+ ตอบกลับกระทู้
#1 - 6
จาก 6 โพส

กระทู้: [๒๕๕๔/๑๐/๐๖ : ๒๐๒๑] ปรับปรุงเส้นทาง สาย 163 169 177

 1. #1
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,768
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,633 ครั้ง ใน 6,276 โพส

  [๒๕๕๔/๑๐/๐๖ : ๒๐๒๑] ปรับปรุงเส้นทาง สาย 163 169 177

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
  ฉบับที่ 2021 (พ.ศ. 2554)

  กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารฯ
  สายที่ 163 พระราม 9-สะพานกรุงเทพ-สถานีรถไฟศาลายา
  สําหรับการเดินรถช่วงพระราม 9-ท่าพระ-สถานีรถไฟศาลายา เป็น ช่วงคลองสาน-ท่าพระ-สถานีรถไฟศาลายา

  สายที่ 169 วงกลมบางขุนเทียน-ปิ่นเกล้า-วงเวียนใหญ่
  สําหรับการเดินรถช่วงวงกลมบางขุนเทียน-คลองสาน ให้มีรายละเอียดเส้นทางผ่านถนนกรุงธนบุรี

  สายที่ 177 วงกลมบางบัวทอง-วงเวียนใหญ่-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงบางบัวทอง-คลองสาน เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่วง

  โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้


  สายที่ 163 พระราม 9-สะพานกรุงเทพ-สถานีรถไฟศาลายา
  เริ่มต้นจากอู่จอดรถบนถนนพระราม 9 (บริเวณใต้ทางด่วน) ไปตามถนนพระราม 9 แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายเข้าตลาดห้วยขวาง ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ แยกขวาไปตามถนนดินแดง ถนนราชวิถี ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาข้ามสะพานกรุงเทพ ไปตามถนนมไหสวรรย์ ถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 แยกซ้ายไปตามถนนธรรมสพน์ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท นฐ.3001 แยกขวาไปตามถนนเข้าตลาดเก่าศาลายา ไปสุดเส้นทางที่บริเวณสถานีรถไฟศาลายา

  ช่วงพระราม 9-สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน-สถานีรถไฟศาลายา
  เริ่มต้นจากอู่จอดรถบนถนนพระราม 9 (บริเวณใต้ทางด่วน) ไปตามถนนพระราม 9 แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายเข้าตลาดห้วยขวาง ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ แยกขวาไปตามถนนดินแดง ถนนราชวิถี ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกซ้ายไปตามถนนเลียบใต้ทางด่วน แยกขวาไปตามถนนสาทร ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปตามถนนกรุงธนบุรี ถนนราชพฤกษ์ แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 แยกซ้ายไปตามถนนธรรมสพน์ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท นฐ.3001 แยกขวาไปตามถนนเข้าตลาดเก่าศาลายา ไปสุดเส้นทางที่บริเวณสถานีรถไฟศาลายา

  ช่วงคลองสาน-ท่าพระ-สถานีรถไฟศาลายา
  เริ่มต้นจากคลองสาน ไปตามถนนเจริญนคร แยกขวาไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 แยกซ้ายไปตามถนนธรรมสพน์ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท นฐ.3001 แยกขวาไปตามถนนเข้าตลาดเก่าศาลายา ไปสุดเส้นทาง
  ที่บริเวณสถานีรถไฟศาลายา


  สายที่ 169 วงกลมบางขุนเทียน-ปิ่นเกล้า-วงเวียนใหญ่
  เที่ยววนขวา
  เริ่มต้นจากบริเวณอู่บางขุนเทียน (หลังโรงพยาบาลนครธน) ไปตามถนนพระราม 2 แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม แยกซ้ายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ แยกขวาไปตามถนนพรานนก แยกซ้ายไปตามถนนอรุณอมรินทร์ แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปอ่นเกล้า ไปตามถนนราชดําเนินกลาง ถนนนครสวรรค์ แยกขวาไปตามถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนวรจักร ถนนจักรวรรดิ์ ข้ามสะพานสมเด็จพระปกเกล้า ไปตามถนนประชาธิปก ผ่านวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนสมเด็จพระเจ่าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนพระราม 2 ไปสุดเส่นทางที่บริเวณอู่บางขุนเทียน (หลังโรงพยาบาลนครธน)

  เที่ยววนซ้าย
  เริ่มต้นจากบริเวณอู่บางขุนเทียน (หลังโรงพยาบาลนครธน) แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 2 แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนประชาธิปก ข้ามสะพานสมเด็จพระปกเกล้า ไปตามถนนจักรเพชร แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามถนนวรจักร แล้วไปตามเส้นทางเดิ ม ไปสุดเส้นทางที่บริเวณอู่บางขุนเทียน (หลังโรงพยาบาลนครธน)

  ช่วงวงกลมบางขุนเทียน-คลองสาน
  เริ่มต้นจากบริเวณอู่บางขุนเทียน (หลังโรงพยาบาลนครธน) ไปตามถนนพระราม 2 แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม ถนนอินทรพิทักษ์ ผ่านวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนลาดหญ้า แยกซ้ายไปตามถนนท่าดินแดง แยกขวาไปตามถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนเจริญนคร แยกขวาไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนพระราม 2 ไปสุดเส้นทางที่บริเวณอู่บางขุนเทียน (หลังโรงพยาบาลนครธน)


  สายที่ 177 วงกลมบางบัวทอง-วงเวียนใหญ่-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  เริ่มต้นจากตลาดบางบัวทอง ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตามถนนอรุณอัมรินทร์ แยกขวาไปตามถนนพรานนก แยกซ้ายไปตามถนนอิสรภาพ แยกขวาไปตามถนนประชาธิปก ถึงวงเวียนใหญ่ แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร แยกซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปตามถนนสาทร แยกซ้ายไปตามถนนเลียบใต้ทางด่วน แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนพญาไท ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกขวาไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปสุดเส้นทางที่ตลาดบางบัวทอง

  ช่วงวงกลมบางบัวทอง-วงเวียนใหญ่-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน)
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากตลาดบางบัวทอง ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตามถนนอรุณอัมรินทร์ แยกขวาไปตามถนนพรานนก แยกซ้ายไปตามถนนอิสรภาพ แยกขวาไปตามถนนประชาธิปก ถึงวงเวียนใหญ่ แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร แยกซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปตามถนนสาทร แยกซ้ายไปตามถนนเลียบใต้ทางด่วน แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนพญาไท ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขึ้นทางด่วนที่ด่านพหลโยธิน ไปตามทางด่วนศรีรัช ลงทางด่วนที่ด่านงามวงศ์วาน ไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกขวาไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปสุดเส้นทางที่ตลาดบางบัวทอง

  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากตลาดบางบัวทอง ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน ขึ้นทางด่วนที่ด่านงามวงศ์วาน ไปตามทางด่วนศรีรัช ลงทางด่วนที่ด่านคลองประปา ไปตามถนนพระราม 6 แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทางที่ตลาดบางบัวทอง

  ช่วงบางบัวทอง-คลองสาน
  เริ่มต้นจากตลาดบางบัวทอง ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แยกขวาไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนเจริญนคร ไปสุดเส้นทางที่คลองสาน (บริเวณวัดสุวรรณ)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 148 ง
  หน้า 96-99 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554


  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/148/96.PDF
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Th_jung : 09/09/13 เมื่อ 12:28 เหตุผล: แก้ไขการแสดงผลสระและวรรณยุกต์

 2. 2 คนถูกใจสิ่งนี้


 3. #2
  สมัครเมื่อ
  Jun 2011
  ที่อยู่
  BMTA BUS ZONE 5
  โพส
  452
  ถูกใจ
  235
  โพสถูกใจ 400 ครั้ง ใน 173 โพส
  ช่วยแบ่งเบาภาระของสาย 84 ได้ ไม่มากก็น้อยละครับ
  สาย 68 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 4. #3
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  ที่อยู่
  BMTA ZONE 6
  โพส
  1,494
  ถูกใจ
  1,177
  โพสถูกใจ 1,078 ครั้ง ใน 430 โพส
  ^
  ^
  ^
  น่าจะช่วย 84ก ซะมากกว่านะนั่นนะ

 5. #4
  สมัครเมื่อ
  Jun 2011
  ที่อยู่
  BMTA BUS ZONE 5
  โพส
  452
  ถูกใจ
  235
  โพสถูกใจ 400 ครั้ง ใน 173 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rar369 ดูโพส
  ^
  ^
  ^
  น่าจะช่วย 84ก ซะมากกว่านะนั่นนะ
  5555+ ทั้ง 84 และ 84ก เลยแล้วกัน
  สาย 68 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 6. #5
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  154
  ถูกใจ
  95
  โพสถูกใจ 191 ครั้ง ใน 60 โพส
  177 น่าจะวิ่งทางด่วนนะคนคงเยอะขั้นมาช่วยแบ่งเบาภาระสาย 522 กับ 69 หน่อยแถมเป็นอีกทางเลือกของ ผดส. ที่ต้องการเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปย่านบางบัวทอง

 7. #6
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  Thaling Chan and Bangphee
  โพส
  497
  ถูกใจ
  2,122
  โพสถูกใจ 2,047 ครั้ง ใน 353 โพส
  177ช่วงบางบัวทอง-คลองสาน
  ^^
  ^^
  เปิดสายใหม่ไปเลยดีกว่า เล่นผ่านศรีประวัติ เนติบัณฑิต บางไผ่ ท่าพระ เดอะมอลล์ BTS คลองสาน ....แต่อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาสาย146 ได้อย่างดี
  ^^
  ู^^

 8. 2 คนถูกใจสิ่งนี้

+ ตอบกลับกระทู้

แท็กของกระทู้นี้

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด