ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 1997 (พ.ศ. 2553)


กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารฯ

สายที่ 84 คลองสาน-สามพราน เป็น สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่-สามพราน
และปรับปรุงเส้นทางช่วงคลองสาน-หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา เป็น ช่วงสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่-หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา
และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มขึ้นอีก 2 ช่วง คือ ช่วงสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่-วัดไร่ขิง และช่วงสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่-หมู่บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 7
สายที่ 125 สถานีชุมทางบางซื่อ 2-โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา เป็น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา
และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงสถานีชุมทางบางซื่อ 2-โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา และช่วงสะพานกรุงธนบุรี-สนามหลวงธนบุรี
สายที่ 517 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)-ลาดกระบัง เป็น สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)-ศูนย์การค้าเทิดไท
และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรม-พัฒนาการ-ศูนย์การค้าเทิดไท เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่วง
โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้


สายที่ 84 สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่-สามพราน
เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนเจริญนคร แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า ผ่านวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนอินทรพิทักษ์ ถนนเพชรเกษม แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3098 จนสุดเส้นทางที่อำเภอสามพราน

ช่วงสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่-หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา
เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนเจริญนคร แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า ผ่านวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนอินทรพิทักษ์ ถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข นฐ. 4006 จนสุดเส้นทางที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา

ช่วงสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่-วัดไร่ขิง
เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนเจริญนคร แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า ผ่านวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนอินทรพิทักษ์ ถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 จนสุดเส้นทางที่บริเวณวัดไร่ขิง

ช่วงสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่-หมู่บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 7
เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนเจริญนคร แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า ผ่านวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนอินทรพิทักษ์ ถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3415 จนสุดเส้นทางที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 7


สายที่ 125 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา
เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี ข้ามสะพานกรุงธนบุรี ไปตามถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) แยกซ้ายไปตามถนนธรรมสพน์ จนสุดเส้นทางที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา

ช่วงสถานีชุมทางบางซื่อ 2-โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา
เริ่มต้นจากสถานีชุมทางบางซื่อ 2 ไปตามถนนเทอดดำริ ถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนราชวิถี ข้ามสะพานกรุงธนบุรี ไปตามถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) แยกซ้ายไปตามถนนธรรมสพน์ จนสุดเส้นทางที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา

ช่วงสะพานกรุงธนบุรี-สนามหลวงธนบุรี
เริ่มต้นจากสะพานกรุงธนบุรี (ฝั่งธนบุรี) ไปตามถนนราชวิถี ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี แยกซ้ายไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จนสุดเส้นทางที่สนามหลวงธนบุรี


สายที่ 517 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)-ศูนย์การค้าเทิดไท
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 แยกซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9 แยกขวาไปตามถนนรามคำแหง แยกซ้ายไปตามถนนพัฒนาการ แยกซ้ายไปตามถนนอ่อนนุช ถนนลาดกระบัง ถนนหลวงแพ่ง จนสุดเส้นทางที่บริเวณศูนย์การค้าเทิดไท

ช่วงสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรม-พัฒนาการ-ศูนย์การค้าเทิดไท
เที่ยวไป
เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรม ไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9 แยกขวาไปตามถนนรามคำแหง แยกซ้ายไปตามถนนพัฒนาการ แยกซ้ายไปตามถนนอ่อนนุช ถนนลาดกระบัง ถนนหลวงแพ่ง จนสุดเส้นทางที่บริเวณศูนย์การค้าเทิดไท

เที่ยวกลับ
เริ่มต้นจากบริเวณศูนย์การค้าเทิดไท ไปตามถนนหลวงแพ่ง แล้วไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามซอยเนียมอุทิศ แยกขวาไปตามซอยประชาสงเคราะห์ 36 แยกขวาไปตามถนนประชาสงเคราะห์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก จนสุดเส้นทางที่สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรม


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 178 ง
หน้า 155-161 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553