สาย 511 เบอร์ 3-44023 เป็นยูโร HINO 44 และไมมีโฆษณา (ไม่นับ เบนซ์)คันเดียวในสาย 511