[ขึ้นบน]กปด.14 (อู่คลองเตย)


สายในสังกัด : 4 13 47 72 136 195 205


[ขึ้นบน]สาย 4

ท่าเรือคลองเตย - ท่าน้ำภาษีเจริญ

ครีมแดง HINO
 1. 4-40455 / 12-0351 กทม. [GPS]
 2. 4-40456 / 12-0352 กทม. [GPS]
ครีมแดง MITSUBISHI
 1. 4-80299 / 11-8738 กทม. [GPS]
 2. 4-80343 / 11-9070 กทม. [GPS]
 3. 4-80344 / 11-9071 กทม. [GPS]
 4. 4-80349 / 11-9359 กทม. [GPS]
 5. 4-80368 / 11-9378 กทม. [GPS]
 6. 4-80396 / 11-9673 กทม. [GPS]
 7. 4-80402 / 11-9674 กทม. [GPS]
 8. 4-80481 / 12-0671 กทม. [GPS]
ปอ.ครีมน้ำเงิน HINO
 1. 4-4005 / 12-2556 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 4-4011 / 12-2562 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 4-4017 / 12-2568 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 4-4018 / 12-2569 กทม. [GPS]: Toyota Spirit of Football (V.2)
 5. 4-4038 / 12-2764 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 4-4043 / 12-2769 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 4-4046 / 12-2772 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 4-4051 / 12-2875 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 4-4057 / 12-2881 กทม. [GPS]: Toyota Spirit of Football (V.2)
 10. 4-4062 / 12-2969 กทม. [GPS]: ว่าง
 11. 4-4064 / 12-2971 กทม. [GPS]: Toyota Spirit of Football (V.2)
 12. 4-4066 / 12-2973 กทม. [GPS]: ว่าง
 13. 4-4068 / 12-2975 กทม. [GPS]: ว่าง
 14. 4-4069 / 12-2976 กทม. [GPS]: ว่าง
 15. 4-4073 / 12-2980 กทม. [GPS]: ว่าง
 16. 4-4074 / 12-2981 กทม. [GPS]: ว่าง[ขึ้นบน]สาย 13

คลองเตย - ห้วยขวาง

ครีมแดง HINO
 1. 4-40015 / 11-8932 กทม. [GPS]
 2. 4-40018 / 11-8935 กทม. [GPS]
ครีมแดง MITSUBISHI
 1. 4-80003 / 11-8166 กทม. [GPS]
 2. 4-80006 / 11-8169 กทม. [GPS]
 3. 4-80246 / 11-8255 กทม. [GPS]
 4. 4-80270 / 11-8709 กทม. [GPS]
 5. 4-80342 / 11-9069 กทม. [GPS]
 6. 4-80346 / 11-9356 กทม. [GPS]
 7. 4-80353 / 11-9363 กทม. [GPS]
 8. 4-80358 / 11-9368 กทม. [GPS]
 9. 4-80369 / 11-9379 กทม. [GPS]
 10. 4-80370 / 11-9380 กทม. [GPS]
 11. 4-80372 / 11-9382 กทม. [GPS]
 12. 4-80374 / 11-9384 กทม. [GPS]
 13. 4-80405 / 11-9676 กทม. [GPS]
 14. 4-80407 / 11-9678 กทม. [GPS]
 15. 4-80408 / 11-9656 กทม. [GPS]
 16. 4-80410 / 11-9677 กทม. [GPS]
 17. 4-80414 / 11-9658 กทม. [GPS]
 18. 4-80419 / 11-9689 กทม. [GPS]
 19. 4-80424 / 11-9665 กทม. [GPS]
 20. 4-80430 / 11-9688 กทม. [GPS]
 21. 4-80455 / 12-0524 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 47

ท่าเรือคลองเตย - กรมที่ดิน

ครีมแดง HINO
 1. 4-40341 / 11-8648 กทม. [GPS]
 2. 4-40343 / 11-8650 กทม. [GPS]
 3. 4-40345 / 11-8652 กทม. [GPS]
 4. 4-40347 / 11-8654 กทม. [GPS]
 5. 4-40448 / 12-0345 กทม. [GPS]
 6. 4-40449 / 12-0346 กทม. [GPS]
 7. 4-40474 / 12-0369 กทม. [GPS]
 8. 4-40485 / 12-0784 กทม. [GPS]
 9. 4-40488 / 12-0703 กทม. [GPS]
 10. 4-40490 / 12-0787 กทม. [GPS]
 11. 4-40495 / 12-0707 กทม. [GPS]
 12. 4-40530 / 12-0796 กทม. [GPS]
 13. 4-40531 / 12-0735 กทม. [GPS]
 14. 4-40532 / 12-0797 กทม. [GPS]
ครีมแดง MITSUBISHI
 1. 4-80019 / 11-8174 กทม. [GPS]
 2. 4-80236 / 11-8235 กทม. [GPS]
 3. 4-80238 / 11-8236 กทม. [GPS]
 4. 4-80240 / 11-8250 กทม. [GPS]
 5. 4-80242 / 11-8251 กทม. [GPS]
 6. 4-80273 / 11-8712 กทม. [GPS]
 7. 4-80280 / 11-8719 กทม. [GPS]
 8. 4-80361 / 11-9371 กทม. [GPS]
 9. 4-80385 / 11-9395 กทม. [GPS]
 10. 4-80403 / 11-9675 กทม. [GPS]
 11. 4-80502 / 12-0692 กทม. [GPS]
 12. 4-80503 / 12-0693 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 72

ท่าเรือคลองเตย - เทเวศร์

ครีมแดง HINO
 1. 4-40372 / 11-9554 กทม. [GPS]
 2. 4-40373 / 11-9555 กทม. [GPS]
 3. 4-40386 / 11-9568 กทม. [GPS]
 4. 4-40387 / 11-9712 กทม. [GPS]
 5. 4-40388 / 11-9713 กทม. [GPS]
 6. 4-40454 / 12-0350 กทม. [GPS]
 7. 4-40461 / 12-0357 กทม. [GPS]
 8. 4-40462 / 12-0358 กทม. [GPS]
 9. 4-40467 / 12-0382 กทม. [GPS]
 10. 4-40468 / 12-0383 กทม. [GPS]
 11. 4-40469 / 12-0384 กทม. [GPS]
 12. 4-40500 / 12-0710 กทม. [GPS]
 13. 4-40502 / 12-0712 กทม. [GPS]
 14. 4-40517 / 12-0723 กทม. [GPS]
 15. 4-40525 / 12-0730 กทม. [GPS]
 16. 4-40535 / 12-0801 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 136

คลองเตย - หมอชิต 2

ครีมแดง MITSUBISHI
 1. 4-80038 / 11-8601 กทม. [GPS]
 2. 4-80039 / 11-8602 กทม. [GPS]
 3. 4-80201 / 12-0243 กทม. [GPS]
 4. 4-80227 / 11-8227 กทม. [GPS]
 5. 4-80228 / 11-8228 กทม. [GPS]
 6. 4-80230 / 11-8230 กทม. [GPS]
 7. 4-80231 / 11-8229 กทม. [GPS]
 8. 4-80232 / 11-8231 กทม. [GPS]
 9. 4-80233 / 11-8232 กทม. [GPS]
 10. 4-80234 / 11-8233 กทม. [GPS]
 11. 4-80235 / 11-8234 กทม. [GPS]
 12. 4-80237 / 11-8249 กทม. [GPS]
 13. 4-80239 / 11-8237 กทม. [GPS]
 14. 4-80241 / 11-8238 กทม. [GPS]
 15. 4-80243 / 11-8252 กทม. [GPS]
 16. 4-80244 / 11-8253 กทม. [GPS]
 17. 4-80245 / 11-8254 กทม. [GPS]
 18. 4-80248 / 11-8257 กทม. [GPS]
 19. 4-80260 / 11-8245 กทม. [GPS]
 20. 4-80263 / 11-8704 กทม. [GPS]
 21. 4-80269 / 11-8708 กทม. [GPS]
 22. 4-80324 / 11-9053 กทม. [GPS]
 23. 4-80362 / 11-9372 กทม. [GPS]
 24. 4-80497 / 12-0687 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 195

คลองเตย - สะพานภูมิพล - เดอะมอลล์ท่าพระ

ครีมแดง HINO
 1. 4-40444 / 12-0055 กทม. [GPS]
 2. 4-40476 / 12-0371 กทม. [GPS]
ครีมแดง MITSUBISHI
 1. 4-80072 / 11-9265 กทม. [GPS]
 2. 4-80254 / 11-8241 กทม. [GPS]
 3. 4-80264 / 11-8703 กทม. [GPS]
 4. 4-80288 / 11-8727 กทม. [GPS]
 5. 4-80289 / 11-8728 กทม. [GPS]
 6. 4-80350 / 11-9360 กทม. [GPS]
 7. 4-80354 / 11-9364 กทม. [GPS]
 8. 4-80432 / 12-0229 กทม. [GPS]
 9. 4-80505 / 12-0694 กทม. [GPS]
 10. 4-80508 / 12-0697 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 205

คลองเตย - เดอะมอลล์ท่าพระ

ครีมแดง HINO
 1. 4-40019 / 11-8936 กทม. [GPS]
 2. 4-40068 / 11-9978 กทม. [GPS]
 3. 4-40069 / 11-9979 กทม. [GPS]
 4. 4-40463 / 12-0380 กทม. [GPS]
 5. 4-40494 / 12-0788 กทม. [GPS]
ครีมแดง MITSUBISHI
 1. 4-80073 / 11-9266 กทม. [GPS]
 2. 4-80133 / 11-9829 กทม. [GPS]
 3. 4-80200 / 12-0242 กทม. [GPS]
 4. 4-80255 / 11-8242 กทม. [GPS]
 5. 4-80256 / 11-8244 กทม. [GPS]
 6. 4-80257 / 11-8243 กทม. [GPS]
 7. 4-80261 / 11-8263 กทม. [GPS]
 8. 4-80290 / 11-8729 กทม. [GPS]
 9. 4-80309 / 11-9043 กทม. [GPS]
 10. 4-80351 / 11-9361 กทม. [GPS]
 11. 4-80355 / 11-9365 กทม. [GPS]
 12. 4-80363 / 11-9373 กทม. [GPS]
 13. 4-80364 / 11-9374 กทม. [GPS]
 14. 4-80499 / 12-0689 กทม. [GPS]
 15. 4-80506 / 12-0695 กทม. [GPS]
 16. 4-80510 / 12-0816 กทม. [GPS]
ปอ.ครีมน้ำเงิน HINO
 1. 4-4001 / 12-2552 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 4-4002 / 12-2553 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 4-4003 / 12-2554 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 4-4004 / 12-2555 กทม. [GPS] : ว่าง
 5. 4-4012 / 12-2563 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 4-4020 / 12-2571 กทม. [GPS]: Toyota Spirit of Football (V.2)
 7. 4-4029 / 12-2726 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 4-4035 / 12-2732 กทม. [GPS]: Toyota Spirit of Football (V.2)
 9. 4-4036 / 12-2762 กทม. [GPS]: ว่าง
 10. 4-4037 / 12-2763 กทม. [GPS]: ว่าง
 11. 4-4055 / 12-2879 กทม. [GPS]: ว่าง
 12. 4-4056 / 12-2880 กทม. [GPS]: ว่าง
 13. 4-4076 / 12-2983 กทม. [GPS]: ว่าง

[ขึ้นบน]กปด.24 (อู่สาธุประดิษฐ์)


สายในสังกัด : 1 62 67 77 180


[ขึ้นบน]สาย 1

ถนนตก - ท่าเตียน

ครีมแดง HINO
 1. 4-40004 / 11-8921 กทม. [GPS]
 2. 4-40005 / 11-8922 กทม. [GPS]
 3. 4-40006 / 11-8923 กทม. [GPS]
 4. 4-40331 / 11-8638 กทม. [GPS]
 5. 4-40332 / 11-8639 กทม. [GPS]
 6. 4-40333 / 11-8640 กทม. [GPS]
 7. 4-40344 / 11-8651 กทม. [GPS]
 8. 4-40368 / 11-9550 กทม. [GPS]
 9. 4-40380 / 11-9562 กทม. [GPS]
 10. 4-40383 / 11-9565 กทม. [GPS]
 11. 4-40385 / 11-9567 กทม. [GPS]
 12. 4-40399 / 11-9724 กทม. [GPS]
 13. 4-40429 / 12-0020 กทม. [GPS]
 14. 4-40434 / 12-0025 กทม. [GPS]
 15. 4-40438 / 12-0029 กทม. [GPS]
 16. 4-40439 / 12-0030 กทม. [GPS]
 17. 4-40440 / 12-0031 กทม. [GPS]
 18. 4-40464 / 12-0381 กทม. [GPS]
 19. 4-40501 / 12-0711 กทม. [GPS]
 20. 4-40506 / 12-0714 กทม. [GPS]
 21. 4-40507 / 12-0715 กทม. [GPS]
 22. 4-40520 / 12-0795 กทม. [GPS]
 23. 4-40521 / 12-0726 กทม. [GPS]
 24. 4-40522 / 12-0727 กทม. [GPS]
 25. 4-40524 / 12-0729 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 62

ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ครีมแดง HINO
 1. 4-40039 / 11-8956 กทม. [GPS]
 2. 4-40040 / 11-8957 กทม. [GPS]
 3. 4-40307 / 11-8300 กทม. [GPS]
 4. 4-40396 / 11-9721 กทม. [GPS]
 5. 4-40397 / 11-9722 กทม. [GPS]
 6. 4-40398 / 11-9723 กทม. [GPS]
 7. 4-40400 / 11-9725 กทม. [GPS]
 8. 4-40401 / 11-9726 กทม. [GPS]
 9. 4-40435 / 12-0026 กทม. [GPS]
 10. 4-40491 / 12-0704 กทม. [GPS]
 11. 4-40492 / 12-0705 กทม. [GPS]
 12. 4-40513 / 12-0719 กทม. [GPS]
 13. 4-40536 / 12-0800 กทม. [GPS]
 14. 4-40537 / 12-0801 กทม. [GPS]
ปอ.ครีมน้ำเงิน HINO
 1. 4-4019 / 12-2570 กทม. [GPS]: นีเวีย ไวท์ โลชั่น “4 สัมผัส เสน่ห์ผิว” (Full Wrap)
 2. 4-4025 / 12-2722 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 4-4026 / 12-2723 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 4-4027 / 12-2724 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 4-4040 / 12-2766 กทม. [GPS]: Toyota Spirit of Football (V.2)
 6. 4-4058 / 12-2882 กทม. [GPS]: Toyota Spirit of Football (V.2)
 7. 4-4060 / 12-2884 กทม. [GPS]: ว่าง


[ขึ้นบน]สาย 67

เซ็นทรัลพระราม 3 - วัดเสมียนนารี

ครีมแดง HINO
 1. 4-40298 / 11-8280 กทม. [GPS]
 2. 4-40306 / 11-8297 กทม. [GPS]
 3. 4-40320 / 11-8292 กทม. [GPS]
 4. 4-40342 / 11-8649 กทม. [GPS]
 5. 4-40346 / 11-8653 กทม. [GPS]
 6. 4-40348 / 11-8655 กทม. [GPS]
 7. 4-40384 / 11-9566 กทม. [GPS]
 8. 4-40395 / 11-9720 กทม. [GPS]
 9. 4-40441 / 12-0032 กทม. [GPS]
 10. 4-40450 / 12-0378 กทม. [GPS]
 11. 4-40451 / 12-0347 กทม. [GPS]
 12. 4-40457 / 12-0353 กทม. [GPS]
 13. 4-40483 / 12-0783 กทม. [GPS]
 14. 4-40486 / 12-0785 กทม. [GPS]
 15. 4-40487 / 12-0702 กทม. [GPS]
 16. 4-40503 / 12-0791 กทม. [GPS]
 17. 4-40504 / 12-0792 กทม. [GPS]
 18. 4-40505 / 12-0713 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 77

เซ็นทรัลพระราม 3 - หมอชิต 2

ครีมแดง HINO
 1. 4-40453 / 12-0349 กทม. [GPS]
 2. 4-40458 / 12-0354 กทม. [GPS]
 3. 4-40475 / 12-0370 กทม. [GPS]
 4. 4-40477 / 12-0372 กทม. [GPS]
 5. 4-40478 / 12-0373 กทม. [GPS]
 6. 4-40479 / 12-0374 กทม. [GPS]
 7. 4-40480 / 12-0375 กทม. [GPS]
 8. 4-40484 / 12-0701 กทม. [GPS]
 9. 4-40489 / 12-0786 กทม. [GPS]
 10. 4-40493 / 12-0706 กทม. [GPS]
 11. 4-40527 / 12-0732 กทม. [GPS]
 12. 4-40528 / 12-0733 กทม. [GPS]
 13. 4-40529 / 12-0734 กทม. [GPS]
 14. 4-40533 / 12-0798 กทม. [GPS]
 15. 4-40534 / 12-0799 กทม. [GPS]
ปอ.ครีมน้ำเงิน HINO
 1. 4-4008 / 12-2559 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 4-4009 / 12-2560 กทม. [GPS]: Toyota Spirit of Football (V.2)
 3. 4-4015 / 12-2566 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 4-4016 / 12-2567 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 4-4028 / 12-2725 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 4-4041 / 12-2767 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 4-4042 / 12-2768 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 4-4044 / 12-2770 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 4-4047 / 12-2773 กทม. [GPS]: ว่าง
 10. 4-4048 / 12-2774 กทม. [GPS]: ว่าง
 11. 4-4049 / 12-2775 กทม. [GPS]: ว่าง
 12. 4-4050 / 12-2776 กทม. [GPS]: ว่าง
 13. 4-4052 / 12-2876 กทม. [GPS]: ว่าง
 14. 4-4053 / 12-2877 กทม. [GPS]: Toyota Spirit of Football (V.2)
 15. 4-4054 / 12-2878 กทม. [GPS]: ว่าง
 16. 4-4061 / 12-2968 กทม. [GPS]: ว่าง
 17. 4-4067 / 12-2974 กทม. [GPS]: ว่าง
 18. 4-4071 / 12-2978 กทม. [GPS]: ว่าง
 19. 4-4075 / 12-2982 กทม. [GPS]: ว่าง
 20. 4-4078 / 12-2985 กทม. [GPS]: ว่าง[ขึ้นบน]สาย 180

(ทางด่วน) เซ็นทรัลพระราม 3 - ม.รามคำแหง 2

ครีมแดง HINO
 1. 4-40297 / 11-8273 กทม. [GPS]
 2. 4-40340 / 11-8647 กทม. [GPS]
 3. 4-40366 / 11-9548 กทม. [GPS]
 4. 4-40369 / 11-9551 กทม. [GPS]
 5. 4-40370 / 11-9552 กทม. [GPS]
 6. 4-40378 / 11-9560 กทม. [GPS]
 7. 4-40379 / 11-9561 กทม. [GPS]
 8. 4-40392 / 11-9717 กทม. [GPS]
 9. 4-40393 / 11-9718 กทม. [GPS]
 10. 4-40406 / 11-9731 กทม. [GPS]
 11. 4-40407 / 11-9732 กทม. [GPS]
 12. 4-40430 / 12-0021 กทม. [GPS]
 13. 4-40431 / 12-0022 กทม. [GPS]
 14. 4-40432 / 12-0023 กทม. [GPS]
 15. 4-40433 / 12-0024 กทม. [GPS]
 16. 4-40465 / 12-0359 กทม. [GPS]
 17. 4-40471 / 12-0366 กทม. [GPS]
 18. 4-40472 / 12-0367 กทม. [GPS]
 19. 4-40497 / 12-0708 กทม. [GPS]
 20. 4-40499 / 12-0709 กทม. [GPS]
 21. 4-40516 / 12-0722 กทม. [GPS]
 22. 4-40523 / 12-0728 กทม. [GPS][ขึ้นบน]กปด.34 (อู่พระราม 9)


สายในสังกัด : 12 137 179


[ขึ้นบน]สาย 12

ห้วยขวาง - ปากคลองตลาด

ครีมแดง MITSUBISHI
 1. 4-80002 / 11-8165 กทม. [GPS]
 2. 4-80250 / 11-8259 กทม. [GPS]
 3. 4-80253 / 11-8260 กทม. [GPS]
 4. 4-80262 / 11-8264 กทม. [GPS]
 5. 4-80266 / 11-8705 กทม. [GPS]
 6. 4-80267 / 11-8706 กทม. [GPS]
 7. 4-80268 / 11-8707 กทม. [GPS]
 8. 4-80282 / 11-8721 กทม. [GPS]
 9. 4-80296 / 11-8735 กทม. [GPS]
 10. 4-80297 / 11-8736 กทม. [GPS]
 11. 4-80320 / 11-9050 กทม. [GPS]
 12. 4-80352 / 11-9362 กทม. [GPS]
 13. 4-80356 / 11-9366 กทม. [GPS]
 14. 4-80357 / 11-9367 กทม. [GPS]
 15. 4-80359 / 11-9369 กทม. [GPS]
 16. 4-80360 / 11-9370 กทม. [GPS]
 17. 4-80365 / 11-9375 กทม. [GPS]
 18. 4-80366 / 11-9376 กทม. [GPS]
 19. 4-80367 / 11-9377 กทม. [GPS]
 20. 4-80449 / 12-0518 กทม. [GPS]
 21. 4-80496 / 12-0686 กทม. [GPS]
 22. 4-80498 / 12-0688 กทม. [GPS]
 23. 4-80500 / 12-0690 กทม. [GPS]
 24. 4-80501 / 12-0691 กทม. [GPS]
 25. 4-80504 / 12-0697 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 137

วงกลมรัชดาภิเษก - รามคำแหง

ปอ.ครีมน้ำเงิน Hino
 1. 4-4006 / 12-2557 กทม. [GPS] : ว่าง
 2. 4-4007 / 12-2558 กทม. [GPS] : ว่าง
 3. 4-4010 / 12-2561 กทม. [GPS] : ว่าง
 4. 4-4013 / 12-2564 กทม. [GPS] : ว่าง
 5. 4-4014 / 12-2565 กทม. [GPS] : ว่าง
 6. 4-4021 / 12-2718 กทม. [GPS] : ว่าง
 7. 4-4022 / 12-2719 กทม. [GPS] : ว่าง
 8. 4-4023 / 12-2720 กทม. [GPS] : ว่าง
 9. 4-4024 / 12-2721 กทม. [GPS] : ว่าง
 10. 4-4030 / 12-2727 กทม. [GPS] : ว่าง
 11. 4-4031 / 12-2728 กทม. [GPS] : ว่าง
 12. 4-4032 / 12-2729 กทม. [GPS] : ว่าง
 13. 4-4033 / 12-2730 กทม. [GPS] : ว่าง
 14. 4-4034 / 12-2731 กทม. [GPS] : ว่าง
 15. 4-4039 / 12-2765 กทม. [GPS] : ว่าง
 16. 4-4045 / 12-2771 กทม. [GPS] : ว่าง
 17. 4-4059 / 12-2883 กทม. [GPS] : ว่าง
 18. 4-4063 / 12-2970 กทม. [GPS] : ว่าง
 19. 4-4065 / 12-2972 กทม. [GPS] : ว่าง
 20. 4-4070 / 12-2977 กทม. [GPS] : ว่าง
 21. 4-4077 / 12-2984 กทม. [GPS] : ว่าง
 22. 4-4079 / 12-2986 กทม. [GPS] : ว่าง
 23. 4-4080 / 12-2987 กทม. [GPS] : ว่าง

[ขึ้นบน]สาย 179

พระราม 9 - พระราม 7

ครีมแดง MITSUBISHI
 1. 4-80247 / 11-8256 กทม. [GPS]
 2. 4-80249 / 11-8258 กทม. [GPS]
 3. 4-80251 / 11-8239 กทม. [GPS]
 4. 4-80252 / 11-8240 กทม. [GPS]
 5. 4-80259 / 11-8244 กทม. [GPS]
 6. 4-80265 / 11-8702 กทม. [GPS]
 7. 4-80271 / 11-8710 กทม. [GPS]
 8. 4-80330 / 11-9058 กทม. [GPS]
 9. 4-80336 / 11-9076 กทม. [GPS]
 10. 4-80337 / 11-9064 กทม. [GPS]
 11. 4-80347 / 11-9357 กทม. [GPS]
 12. 4-80381 / 11-9391 กทม. [GPS]
 13. 4-80382 / 11-9392 กทม. [GPS]
 14. 4-80384 / 11-9394 กทม. [GPS]
 15. 4-80404 / 11-9654 กทม. [GPS]
 16. 4-80406 / 11-9655 กทม. [GPS]
 17. 4-80409 / 11-9657 กทม. [GPS]
 18. 4-80411 / 11-9679 กทม. [GPS]
 19. 4-80422 / 11-9683 กทม. [GPS]
 20. 4-80482 / 12-0672 กทม. [GPS]
กฎการโพสข้อความ

กฎการโพสข้อความ
 • You may not create new articles
 • You may not edit articles
 • You may not post comments
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • You may not edit your comments
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด