+ ตอบกลับกระทู้
หน้า 1/3 1 2 3 ล่าสุดล่าสุด
#1 - 15
จาก 42 โพส

กระทู้: โครงการเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสาร (ยูโรฮีโน่) พร้อมจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 1. #1
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,767
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,633 ครั้ง ใน 6,276 โพส

  BMTA3 โครงการเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสาร (ยูโรฮีโน่) พร้อมจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา

  ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารประจำทาง


  ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีความประสงค์จะให้เอกชนดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารจากการใช้น้ำมันดีเซลมาใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG ของ
  รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น ยูโรทู จำนวน 323 คัน


  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศดังกล่าว

  2. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ามูลค่าของงานที่ยื่นข้อเสนอ และชำระ เต็มมูลค่าโดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรอง

  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศครั้งนี้

  5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  6. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารไม่น้อยกว่า 100 คัน จากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนหรือนิติบุคคล ที่เชื่อถือได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  7. ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีความพร้อมในการดำเนินการได้ภายในเวลาอันสมควร


  คุณลักษณะเบื้องต้น

  1. ต้องเป็นเครื่องยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและรับประกันการใช้งาน 1 ปี

  2. ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด CNG ต้องเป็นถังใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและรับประกันการใช้งาน 1 ปี

  3. จะต้องมีเอกสารรับรองการติดตั้ง CNG การจดทะเบียนรถ การตรวจสภาพ การชำระภาษีจากกรมการขนส่งทางบก


  การยื่นข้อเสนอ

  ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนออื่นใดที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2246 0974


  ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2554
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=158

 2. #2
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  โพส
  1,258
  ถูกใจ
  1,883
  โพสถูกใจ 3,356 ครั้ง ใน 732 โพส
  โอ้วพระเจ้า!! จะเอาฮีโน่ติดก๊าซ 142จะปีนสะพานแขวนได้มั้ยเนี่ย - -*

  1-55004,1-55008,1-55009,1-55176,1-55177,1-55178,1-55179,1-55180,1-55181,1-55182,1-55183,1-55195
  1-3032,1-3041,1-3050,1-3051,1-3055,1-3063,1-3081,1-3085,1-3094,1-3097

 3. 2 คนถูกใจสิ่งนี้


 4. #3
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  ดงมิตซูตัดจอด
  โพส
  908
  ถูกใจ
  2,548
  โพสถูกใจ 3,873 ครั้ง ใน 607 โพส
  หาเรื่องเปลี่ยนยูโรฮีโน่ไปใช้ก๊าซ เพื่อให้รถมันเสียเยอะขึ้นๆ จะได้เปลี่ยนเป็นรถใหม่รึเปล่า...?
  เคยทดลองเปลี่ยนมาแล้วก็รู้ๆอยู่ว่ามันไม่เวิร์ค แล้วนี่จะเปลี่ยนยกเซ็ตเลยรึ

 5. 1 คนถูกใจสิ่งนี้


 6. #4
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  1,991
  ถูกใจ
  6,697
  โพสถูกใจ 5,650 ครั้ง ใน 1,355 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tar_Tanarat ดูโพส
  หาเรื่องเปลี่ยนยูโรฮีโน่ไปใช้ก๊าซ เพื่อให้รถมันเสียเยอะขึ้นๆ จะได้เปลี่ยนเป็นรถใหม่รึเปล่า...?
  เคยทดลองเปลี่ยนมาแล้วก็รู้ๆอยู่ว่ามันไม่เวิร์ค แล้วนี่จะเปลี่ยนยกเซ็ตเลยรึ
  ผมว่า น่าจะทำเหมือนกรณีเหมือน 45091 นะครับพี่ต้าร์ 45091 นี่ไม่ใช่เครื่อง RU1J นะครับ 45091ใช้เครื่อง J08 CNG โดยเฉพาะ ถ้าเปลี่ยนกันจริงๆคงจะทำกรณีเดียวกับ 45091 ละมั้งครับพี่ต้าร์

 7. 7 คนถูกใจสิ่งนี้


 8. #5
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  ที่อยู่
  จะรู้ไปทำอะไรอ่า.............
  โพส
  2,029
  ถูกใจ
  1,399
  โพสถูกใจ 5,340 ครั้ง ใน 1,389 โพส
  เปลี่ยนทำ....ไร


  Follow Me IG : taritkamon

  Line : dukkyz145

 9. 8 คนถูกใจสิ่งนี้


 10. #6
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  โพส
  467
  ถูกใจ
  242
  โพสถูกใจ 358 ครั้ง ใน 141 โพส
  ผมว่างานนี้เปลี่ยนโดยดูจากสภาพรถภายนอกด้วยนะครับ เพราะเบนซ์สภาพก็เน่าหลายคันแล้ว ส่วนแดวูก็เอียงซ้ายบ้างขวาบ้าง อีซูซุก็แบบว่าสภาพดีเกินไปที่จะเอามาเสี่ยง สุดท้ายก็มาตกที่ฮีโน่นี่แหละครับ

 11. 8 คนถูกใจสิ่งนี้


 12. #7
  สมัครเมื่อ
  May 2011
  โพส
  679
  ถูกใจ
  1,405
  โพสถูกใจ 1,127 ครั้ง ใน 359 โพส
  ^
  ^

  ครับ กำลังพอดี สภาพไม่ได้ดีที่สุด ไม่ได้แย่ที่สุด เลย โดนเปลี่ยน

 13. 1 คนถูกใจสิ่งนี้


 14. #8
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  โพส
  270
  ถูกใจ
  886
  โพสถูกใจ 340 ครั้ง ใน 120 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pat543 ดูโพส
  โอ้วพระเจ้า!! จะเอาฮีโน่ติดก๊าซ 142จะปีนสะพานแขวนได้มั้ยเนี่ย - -*
  งานนี้ 138 แดวูอาจมีแซง อิอิ^^
  แต่ถ้าเป็นอย่าง 45091 ก็น่าจะโอเคอยู่นะ

 15. 1 คนถูกใจสิ่งนี้


 16. #9
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  โพส
  1,258
  ถูกใจ
  1,883
  โพสถูกใจ 3,356 ครั้ง ใน 732 โพส
  แต่ 45091 ตอนวิ่ง 522 ตอนขึ้นทางด่วนคนนั่งหลังลุ้นโคตรๆ มันจะขึ้นไหวมั้ยยยเสียงเกียร์ลากยาว

  1-55004,1-55008,1-55009,1-55176,1-55177,1-55178,1-55179,1-55180,1-55181,1-55182,1-55183,1-55195
  1-3032,1-3041,1-3050,1-3051,1-3055,1-3063,1-3081,1-3085,1-3094,1-3097

 17. 1 คนถูกใจสิ่งนี้


 18. #10
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  26 - 37 - 143 - 180 - 517 - 554 - 751
  โพส
  5,343
  ถูกใจ
  11,414
  โพสถูกใจ 26,023 ครั้ง ใน 4,341 โพส
  โปรเจกต์เยอะจังเลยนะท่าน


 19. #11
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  254
  ถูกใจ
  225
  โพสถูกใจ 525 ครั้ง ใน 124 โพส
  อ้าว เปลี่ยนแบบนี้ ใครซ่อม ???

  องค์การ หรือ ฮีโน่ หรือไอคนที่เอามาติด

 20. 1 คนถูกใจสิ่งนี้


 21. #12
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  1,249
  ถูกใจ
  2,765
  โพสถูกใจ 2,422 ครั้ง ใน 682 โพส
  ถ้าโปรเจกต์นี้กินกันผ่าน ก็ขอให้ 323 คัน ออกมาเป็นแบบ 1-45091

  จงอย่ากินกันจน 323 คันจอดตายสนิท แบบรถทดลองก๊าซสาย 520
  เพราะมันจะดู________มาก

 22. 11 คนถูกใจสิ่งนี้


 23. #13
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  1,991
  ถูกใจ
  6,697
  โพสถูกใจ 5,650 ครั้ง ใน 1,355 โพส
  แทนที่จะให้ ฮีโน่ เป็นคนเปลี่ยน ทำไมต้องให้เอกชนเปลี่ยนด้วยฟระ

 24. 5 คนถูกใจสิ่งนี้


 25. #14
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  โพส
  312
  ถูกใจ
  559
  โพสถูกใจ 305 ครั้ง ใน 107 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ FlukebuS ดูโพส
  แทนที่จะให้ ฮีโน่ เป็นคนเปลี่ยน ทำไมต้องให้เอกชนเปลี่ยนด้วยฟระ
  เค้าก็ไม่ได้กำหนดนิครับว่าไม่เอาฮีโน่ แต่อยู่ที่ว่าฮีโน่จะไปยื่นกับเขาด้วยหรือเปล่า

  ปล.ฮีโน่ไม่ใช่เอกชนหรือครับ

 26. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 27. #15
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  เขตการเดินรถที่ 3
  โพส
  638
  ถูกใจ
  460
  โพสถูกใจ 1,408 ครั้ง ใน 373 โพส
  โปรแกรมนี้ .. ลำบากใจตรูซะเหลือเกิน
  BUS Zone 3

 28. 9 คนถูกใจสิ่งนี้

+ ตอบกลับกระทู้
หน้า 1/3 1 2 3 ล่าสุดล่าสุด

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด