ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 1904 (พ.ศ. 2551)

กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารฯ
สายที่ 107 บางเขน-ท่าเรือคลองเตย (ทางด่วน) ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงบางเขน-ประตูน้ำ-ท่าเรือคลองเตย เพิ่มขึ้นหนึ่งช่วง
สายที่ 149 ตลิ่งชัน-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (เอกมัย) เป็น อู่พุทธมณฑลสาย 2-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (เอกมัย)
สายที่ 402 ช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ เป็น ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงช่องนนทรี-สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-ราชพฤกษ์ เพิ่มขึ้นหนึ่งช่วง
โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้


สายที่ 107 บางเขน-ท่าเรือคลองเตย (ทางด่วน)
เริ่มต้นจากบางเขน (อู่บางเขน) ไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ถึงดินแดง ขึ้นทางพิเศษที่ด่านดินแดง ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ถนนเกษมราษฎร์ ไปตามถนนเกษมราษฎร์ จนสุดเส้นทางที่ท่าเรือคลองเตย (บริเวณอู่คลองเตย)

ช่วงบางเขน-ประตูน้ำ-ท่าเรือคลองเตย
เริ่มต้นจากบางเขน (อู่บางเขน) ไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกขวาไปตามถนนดินแดง แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ ผ่านประตูน้ำ ไปตามถนนราชดำริ แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา แยกซ้ายไปตามถนนเกษมราษฎร์ จนสุดเส้นทางที่ท่าเรือคลองเตย (อู่คลองเตย)


สายที่ 149 อู่พุทธมณฑล สาย 2-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (เอกมัย)
จากอู่พุทธมณฑล สาย 2 ไปสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (เอกมัย)
เริ่มต้นจากอู่พุทธมณฑล สาย 2 ไปตามถนนพุทธมณฑล สาย 2 แยกขวาไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสี่แยกอรุณอมรินทร์ แยกขวาไปตามถนนอรุณอมรินทร์ แยกขวาไปตามถนนพรานนก ถึงสี่แยกพรานนก แยกซ้ายไปตามถนนอิสรภาพ แยกขวาไปตามถนนประชาธิปก ถึงวงเวียนใหญ่ แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร แยกซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปตามถนนสาทร แยกขวาไปตามถนนพระราม 4 แยกซ้ายไปตามซอยสุขุมวิท 42 แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท จนสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (เอกมัย)

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (เอกมัย) ไปอู่พุทธมณฑล สาย 2
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (เอกมัย) ไปตามถนนสุขุมวิท แยกซ้ายไปตามซอยสุขุมวิท 40 แยกขวาไปตามถนนพระราม 4 แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่อู่พุทธมณฑล สาย 2


สายที่ 402 ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์
เริ่มต้นจากแยกถนนสุรวงศ์ ไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยกขวาไปตามถนนพระราม 3 ถนนรัชดาภิเษก จนสุดเส้นทางที่บริเวณถนนราชพฤกษ์

ช่วงช่องนนทรี-สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-ราชพฤกษ์
เริ่มต้นจากแยกถนนสุรวงศ์ ไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยกขวาไปตามถนนพระราม 3 แยกขวาขึ้นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ไปตามสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ลงสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ไปตาม
ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก จนสุดเส้นทางที่บริเวณถนนราชพฤกษ์


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 23 ง
หน้า 179-181 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552