ตอนนี้เท่าที่ผมเห็น รถขสมก. ได้ทำโครงเหล็กเพื่อเสียบป้ายหลายสายแล้ว

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ผมเห็นสาย 206 ก็ทำแล้ว

ตอนนี้เท่าที่นึกได้ สายที่ทำโครงเหล็กเสียบป้ายแล้วก็มี

ยูโรสาย 23

ยูโรสาย 34 (ฮีโน่)

ยูโรสาย 102

ยูโรสาย 206

ยูโรสาย 555 (ฮีโน่)