร้อมค่าธรรมเนียมที่จะเกิดจากการคืนหลักประกันล่าช้าดังกล่าวแล้ว


  ก่อนหน้านี้ บริษัท ฯได้ทำสัญญาให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ E-Ticket กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และ Cash-Box บนรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี มูลค่าโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานรัฐขอยกเลิกการทำสัญญาฯ ดังกล่าว มูลค่าโครงการที่บอกยกเลิกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665 ล้านบาท  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/846414


  ----------

  “ช ทวี” ยื่นฟ้อง ขสมก.
  เรียก 1.55 พันล้าน ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี
  กรณีบอกเลิกสัญญาเช่า E-Ticket

  PPTV
  6 กันยายน 2562  บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยื่นฟ้อง ขสมก. ต่อศาลปกครอง กรณีบอกเลิกสัญญาเช่าระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์


  เมื่อวันที่ (6 ก.ย.62) นายสุรเดช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง แจ้งเรื่องบริษัทฯ ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ ต่อศาลปกครอง กรณีบอกเลิกสัญญาเช่าระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) ระบุว่า ตามที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ทำสัญญาให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ E-Ticket กับองค์การขนส่ง (ขสมก.) ซึ่งได้ติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และ Cash-Box บนรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี มูลค่าโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000,000 บาท ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานรัฐขอยกเลิกการทำสัญญาฯ ดังกล่าว มูลค่าโครงการที่บอกยกเลิกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000,000 บาท

  โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ ยื่นคำฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง ดดีหมายเลขดำที่ 1998/2562 ระหว่างบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าที่ควรได้รับแก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,556,074,766.36 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) (ราคาไม่รวมภาษี) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระแล้วเสร็จ และให้คืนหลักประกันสัญญา พร้อมค่าธรรมเนียมที่จะเกิดจากการคืนหลักประกันล่าช้าดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ถ้ามีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป  https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/109977


  ----------

  พิษยกเลิก E-Ticket
  'ช.ทวี' ยื่นฟ้อง ขสมก. 1.5 พันล้าน

  ฐานเศรษฐกิจ
  7 กันยายน 2562  บริษัทช.ทวี ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เรียกค่าเสียหาย 1,556 .07 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5 % จากขสมก. หลังถูกบอกเลิกสัญญาตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และ Cash-Box


  บริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 1998/2562 ระหว่างบริษัทฯผู้ฟ้องคดี และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าที่ควรได้รับแก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,556 .07 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระแล้วเสร็จ และให้คืนหลักประกันสัญญาพร้อมค่าธรรมเนียมที่จะเกิดจากการคืนหลักประกันล่าช้าดังกล่าวแล้ว


  ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ E-Ticket กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และ Cash-Box บนรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี มูลค่าโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานรัฐขอยกเลิกการทำสัญญาฯ ดังกล่าว มูลค่าโครงการที่บอกยกเลิกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665 ล้านบาท  https://www.thansettakij.com/content/409146

 2. #182
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,776
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,634 ครั้ง ใน 6,276 โพส
  ประสบการณ์ (เกือบ) 1 เดือน “รถเมล์ไร้เงินสด” ขสมก.
  ผู้จัดการ
  29 ตุลาคม 2562  หลังจากที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ขยายโครงการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดบนรถโดยสารของ ขสมก.ทุกคัน รวมกว่า 3,000 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดูเหมือนว่ายังคงขลุกขลักพอสมควร  หากยังจำกันได้ ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิว “บัตร ขสมก.คอนแทคเลส พรีเพด” มาตั้งแต่ ขสมก. ทดสอบการชำระค่าโดยสารโดยไม่รับเงินสด
  นำร่องสาย 510 ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562
  กระทั่ง ขสมก. นำมาใช้จริงกับรถเมล์ทุกคัน ทีแรกมีคนดรามากันใหญ่ เพราะเข้าใจว่า รถเมล์ ขสมก. จะไม่รับเงินสด ภายหลังพบว่าเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการจ่ายค่ารถเมล์เท่านั้น
  ใครสะดวกใช้เงินสดเหมือนเดิมก็ใช้ไป ใครมีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้บัตรแตะที่เครื่องเพื่อจ่ายเพียงแค่นั้น

  นอกจากบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แล้ว บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์คอนแทคเลส เช่น VISA PayWave ยังชำระค่าโดยสาร ขสมก. ได้
  โดยรายการใช้จ่ายจะระบุว่า “BMTA ZONE … GRO” (ตามเขตการเดินรถที่ 1-8)
  แต่ก็กลัวว่าระบบจะไม่เสถียร ตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. อย่างเดียวไปเลยดีกว่า  สำหรับคนที่ใช้บัตรโดยสารล่วงหน้ารายสัปดาห์และรายเดือนเป็นบัตรกระดาษ
  ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์แบบบัตรแข็งแล้ว
  ซื้อบัตรเพียงครั้งเดียว แล้วเติมเงินตามรอบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใช้งาน

  ระบบนี้ดีกว่าบัตรโดยสารล่วงหน้าแบบกระดาษ เพราะจะต้องถูกพนักงานเก็บค่าโดยสารนำบัตรไปตรวจสอบที่เครื่อง EDC ทุกครั้ง
  ต่างจากเมื่อก่อนมีคนปลอมแปลงบัตรโดยสารล่วงหน้าแบบกระดาษเพื่อขึ้นรถเมล์ฟรี ซึ่งมีคนทำแบบนี้หลายราย

  ที่เห็นแล้วสงสารก็คือ “พนักงานเก็บค่าโดยสาร”
  เพราะเครื่อง EDC ที่ธนาคารกรุงไทยให้ ขสมก. กว่า 3,000 เครื่องมาตั้งแต่ต้นปี มีขนาดใหญ่เทอะทะและหนักมาก ต้องหิ้วสะพายคู่กับถือกระบอกตั๋วตลอดทั้งวัน การทำงานไม่สะดวก
  ยิ่งพนักงานที่เจอ อายุอานามไม่ใช่น้อยๆ นึกเป็นห่วงว่า หากไม่คิดจะเปลี่ยนเครื่อง EDC ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักเบากว่านี้ ใช้งานได้ยาวนาน
  เกรงว่าจะเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น อาการกระดูกสันหลังคดเสียก่อน

  ครั้นจะให้เป็นระบบ e-Ticket ติดตั้งเครื่องแตะบัตรแบบคราวที่แล้ว ซึ่ง ขสมก.ยกเลิกสัญญาไป
  ก็อาจจะต้องเจอ “คนหัวหมอ” ทำเนียนไม่แตะบัตรอีก ทั้งที่การหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าโดยสาร ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
  การมีพนักงานเก็บค่าโดยสารถือว่ามีประโยชน์ ในยามที่สังคมไทยทุกวันนี้มีแต่คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น  ผลสำรวจจาก “กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ น่าสังเกตว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เกินครึ่งทราบว่า ขสมก. เริ่มรับชำระค่ารถเมล์แบบไร้เงินสดเต็มรูปแบบทุกคัน ส่วนมากทราบจากข่าวผ่านสื่อหลักและสื่อโซเชียล
  แต่ส่วนใหญ่เกือบ 90% ยังคงจ่ายค่ารถเมล์ด้วยเงินสด มีเพียง 5% ที่ใช้บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนมาจากบัตรโดยสารล่วงหน้าแบบกระดาษ
  ส่วนคนที่ใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) เพียง 1.4% เท่านั้น

  แม้ความเห็นจากผลสำรวจส่วนใหญ่มองว่าสะดวก ไม่ต้องพกเหรียญหรือหาเหรียญไว้จ่ายค่ารถเมล์
  แต่ส่วนใหญ่กังวลระบบล่ม สัญญาณมีปัญหาขณะเก็บเงิน รวมทั้งคนยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีใช้งาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
  อีกทั้งยังมองว่า พนักงานเก็บเงิน หรือ “กระเป๋ารถเมล์” ยังคงมีความจำเป็นสำหรับสังคมไทย  คนที่ชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด อาจมีประสบการณ์แตกต่างกัน
  แต่สำหรับผู้เขียน ในรอบเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กรอนิกส์ ที่ซื้อมาตั้งแต่นำร่องสาย 510 มาใช้แทนเงินสด เพราะอยากจะพิสูจน์จริงว่าเป็นอย่างไร

  สัปดาห์แรกที่นำบัตรมาใช้ พบว่าพนักงานส่วนหนึ่งเข้าใจการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC
  เพราะโดยปกติจะรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่รัฐบาลให้วงเงินค่าโดยสารรถเมล์ และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือนอยู่แล้ว

  แต่บางสายพบว่าเครื่อง EDC ยังไม่อัพเกรดซอฟท์แวร์
  พอยื่นบัตรจ่ายค่ารถเมล์ พนักงานบอกว่าใช้ไม่ได้
  บางคนใจดีบอกว่า “ไม่ต้องจ่าย เพราะเป็นความผิดขององค์การฯ” เราต้องคะยั้นคะยอขอจ่ายเงินสดเพราะไม่อยากให้พนักงานขาดรายได้
  ผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ เครื่อง EDC ถึงทยอยอัพเกรดซอฟท์แวร์จนครบทุกคัน

  ปัญหาต่อมาคือ สับสนว่าเมื่อไหร่จะได้จ่าย
  ปกติพนักงานเก็บค่าโดยสารหลายคนเดินถือกระบอกรถเมล์ด้วย สะพายเครื่อง EDC ไปด้วยก็ไม่เท่าไหร่
  ซึ่งก็แอบสงสารเหมือนกันเพราะเครื่องที่ธนาคารกรุงไทยให้มามีขนาดที่ใหญ่มาก

  แต่ถ้าพนักงานนำเครื่อง EDC ไว้ที่หน้ารถ เราต้องรอพนักงานเก็บค่าโดยสารคนอื่นด้วยเงินสดให้หมดก่อน
  ตอนนั้นเรากังวลเสียเองว่า เราจะกลายเป็นว่าชักดาบค่าโดยสาร (โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ) หรือเปล่า?

  ผ่านไปสักพัก พนักงานถึงหยิบเครื่อง EDC จากหน้ารถ ไล่แตะบัตรผู้โดยสารทีละคน รวมทั้งผู้เขียนจนครบ
  เราต้องคอยบอกพนักงานว่าขึ้นมาจากไหน เพื่อให้พนักงานคิดค่าโดยสารให้ถูกต้องตามระยะทาง  อีกปัญหาหนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงธนาคารกรุงไทยก็คือ เมื่อไหร่จะสามารถเช็กยอดเงินคงเหลือในบัตรผ่านมือถือ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางออนไลน์
  โดยพัฒนาระบบบริการตัวเอง (Self service) ให้ผู้ใช้บัตรสะดวกมากขึ้นกว่านี้

  ทุกวันนี้เวลาจะเช็กยอดมีแค่สองวิธี คือ พนักงานเก็บค่าโดยสารต้องคอยบอกว่าเหลือกี่บาท ซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยจะบอก
  กับเอาบัตรไปให้ธนาคารกรุงไทยลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน 6 หลัก นำไปเช็กยอดผ่านตู้เอทีเอ็มกรุงไทยซึ่งยุ่งยาก

  ต่อให้อ้างว่ามีตู้เอทีเอ็มกรุงไทยนับพันเครื่องทั่วประเทศ แต่ก็ต้องค้นหาตู้เอทีเอ็ม เสียเวลาทำรายการอยู่ดี

  แอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” มีเพียงแค่บริการด้านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และบัตรกรุงไทย TRAVEL CARD เท่านั้น
  แต่บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบัตร E-Money เช่น กรุงไทยพร้อมจ่าย ไม่สามารถเพิ่มเข้าไปในแอปพลิเคชันได้

  ส่วนการเติมเงินลงในบัตร แม้จะมีพร้อมเพย์คิวอาร์โค้ด (PromptPay QR Code) อยู่ด้านหลังบัตร
  แต่เวลาเติมเงินก็ต้องหยิบบัตรขึ้นมาสแกน จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันโดยตรงแบบไม่ต้องควักบัตรออกมาก็ทำไม่ได้

  เปรียบเทียบกับแอปพลิเคชัน SCB EASY ธนาคารไทยพาณิชย์ ในหน้ารวมบัญชี นอกจากจะมีเมนูบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มแล้ว
  ยังมีเมนูบัตรเติมเงิน ที่สามารถเช็กยอดได้ทั้งบัตร SCB M PREPAID และบัตร PLANET SCB

  ที่เหลือเชื่อก็คือ ตอนที่นำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ไปสแกนคิวอาร์โค้ดที่แอปฯ SCB EASY เพิ่อเติมเงิน
  ยังสามารถ “กดติดดาว” หลังเติมเงินเพื่อบันทึกรายการโปรด ไว้เติมเงินลงในบัตรครั้งต่อไปผ่านเมนู “จ่ายบิล” ได้อีกด้วย

  ธนาคารกรุงไทยน่าจะใช้แอปฯ “Krungthai NEXT” หรือ “เป๋าตัง” ที่ผูกกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  มาต่อยอดกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ไม่จำเป็นต้องพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ให้ยุ่งยากโดยใช่เหตุ

  เวลาที่แต่ละค่ายเปิดตัวแอปพลิเคชันทีไร คิดในใจว่า บริการต่างๆ รวมอยู่ในแอปฯ เดียวกันไม่ได้หรือไง
  จะออกแอปฯ อะไรอีกเยอะแยะ หนักเครื่องชิบหาย ไม่สงสารคนที่ใช้มือถือสเปกต่ำ ประเภท RAM 1 GB, ROM 8 GB ราคาถูกบ้างเลยหรือ?  ส่วนปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ เป็นที่ทราบกันดีว่ารถร่วมบริการ ใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ไม่ได้
  ปรากฎว่ามีผู้ประกอบการเดินรถรายใหม่ คือ “สมาร์ทบัส” ใช้รถโดยสารสีฟ้า คล้ายกับรถเอ็นจีวีของ ขสมก. อีกต่างหาก

  เหตุที่สีรถคล้ายกัน เพราะเป็นรถที่ซื้อมาจากบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป ซึ่งเคยชนะประมูลโครงการรถเมล์เอ็นจีวีของ ขสมก. มาก่อน
  แต่ถูกบอกเลิกสัญญา เพราะมีปัญหาการนำเข้ากับทางกรมศุลกากรจนส่งมอบรถไม่ทัน

  ปัจจุบัน “สมาร์ทบัส” นำรถเข้ามาให้บริการบางเส้นทาง เช่น สาย 104 ปากเกร็ด-หมอชิต 2, สาย 150 ปากเกร็ด-บางกะปิ, สาย 52 ปากเกร็ด-บางซื่อ, สาย 147 วงกลมเคหะธนบุรี-บางแค และสาย 167 เคหะธนบุรี-สถานีรถไฟฟ้าลุมพินี

  คนที่สับสนกับสีรถเมล์แล้วรีบขึ้นโดยไม่ทันสังเกต พอทราบว่าเป็นรถร่วมบริการ ก็ใช้บัตรไม่ได้ตามระเบียบ  อย่างไรก็ตาม จากการใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. มาเกือบ 1 เดือน
  รู้สึกว่าสะดวกรวดเร็ว เพราะไม่ต้องควักเหรียญขึ้นมาจ่าย ไม่ต้องจ่ายธนบัตรแล้วรับเงินทอนเป็นเหรียญให้หนัก ไม่ต้องพกเงินสดในกระเป๋าสตางค์จำนวนมาก

  ทุกวันนี้เวลาเดินทางในกรุงเทพฯ จะใช้สารพัดบัตรแตะแล้วจ่ายแทนเงินสด
  ทั้งบัตรแรบบิท บัตรเอ็มอาร์ที บัตรแอร์พอร์ตลิงก์ บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.
  จะมีก็แต่เรือโดยสาร แท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ยังต้องจ่ายเงินสด

  การผลักดันระบบชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดของ ขสมก. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
  ไม่ใช่แค่เพียงก้าวสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แต่ผู้ใช้ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ สะดวกสบายและปลอดภัย

  เพียงแต่ว่ายังมีคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เคยชินกับการจ่ายค่ารถเมล์ด้วยเงินสด ซึ่งต้องใช้เวลาและสิ่งจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรม
  ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองหน่วยงานอย่าง ขสมก. และธนาคารกรุงไทยจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร  https://mgronline.com/columnist/detail/9620000103625

 3. #183
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,776
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,634 ครั้ง ใน 6,276 โพส
  ‘แรบบิท’ ลั่นพร้อมช่วยรัฐทำระบบ 'ตั๋วร่วม'
  หลัง ‘บัตรแมงมุม’ เกิดช้า

  VOICE TV
  26 พฤศจิกายน 2562  ผู้บริหารบัตรแรทบิทเผยมีความพร้อม หากรัฐให้จัดทำระบบตั๋วร่วมกลาง เชื่อมโยงขนส่งทุกระบบ หลังบัตรแมงมุมทำได้เพียงรถไฟฟ้า 2 สาย ชี้มีผู้ใช้บัตรแรบบิทปัจจุบันกว่า 13 ล้านใบ ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มเป็น 15 ล้านใบ คาดสิ้นปี 2563 ใช้บัตรร่วมกับรถเมล์ได้อีก 2,000 คัน


  นางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (บีเอสเอส) หรือ ผู้ให้บริการบัตรแรบบิท เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ที่ระบบบัตรแรบบิทจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบัตรแมงมุม หรือ ตั๋วร่วม ตามนโยบายของรัฐบาล ว่า ในส่วนของบริษัทฯ มองไว้ 2 แนวทาง คือ หนึ่ง รัฐบาลให้แรบบิทเป็นผู้ดำเนินการกลาง ซึ่งในส่วนนี้บริษัทยินดี และพร้อมเสนอตัวทันทีในการเข้าไปมีส่วนร่วม เนื่องจากมองว่าบริษัทมีความพร้อมในเรื่องของระบบอยู่แล้ว และปัจจุบันมีการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะครบทุกโหมด


  หรือ สอง รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการเอง ในส่วนนี้บริษัทก็มีความพร้อมที่จะเข้าไปร่วมในระบบก็ทำได้ เนื่องจากระบบบัตรแมงมุม คนส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยทำระบบเป็นคนของแรบบิท ดังนั้นทั้ง 2 ระบบจึงมีความคล้ายคลึงกันอยู่ ซึ่งหากใช้แนวทางนี้ก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา ซึ่งที่ผ่านมามีการคุยกันบ้างแล้ว


  อย่างไรก็ตาม หากรัฐจะพิจารณาในแนวทางที่ 1 เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค หากให้แรบบิทดำเนินการ มั่นใจว่าระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีครึ่งจะสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ครบทุกโหมด ซึ่งรวมถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าของ รฟม. และรถเมล์ของ ขสมก.


  “เราเกิดมาเพื่อเป็นตั๋วร่วมอยู่แล้ว เมื่อถามว่าจะสามารถเสนอตัวเป็นระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing) ได้ไหม ต้องอยู่ที่รัฐบาลว่าจะเลือกแบบไหน ซึ่งอยากเริ่มได้เลยแล้วดึงเราขึ้นมา เราพร้อมเพราะมีการเชื่อมต่อด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้ว ถ้ารัฐบาลอนุญาตให้แรบบิทดำเนินการก็พร้อม แต่ถ้ารัฐบาลจะมีระบบกลางเป็นของตัวเองเราก็พร้อมสนับสนุนและยกระบบเข้าร่วม” นางสาวรัชนี กล่าว


  ล่าสุดบริษัทได้เริ่มทดลองนำ "ระบบแรบบิท" ที่ใช้ในรถไฟฟ้า BTS มาทดลองใช้กับรถเมล์โดยสารสมาร์ทบัสใน 2 เส้นทางแล้ว ได้แก่ สาย 104 ปากเกร็ด-หมอชิต 2 และสาย 150 ปากเกร็ด-บางกะปิ ซึ่งถือเป็นการนำระบบการชำระเงินตามมาตรฐานสากลมาใช้ในรถโดยสารประจำทางสาธารณะในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก


  ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าไตรมาสแรกของปี 2563 จะมีการติดตั้งเพิ่มในรถสมาร์ทบัสอีก 5 สาย และภายในสิ้นปี จะสามารถติดตั้งระบบการชำระเงินด้วยบัตรแรบบิทนี้ได้อย่างสมบูรณ์ในรถสมาร์ทบัสสายอื่นๆ รวมกว่า 2,000 คัน ทั่วกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีผู้ใช้บัตรแรบบิทเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 8 แสน ถึง 1 ล้านคนต่อวัน


  ขณะเดียวกัน การเพิ่มเส้นทางการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส ในระหว่างปี 2563-2564 ระยะทางจะเพิ่มขึ้นจาก 50 กม. เป็น 170 กม. จากรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต – คูคต) สายสีเหลือง (ลาดพร้าว – สำโรง) และสายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี) ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้งานบัตรแรบบิทเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ล้านคนต่อวัน เป็น 15 ล้านใบ จากปัจจุบันอยู่ที่ 13 ล้านใบแล้ว  https://voicetv.co.th/read/_vyM0Vj_Z
+ ตอบกลับกระทู้
หน้า 13/13 หน้าแรกหน้าแรก ... 11 12 13

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด