+ ตอบกลับกระทู้
#1 - 3
จาก 3 โพส

กระทู้: เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมเดินรถโดยสาร สาย 537

 1. #1
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,768
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,633 ครั้ง ใน 6,276 โพส

  Joint เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมเดินรถโดยสาร สาย 537

  ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์เข้าร่วมเดินรถโดยสารปรับอากาศ
  ในเส้นทางปรับอากาศ สายที่ 537 ปอ.


  ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีความประสงค์จะให้เอกชนนยื่นความประสงค์เข้าร่วมเดินรถโดยสารปรับอากาศ ในเส้นทางรถหมวด 1 (มาตรฐาน 2) จำนวน 1 เส้นทาง
  สายที่ 537 ปอ. ศรีอยุธยา - บางพลี
  จำนวน 30 คัน


  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมเดินรถจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  1. ต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเดินรถโดยสารประจำทาง มีสัญชาติไทย และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG ที่จะนำเข้าร่วมเดินรถโดยชอบด้วยกฎหมาย

  2. ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบองค์การ ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2551

  3. ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรอง

  4. ต้องมีอู่จอดรถและสำนักงาน ซึ่งมีพื้นที่จอดรถให้เพียงพอกับจำนวนรถที่เข้าร่วมเดินรถกับองค์การ และมีท่าต้นทางปลายทางที่เหทาะสม และไม่กีดขวางการจราจร สำนักงานต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล องค์การสามารถติดต่อประสานงานได้

  5. ต้องมีหลักฐานกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ครอบครองรถโดยสาร


  รายละเอียดการเข้าร่วมเดินรถ

  1. ต้องเป็นรถโดยสารปรับอากาศใหม่ ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG เป็นเชื้อเพลิง ขนาด 12 เมตรมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด และผ่านการตรวจสภาพจาก กรมการขนส่งทางบก

  2. ต้องติดตราเครื่องยนต์ ใช้สีของรถองค์การตามที่องค์การกำหนด และได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

  3. ผู้เข้าร่วมเดินรถต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงความพร้อมในการนำรถโดยสาร ตามรายละเอียดข้อ 1 เข้าร่วมเดินรถกับองค์การ

  4. ต้องมีแผนการดำเนินงาน คือ
  - แผนการเดินรถและการบริการ
  - แผนพัฒนาบุคลากร
  - แผนการซ่อมบำรุง
  - แผนด้านความปลอดภัย
  - แผนด้านสิ่งแวดล้อม
  5. ไม่มีหนี้ค้างชำระ และคดีความค้างดำเนินการกับองค์การ

  6. ต้องนำรถเข้าทำสัญญาการเดินรถกับองค์การให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ประกาศ ภายใน 180 วันนับแต่วันทำสัญญา หากพ้นกำหนดไม่สามารถนำรถตามจำนวนดังกล่าวเข้าร่วมเดินรถ องค์การจะปรับค่าเสียหายในอัตราวันละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) จนกว่าจะนำรถเข้าร่วมเดินรถครบตามสัญญา

  7. ต้องวางหลักประกันสัญญา และหลักประกันค่าเสียหายตามที่องค์การกำหนด และจัดทำประกันภัยประเภท 3 วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่าที่องค์การกำหนด เมื่อองค์การอนุมัติให้เข้าร่วมเดินรถ

  8. อายุสัญญาเข้าร่วมเดินรถ 15 ปี นับแต่วันที่กำหนดในสัญญาเป็นต้นไป


  การยื่นข้อเสนอ

  การยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนออื่นใดที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ในวันเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ในเวลาทำการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2246 0974


  ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2556
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=221

 2. 2 คนถูกใจสิ่งนี้


 3. #2
  สมัครเมื่อ
  Aug 2011
  ที่อยู่
  พระนครบางกอก, กลางสวนบางมด
  โพส
  1,640
  ถูกใจ
  2
  โพสถูกใจ 1,696 ครั้ง ใน 635 โพส
  ทำไมต้องก๊าซ?
  ผมไม่ได้แสดงความเห็นให้ใครถูกใจ ผมแค่แสดงความเห็นในสิ่งที่ผมคิด ลองเปิดใจค่อย ๆ คิดตามแล้วเลือกที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือก ไม่ใช่อยู่ที่ผม

 4. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 5. #3
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,063
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,109 ครั้ง ใน 1,610 โพส
  ไหนๆรถใหม่จะมาแล้ว อู่เมกาก็มีแล้ว ทำไมไม่เอามาวิ่งเองล่ะครับ???

 6. 3 คนถูกใจสิ่งนี้

+ ตอบกลับกระทู้

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด