ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 1935 (พ.ศ. 2552)

กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารฯ
สายที่ 36 อู่โพธิ์แก้ว-ท่าน้ำสี่พระยา ให้มีรายละเอียดเส้นทางผ่านถนนศรีบูรพาและถนนเสรีไทย
โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้


สายที่ 36 อู่โพธิ์แก้ว-ท่าน้ำสี่พระยา
จากอู่โพธิ์แก้ว ไปท่าน้ำสี่พระยา
เริ่มต้นจากอู่โพธิ์แก้ว ไปตามซอยโพธิ์แก้ว แยกขวาไปตามถนนนวมินทร์ ถึงแยกการเคหะ ไปตามถนนศรีบูรพา แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย ถึงแยกนวมินทร์ ไปตามถนนลาดพร้าว แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์ แยกขวาไปตามถนนรามคำแหง แยกขวาไปตามซอยรามคำแหง 39 ไปตามถนนประชาอุทิศ แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์ แยกขวาไปตามถนนดินแดง ถนนราชวิถี ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท ถนนสี่พระยา แยกซ้ายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์ แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามซอยเจริญกรุง 30 จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำสี่พระยา

จากท่าน้ำสี่พระยา ไปอู่โพธิ์แก้ว
เริ่มต้นจากท่าน้ำสี่พระยา ไปตามถนนสี่พระยา ถนนพญาไท แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่อู่โพธิ์แก้ว

ช่วงเทียมร่วมมิตร-ท่าน้ำสี่พระยา
จากเทียมร่วมมิตร ไปท่าน้ำสี่พระยา
เริ่มต้นจากอู่พระราม 9 ไปตามถนนวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์ แยกขวาไปตามถนนดินแดง ถนนราชวิถี ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท ถนนสี่พระยา แยกซ้ายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์ แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามซอยเจริญกรุง 30 จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำสี่พระยา

จากท่าน้ำสี่พระยา ไปเทียมร่วมมิตร
เริ่มต้นจากท่าน้ำสี่พระยา ไปตามถนนสี่พระยา ถนนพญาไท แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่อู่พระราม 9


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 121 ง
หน้า 353-354 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552