ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
เรื่อง การยกเว้นค่าโดยสารสำหรับรถมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดา)
ในเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง
.ศ. 2551


ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับรถมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ และหรือรถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ ข) ในเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง
จำนวน 800 คัน ใน 71 เส้นทาง ไม่รวมเส้นทางของรถร่วมบริการ
โดยมีสัดส่วนในการให้บริการ คือ รถไม่เสียค่าโดยสาร : รถที่เสียค่าโดยสารปกติเป็น 1 : 1
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552
ดังนี้


สายที่ 1 ชื่อเส้นทาง ถนนตก - ท่าเตียน จำนวนรถ 13 คัน
สายที่ 2 ชื่อเส้นทาง สำโรง - ปากคลองตลาด จำนวนรถ 19 คัน
สายที่ 3 ชื่อเส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - คลองสาน จำนวนรถ 7 คัน
สายที่ 4 ชื่อเส้นทาง ท่าน้ำภาษีเจริญ - ท่าเรือคลองเตย จำนวนรถ 7 คัน
สายที่ 7 ชื่อเส้นทาง ถนนพระราม 2 - หัวลำโพง จำนวนรถ 29 คัน

สายที่ 11 ชื่อเส้นทาง อู่ศรีนครินทร์ - มาบุญครอง จำนวนรถ 7 คัน
สายที่ 12 ชื่อเส้นทาง ห้วยขวาง - ปากคลองตลาด จำนวนรถ 9 คัน
สายที่ 13 ชื่อเส้นทาง อู่พระราม 9 - คลองเตย จำนวนรถ 15 คัน
สายที่ 15 ชื่อเส้นทาง เดอะมอลล์ท่าพระ - สีลม - บางลำภู จำนวนรถ 11 คัน
สายที่ 16 ชื่อเส้นทาง ประชาชื่น - สุรวงศ์ จำนวนรถ 6 คัน
สายที่ 18 ชื่อเส้นทาง ท่าอิฐ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวนรถ 14 คัน

สายที่ 21 ชื่อเส้นทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วัดคู่สร้าง จำนวนรถ 7 คัน
สายที่ 23 ชื่อเส้นทาง สำโรง - สี่เสาเทเวศน์ (ทางด่วน) จำนวนรถ 15 คัน
สายที่ 24 ชื่อเส้นทาง ประชานิเวศน์ 3 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวนรถ 13 คัน
สายที่ 25 ชื่อเส้นทาง อู่สายลวด - ท่าช้างวังหลวง จำนวนรถ 12 คัน
สายที่ 26 ชื่อเส้นทาง มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวนรถ 12 คัน
สายที่ 29 ชื่อเส้นทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - หัวลำโพง จำนวนรถ 22 คัน

สายที่ 32 ชื่อเส้นทาง ปากเกร็ด - วัดพระเชตุพนฯ จำนวนรถ 8 คัน
สายที่ 34 ชื่อเส้นทาง รังสิต - ถนนพหลโยธิน - หัวลำโพง จำนวนรถ 13 คัน
สายที่ 36 ชื่อเส้นทาง อู่โพธิ์แก้ว - สี่พระยา จำนวนรถ 10 คัน

สายที่ 42 ชื่อเส้นทาง วงกลมท่าพระ - เสาชิงช้า จำนวนรถ 5 คัน
สายที่ 45 ชื่อเส้นทาง สำโรง - ท่าน้ำสี่พระยา จำนวนรถ 11 คัน
สายที่ 47 ชื่อเส้นทาง ท่าเรือคลองเตย - กรมที่ดิน จำนวนรถ 14 คัน
สายที่ 49 ชื่อเส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - หัวลำโพง จำนวนรถ 4 คัน
สายที่ 50 ชื่อเส้นทาง โรงพยาบาลจุฬาฯ - พระราม 6 จำนวนรถ 8 คัน

สายที่ 53 ชื่อเส้นทาง รอบเมืองเทเวศน์ จำนวนรถ 13 คัน
สายที่ 54 ชื่อเส้นทาง วงกลมรอบเมืองห้วยขวาง จำนวนรถ 19 คัน
สายที่ 59 ชื่อเส้นทาง รังสิต - สนามหลวง จำนวนรถ 8 คัน
สายที่ 60 ชื่อเส้นทาง มีนบุรี - ปากคลองตลาด จำนวนรถ 14 คัน

สายที่ 62 ชื่อเส้นทาง สาธุประดิษฐ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวนรถ 8 คัน
สายที่ 63 ชื่อเส้นทาง อตก. 3 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวนรถ 6 คัน
สายที่ 65 ชื่อเส้นทาง วัดปากน้ำ - สนามหลวง จำนวนรถ 11 คัน
สายที่ 66 ชื่อเส้นทาง ประชานิเวศน์ 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน) จำนวนรถ 7 คัน
สายที่ 67 ชื่อเส้นทาง วัดเสมียนนารี - เซ็นทรัลพระราม 3 จำนวนรถ 6 คัน
สายที่ 68 ชื่อเส้นทาง บางลำภู - สมุทรสาคร จำนวนรถ 15 คัน
สายที่ 70 ชื่อเส้นทาง สนามหลวง - ประชานิเวศน์ 3 จำนวนรถ 6 คัน

สายที่ 71 ชื่อเส้นทาง สวนสยาม - วัดธาตุทอง จำนวนรถ 16 คัน
สายที่ 72 ชื่อเส้นทาง สี่เสาเทเวศน์ - ท่าเรือคลองเตย จำนวนรถ 10 คัน
สายที่ 75 ชื่อเส้นทาง วัดพุทธบูชา - หัวลำโพง จำนวนรถ 12 คัน
สายที่ 77 ชื่อเส้นทาง สาธุประดิษฐ์ - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) จำนวนรถ 8 คัน
สายที่ 80 ชื่อเส้นทาง โรงเรียนศึกษานารี - สนามหลวง จำนวนรถ 6 คัน

สายที่ 82 ชื่อเส้นทาง พระประแดง - บางลำภู จำนวนรถ 12 คัน
สายที่ 84 ชื่อเส้นทาง คลองสาน - สามพราน จำนวนรถ 30 คัน

สายที่ 91 ชื่อเส้นทาง สนามหลวง - วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวนรถ 4 คัน
สายที่ 93 ชื่อเส้นทาง หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง - สี่พระยา จำนวนรถ 8 คัน
สายที่ 95 ชื่อเส้นทาง รังสิต - มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวนรถ 25 คัน
สายที่ 96 ชื่อเส้นทาง สวนสยาม - สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต จำนวนรถ 19 คัน
สายที่ 97 ชื่อเส้นทาง กระทรวงสาธารณสุข - โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนรถ 14 คัน

สายที่ 101 ชื่อเส้นทาง วัดม่วง - ตลาดโพธิ์ทอง จำนวนรถ 12 คัน
สายที่ 105 ชื่อเส้นทาง คลองสาน - ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ จำนวนรถ 12 คัน
สายที่ 107 ชื่อเส้นทาง บางเขน - ท่าเรือคลองเตย (ทางด่วน) จำนวนรถ 9 คัน

สายที่ 111 ชื่อเส้นทาง วงกลมตลาดพลู - บุคคโล จำนวนรถ 11 คัน
สายที่ 117 ชื่อเส้นทาง กทม. 2 - อตก. 3 จำนวนรถ 10 คัน

สายที่ 129 ชื่อเส้นทาง บางเขน - สำโรง (ทางด่วน) จำนวนรถ 7 คัน

สายที่ 134 ชื่อเส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - หมู่บ้านบัวทองเคหะ จำนวนรถ 13 คัน
สายที่ 136 ชื่อเส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - ท่าเรือคลองเตย จำนวนรถ 12 คัน
สายที่ 137 ชื่อเส้นทาง วงกลมรามคำแหง - ถนนรัชดาภิเษก จำนวนรถ 8 คัน

สายที่ 145 ชื่อเส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - สมุทรปราการ จำนวนรถ 18 คัน

สายที่ 156 ชื่อเส้นทาง วงกลมโรงเรียนสตรีวิทยา 2 - ถนนนวมินทร์ จำนวนรถ 15 คัน

สายที่ 165 ชื่อเส้นทาง พุทธมณฑลสาย 2 - ศาลาธรรมสพน์ - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวนรถ 3 คัน
สายที่ 166 ชื่อเส้นทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – เมืองทองธานี (ทางด่วน) จำนวนรถ 5 คัน

สายที่ 178 ชื่อเส้นทาง วงกลมสุคนธสวัสดิ์ - เกษตรนวมินทร์ จำนวนรถ 14 คัน
สายที่ 179 ชื่อเส้นทาง อู่พระราม 9 - สะพานพระราม 7 จำนวนรถ 8 คัน
สายที่ 180 ชื่อเส้นทาง อู่สาธุประดิษฐ์ - วิทยาเขตรามคำแหง จำนวนรถ 9 คัน

สายที่ 185 ชื่อเส้นทาง คลองเตย - รังสิต จำนวนรถ 7 คัน
สายที่ 189 ชื่อเส้นทาง สนามหลวง - กระทุ่มแบน จำนวนรถ 7 คัน
สายที่ 191 ชื่อเส้นทาง อู่โพธิ์แก้ว - กระทรวงพาณิชย์ จำนวนรถ 15 คัน

สายที่ 203 ชื่อเส้นทาง อตก. 3 - สนามหลวง จำนวนรถ 16 คัน
สายที่ 204 ชื่อเส้นทาง กทม. 2 - ท่าน้ำราชวงศ์ จำนวนรถ 5 คัน
สายที่ 205 ชื่อเส้นทาง คลองเตย - ถนนรัชดาภิเษก (ตอนล่าง) จำนวนรถ 8 คัน
สายที่ 206 ชื่อเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประเวศ จำนวนรถ 8 คันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 26 ง
หน้า 267-271 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/026/267.PDF