[ขึ้นบน]กปด.16 (อู่วัดไร่ขิง)

BMTA Bus Operation Division 1 Zone 6 : Wat Raikhing Depot

สายในสังกัด : Bus Service
80 80ก 84 189 556


[ขึ้นบน]สาย 80

วัดศรีนวลธรรมวิมล - สนามหลวง
Wat Sinuan Thammawimon - Sanamluang
 • ต้นทาง : จากวัดศรีนวลธรรมวิมล / From : Wat Sinuan Thammawimon
  04:00 - 22:00
 • ปลายทาง : จากสนามหลวง / From : Sanamluang
  05:00 - 23:00ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 6-55001 / 12-4693 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 6-55007 / 12-4699 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 6-55025 / 12-4715 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 6-55038 / 12-5156 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 6-55039 / 12-5157 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 6-55048 / 12-5364 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 6-55050 / 12-5366 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 6-55053 / 12-5369 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 6-55085 / 12-5586 กทม. [GPS]: ว่าง
 10. 6-55090 / 12-5591 กทม. [GPS]: ว่าง
 11. 6-55108 / 12-5653 กทม. [GPS]: ว่าง
 12. 6-55110 / 12-5655 กทม. [GPS]: ว่าง
 13. 6-55111 / 12-5656 กทม. [GPS]: ว่าง
 14. 6-55143 / 12-5805 กทม. [GPS]: ว่าง
 15. 6-55149 / 12-5811 กทม. [GPS]: ว่าง
 16. 6-55190 / 12-5876 กทม. [GPS]: ว่าง
 17. 6-55191 / 12-5877 กทม. [GPS]: ว่าง
 18. 6-55197 / 12-5883 กทม. [GPS]: ว่าง
 19. 6-55198 / 12-5884 กทม. [GPS]: ว่าง
ปอ.ยูโรทู ISUZU 56
 1. 6-56003 / 12-9803 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 6-56011 / 12-9811 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 3. 6-56065 / 13-1584 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 6-56098 / 13-1826 กทม. [GPS]: ว่าง


** รถกะสว่าง : NIGHT SERVICE **
สน.หนองแขม - แยกคอกวัว
Nong Khaem Police Station - Kok Wua Intersection
 • ต้นทาง : จาก สน.หนองแขม / From : Nong Khaem Police Station
  22:30 / 00:00 / 01:00 / 02:30
 • ปลายทาง : จากแยกคอกวัว / From : Kok Wua Intersection
  23:20 / 00:25 / 01:40 / 03:00(ใช้รถครีมแดง ISUZU จากสาย 80ก เบอร์ 6-50087 และ 6-50415)


[ขึ้นบน]สาย 80ก

หมู่บ้าน วปอ.11 - สนง.เขตบางกอกใหญ่
Wor Por Or 11 Village - Bangkok Yai District Office
 • ต้นทาง : จากหมู่บ้าน วปอ.11 / From : Wor Por Or 11 Village
  04:30 - 20:00
 • ปลายทาง : จาก สนง.เขตบางกอกใหญ่ / From : Bangkok Yai District Office
  05:40 - 20:50ครีมแดง ISUZU
 1. 6-50051 / 11-9763 กทม. [GPS]
 2. 6-50074 / 12-0185 กทม. [GPS]
 3. 6-50087 / 11-8529 กทม. [GPS]
 4. 6-50088 / 11-8530 กทม. [GPS]
 5. 6-50092 / 11-8673 กทม. [GPS]
 6. 6-50093 / 11-8674 กทม. [GPS]
 7. 6-50129 / 11-9022 กทม. [GPS]
 8. 6-50213 / 12-0091 กทม. [GPS]
 9. 6-50373 / 11-9806 กทม. [GPS]
 10. 6-50394 / 12-0102 กทม. [GPS]
 11. 6-50405 / 12-0192 กทม. [GPS]
 12. 6-50408 / 12-0197 กทม. [GPS]
 13. 6-50415 / 12-0200 กทม. [GPS]
 14. 6-50416 / 12-0202 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 84

รถธรรมดา : ORDINARY BUS
อ้อมใหญ่ - BTS กรุงธนบุรี
Om Yai - BTS Krungthonburi
 • ต้นทาง : จากอ้อมใหญ่ / From : Om Yai
  04:10 - 22:00
 • ปลายทาง : จาก BTS กรุงธนบุรี / From : BTS Krungthonburi
  05:00 - 23:00

** เส้นทางเสริม : EXTRA-TRIP **
หมู่บ้านเอื้ออาทร​พุทธมณฑล​สาย​ 7 - ท่าพระ
NHA Phutthamonthon Sai 7 - Tha Phra
 • ต้นทาง : จากหมู่บ้านเอื้ออาทร​พุทธมณฑล​สาย​ 7 / From : NHA Phutthamonthon Sai 7
  05:00 / 06:00 / 07:10 / 09:00*

* ไม่มีรอบดังกล่าว ในวันหยุดสุดสัปดาห์ : Not Operating on Weekend.

** รถกะสว่าง : NIGHT SERVICE **
 • ต้นทาง : จากอู่วัดไร่ขิง / From : Wat Raikhing Depot
  23:00 / 00:00 / 01:30 / 02:30
 • ปลายทาง : จาก BTS กรุงธนบุรี / From : BTS Krungthonburi
  23:50 / 00:40 / 02:20 / 03:10ครีมแดง ISUZU
 1. 6-50075 / 12-0211 กทม. [GPS]
 2. 6-50091 / 11-8533 กทม. [GPS]
 3. 6-50098 / 11-8679 กทม. [GPS]
 4. 6-50100 / 11-8681 กทม. [GPS]
 5. 6-50101 / 11-8682 กทม. [GPS]
 6. 6-50103 / 11-8684 กทม. [GPS]
 7. 6-50115 / 11-9008 กทม. [GPS]
 8. 6-50130 / 11-9023 กทม. [GPS]
 9. 6-50132 / 11-9025 กทม. [GPS]
 10. 6-50134 / 11-9034 กทม. [GPS]
 11. 6-50135 / 11-9026 กทม. [GPS]
 12. 6-50136 / 11-9027 กทม. [GPS]
 13. 6-50148 / 11-9223 กทม. [GPS]
 14. 6-50162 / 11-9577 กทม. [GPS]
 15. 6-50167 / 11-9582 กทม. [GPS]
 16. 6-50174 / 11-9589 กทม. [GPS]
 17. 6-50178 / 11-9593 กทม. [GPS]
 18. 6-50189 / 11-9604 กทม. [GPS]
 19. 6-50191 / 11-9606 กทม. [GPS]
 20. 6-50192 / 11-9783 กทม. [GPS]
 21. 6-50214 / 12-0209 กทม. [GPS]
 22. 6-50311 / 11-9244 กทม. [GPS]
 23. 6-50350 / 11-9635 กทม. [GPS]
 24. 6-50368 / 11-9801 กทม. [GPS]
 25. 6-50369 / 11-9802 กทม. [GPS]
 26. 6-50388 / 12-0098 กทม. [GPS]
 27. 6-50401 / 12-0189 กทม. [GPS]
 28. 6-50413 / 11-0226 กทม. [GPS]
 29. 6-50414 / 12-0201 กทม. [GPS]
 30. 6-50420 / 12-0110 กทม. [GPS]
 31. 6-50425 / 12-0406 กทม. [GPS]
 32. 6-50427 / 12-0572 กทม. [GPS]
 33. 6-50436 / 12-0498 กทม. [GPS]
 34. 6-50443 / 12-0416 กทม. [GPS]
 35. 6-50446 / 12-0575 กทม. [GPS]
 36. 6-50470 / 12-0758 กทม. [GPS]


รถปรับอากาศ : AIR-CON BUS
วัดไร่ขิง - BTS กรุงธนบุรี
Wat Raikhing - BTS Krungthonburi
 • ต้นทาง : จากอู่วัดไร่ขิง / From : Wat Raikhing Depot
  04:00 - 22:00
 • ปลายทาง : จาก BTS กรุงธนบุรี / From : BTS Krungthonburi
  05:00 - 23:00ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 6-55004 / 12-4696 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 6-55041 / 12-5159 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 6-55043 / 12-5161 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 6-55094 / 12-5595 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 6-55158 / 12-5820 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 6-55160 / 12-5822 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 6-55184 / 12-5870 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 6-55185 / 12-5871 กทม. [GPS]: สดชื่นทุกความท้าทาย กับนักฟุตบอลระดับโลก ดื่มสปอนเซอร์ (2021)
ปอ.ยูโรทู ISUZU 56
 1. 6-56024 / 13-1459 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 6-56041 / 13-1560 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 6-56045 / 13-1564 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 6-56046 / 13-1565 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 6-56047 / 13-1566 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 6-56048 / 13-1567 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 6-56049 / 13-1568 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 6-56050 / 13-1569 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 6-56051 / 13-1570 กทม. [GPS]: ว่าง
 10. 6-56052 / 13-1571 กทม. [GPS]: ว่าง
 11. 6-56053 / 13-1572 กทม. [GPS]: ว่าง
 12. 6-56055 / 13-1574 กทม. [GPS]: ดีโด้ MAX C พลัสความสดชื่น วิตามิน C 200%
 13. 6-56056 / 13-1575 กทม. [GPS]: ว่าง
 14. 6-56058 / 13-1577 กทม. [GPS]: ว่าง
 15. 6-56061 / 13-1580 กทม. [GPS]: ว่าง
 16. 6-56062 / 13-1581 กทม. [GPS]: ว่าง
 17. 6-56064 / 13-1583 กทม. [GPS]: ว่าง
 18. 6-56123 / 13-1851 กทม. [GPS]: ว่าง
 19. 6-56124 / 13-1852 กทม. [GPS]: ว่าง
 20. 6-56125 / 13-1853 กทม. [GPS]: ว่าง

[ขึ้นบน]สาย 189

วัดบางยาง - สนามหลวง
Wat Bang Yang - Sanamluang
 • ต้นทาง : จากวัดบางยาง / From : Wat Bang Yang
  04:30 - 20:30
 • ปลายทาง : จากสนามหลวง / From : Sanamluang
  05:20 - 21:40

** ตัดเสริม : SHORT-TRIP **
หมู่บ้านหรรษา - สนามหลวง
Hansa Nong Khaem Village - Sanamluang
 • ต้นทาง : จากหมู่บ้านหรรษา หนองแขม / From : Hansa Nong Khaem Village
  04:40ครีมแดง ISUZU
 1. 6-50010 / 11-8991 กทม. [GPS]
 2. 6-50012 / 11-8993 กทม. [GPS]
 3. 6-50050 / 11-9762 กทม. [GPS]
 4. 6-50057 / 11-9769 กทม. [GPS]
 5. 6-50080 / 11-8522 กทม. [GPS]
 6. 6-50082 / 11-8524 กทม. [GPS]
 7. 6-50083 / 11-8525 กทม. [GPS]
 8. 6-50084 / 11-8526 กทม. [GPS]
 9. 6-50085 / 11-8527 กทม. [GPS]
 10. 6-50097 / 11-8678 กทม. [GPS]
 11. 6-50173 / 11-9588 กทม. [GPS]
 12. 6-50175 / 11-9590 กทม. [GPS]
 13. 6-50194 / 11-9785 กทม. [GPS]
 14. 6-50211 / 12-0090 กทม. [GPS]
 15. 6-50212 / 12-0092 กทม. [GPS]
 16. 6-50304 / 11-9237 กทม. [GPS]
 17. 6-50412 / 12-0199 กทม. [GPS]
 18. 6-50430 / 12-0294 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 556

วัดไร่ขิง - ตลาดโบ๊เบ๊
Wat Raikhing - Bobae Market
 • ต้นทาง : จากอู่วัดไร่ขิง / From : Wat Raikhing Depot
  04:00 - 21:00 วันธรรมดา : Weekdays
  04:30 - 21:00 วันหยุด : Weekend
 • ปลายทาง : จากตลาดโบ๊เบ๊ / From : Bobae Market
  05:30 - 22:30 วันธรรมดา : Weekdays
  06:00 - 22:30 วันหยุด : Weekend

** เส้นทางเสริม : EXTRA-TRIP **
วัดไร่ขิง - ARL มักกะสัน
Wat Raikhing - ARL Makkasan
 • ต้นทาง : จากอู่วัดไร่ขิง / From : Wat Raikhing Depot
  04:30 - 17:30
 • ปลายทาง : จาก ARL มักกะสัน / From : ARL Makkasan
  05:40 - 19:00ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 6-55002 / 12-4694 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 6-55008 / 12-4700 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 6-55009 / 12-4701 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 6-55163 / 12-5848 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 6-55187 / 12-5873 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 6-55188 / 12-5874 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 6-55189 / 12-5875 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 6-55192 / 12-5878 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 6-55194 / 12-5880 กทม. [GPS]: ว่าง
 10. 6-55199 / 12-5886 กทม. [GPS]: สดชื่นทุกความท้าทาย กับนักฟุตบอลระดับโลก ดื่มสปอนเซอร์ (2021)
 11. 6-55200 / 12-5887 กทม. [GPS]: ว่าง[ขึ้นบน]กปด.26 (อู่บรมราชชนนี)

BMTA Bus Operation Division 2 Zone 6 : Borommaratchachonnani Depot

สายในสังกัด : Bus Service
42 79 84ก 101 509


[ขึ้นบน]สาย 42

** วงกลม : CIRCLE **
เสาชิงช้า - ท่าพระ
Giant Swing (Sao Chingcha) - Tha Phra
 • ต้นทาง : จากเสาชิงช้า / From : Giant Swing (Sao Chingcha)
  05:00 - 19:00


** เสริมกลับอู่ : SHORT-TRIP to DEPOT **
เสาชิงช้า >> ท่าพระ >> อู่บรมราชชนนี (ถึงแยกท่าพระ เปลี่ยนป้ายเป็นสาย 7ก)
Giant Swing (Sao Chingcha) >> Tha Phra >> Borommaratchachonnani Depot
 • คันสุดท้าย : จากเสาชิงช้า / LAST BUS From : Giant Swing (Sao Chingcha)
  20:00ครีมแดง ISUZU
 1. 6-50020 / 11-9002 กทม. [GPS]
 2. 6-50035 / 11-9214 กทม. [GPS]
 3. 6-50081 / 11-8523 กทม. [GPS]
 4. 6-50133 / 11-9033 กทม. [GPS]
 5. 6-50137 / 11-9028 กทม. [GPS]
 6. 6-50161 / 11-9576 กทม. [GPS]
 7. 6-50165 / 11-9580 กทม. [GPS]
 8. 6-50389 / 12-0203 กทม. [GPS]
 9. 6-50392 / 12-0100 กทม. [GPS]
 10. 6-50441 / 12-0573 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 79

อู่บรมราชชนนี - ราชประสงค์
Borommaratchachonnani Depot - Ratchaprasong
 • ต้นทาง : จากอู่บรมราชชนนี / From : Borommaratchachonnani Depot
  03:50 - 22:00
 • ปลายทาง : จากราชประสงค์ / From : Ratchaprasong
  04:50 - 22:50ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 6-55010 / 12-4702 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 6-55095 / 12-5596 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 6-55100 / 12-5601 กทม. [GPS]: THE iCON GROUP (BOOM Gluta Shots)
 4. 6-55102 / 12-5647 กทม. [GPS]: THE iCON GROUP (BOOM D-NAX)
 5. 6-55116 / 12-5661 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 6. 6-55157 / 12-5819 กทม. [GPS]: กาแฟเบอร์ดี้ โรบัสต้า (2022)
 7. 6-55193 / 12-5879 กทม. [GPS]: ล้างจมูกไหม? ด้วยน้ำเกลือ Klean&Kare
ปอ.ยูโรทู ISUZU 56
 1. 6-56021 / 13-1456 กทม. [GPS]: น้ำหอม​ MADAME FIN SWAN By​ Tanya (ขาว)
 2. 6-56022 / 13-1457 กทม. [GPS]: น้ำหอม​ MADAME FIN SWAN By​ Tanya (ขาว)
 3. 6-56023 / 13-1458 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 6-56026 / 13-1461 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 5. 6-56029 / 13-1464 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 6-56031 / 13-1466 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 6-56034 / 13-1469 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 8. 6-56035 / 13-1470 กทม. [GPS]: น้ำหอม​ MADAME FIN SENSUOUS
 9. 6-56036 / 13-1471 กทม. [GPS]: ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยในซีเกมส์ครั้งที่ 31 'ฮานอยเกมส์'
 10. 6-56037 / 13-1472 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 11. 6-56038 / 13-1473 กทม. [GPS]: สดชื่นทุกความท้าทาย กับนักฟุตบอลระดับโลก ดื่มสปอนเซอร์ (2021)
 12. 6-56040 / 13-1475 กทม. [GPS]: เครื่องสำอาง​ SEWA
 13. 6-56054 / 13-1573 กทม. [GPS]: อัลเล็กทริค เทคโนโลยี​สวยงาม...ที่จับต้องได้ & namiko เก็บทุกความรู้สึก​ด้วย​ นามิโกะ

** เสริมพิเศษ : EXTRA-TRIP **
อู่บรมราชชนนี - สถานีบางบำหรุ - สายใต้ปิ่นเกล้า
Borommaratchachonnani Depot - Bang Bamru Station - Southern Bus Terminal (Pinklao)
 • ต้นทาง : จากอู่บรมราชชนนี / From : Borommaratchachonnani Depot
  05:30 - 19:30
 • ปลายทาง : จากสายใต้ปิ่นเกล้า / From : Southern Bus Terminal (Pinklao)
  06:30 - 20:00ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 6-55104 / 12-5649 กทม. [GPS]: ว่าง
ปอ.ยูโรทู ISUZU 56
 1. 6-56025 / 13-1460 กทม. [GPS]: BNK48 3rd Generation “First Rabbit”
 2. 6-56027 / 13-1462 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 6-56028 / 13-1463 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 6-56030 / 13-1465 กทม. [GPS]: น้ำหอม​ MADAME FIN SENSUOUS

[ขึ้นบน]สาย 84ก

หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - วงเวียนใหญ่
Aua Ar Thorn Housing Salaya - Wongwian Yai
 • ต้นทาง : จากหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา / From : Aua Ar Thorn Housing Salaya
  04:00 - 21:10
 • ปลายทาง : จากวงเวียนใหญ่ / From : Wongwian Yai
  04:50 - 22:30ครีมแดง ISUZU
 1. 6-50046 / 11-9758 กทม. [GPS]
 2. 6-50066 / 11-9778 กทม. [GPS]
 3. 6-50086 / 11-8528 กทม. [GPS]
 4. 6-50089 / 11-8531 กทม. [GPS]
 5. 6-50090 / 11-8532 กทม. [GPS]
 6. 6-50099 / 11-8680 กทม. [GPS]
 7. 6-50160 / 11-9575 กทม. [GPS]
 8. 6-50176 / 11-9591 กทม. [GPS]
 9. 6-50188 / 11-9603 กทม. [GPS]
 10. 6-50208 / 12-0087 กทม. [GPS]
 11. 6-50299 / 11-9232 กทม. [GPS]
 12. 6-50390 / 12-0224 กทม. [GPS]
 13. 6-50391 / 12-0099 กทม. [GPS]
 14. 6-50395 / 12-0103 กทม. [GPS]
 15. 6-50397 / 12-0105 กทม. [GPS]
 16. 6-50398 / 12-0106 กทม. [GPS]
 17. 6-50400 / 12-0210 กทม. [GPS]
 18. 6-50402 / 12-0190 กทม. [GPS]
 19. 6-50403 / 12-0191 กทม. [GPS]
 20. 6-50404 / 12-0192 กทม. [GPS]
 21. 6-50406 / 12-0194 กทม. [GPS]
 22. 6-50407 / 12-0196 กทม. [GPS]
 23. 6-50409 / 12-0195 กทม. [GPS]
 24. 6-50418 / 12-0108 กทม. [GPS]
 25. 6-50421 / 12-0290 กทม. [GPS]
 26. 6-50422 / 12-0291 กทม. [GPS]
 27. 6-50423 / 11-0292 กทม. [GPS]
 28. 6-50424 / 12-0293 กทม. [GPS]
 29. 6-50426 / 12-0407 กทม. [GPS]
 30. 6-50428 / 12-0408 กทม. [GPS]
 31. 6-50429 / 12-0409 กทม. [GPS]
 32. 6-50431 / 12-0410 กทม. [GPS]
 33. 6-50445 / 12-0574 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 101

อู่บรมราชชนนี -​ พุทธมณฑล​สาย​ 2​ - วัดยายร่ม
Borommaratchachonnani Depot - Phutthamonthon Sai 2 - Wat Yai Rom
 • ต้นทาง : จากอู่บรมราชชนนี / From : Borommaratchachonnani Depot
  04:00 - 21:50
 • ปลายทาง : จากวัดยายร่ม / From : Wat Yai Rom
  04:40 - 22:40ครีมแดง ISUZU
 1. 6-50185 / 11-9600 กทม. [GPS]
 2. 6-50186 / 11-9601 กทม. [GPS]
 3. 6-50215 / 12-0093 กทม. [GPS]
 4. 6-50232 / 12-0282 กทม. [GPS]
 5. 6-50233 / 12-0283 กทม. [GPS]
 6. 6-50245 / 12-0550 กทม. [GPS]
 7. 6-50246 / 12-0404 กทม. [GPS]
 8. 6-50247 / 12-0591 กทม. [GPS]
 9. 6-50248 / 12-0551 กทม. [GPS]
 10. 6-50260 / 12-0561 กทม. [GPS]
 11. 6-50267 / 12-0567 กทม. [GPS]
 12. 6-50273 / 12-0739 กทม. [GPS]
 13. 6-50276 / 12-0741 กทม. [GPS]
 14. 6-50279 / 12-0744 กทม. [GPS]
 15. 6-50280 / 12-0745 กทม. [GPS]
 16. 6-50281 / 12-0746 กทม. [GPS]
 17. 6-50284 / 12-0803 กทม. [GPS]
 18. 6-50285 / 12-0835 กทม. [GPS]
 19. 6-50286 / 12-0807 กทม. [GPS]
 20. 6-50309 / 11-9242 กทม. [GPS]
 21. 6-50314 / 11-9247 กทม. [GPS]
 22. 6-50338 / 11-9623 กทม. [GPS]
 23. 6-50349 / 11-9634 กทม. [GPS]
 24. 6-50363 / 11-9796 กทม. [GPS]
 25. 6-50448 / 12-0576 กทม. [GPS]
 26. 6-50450 / 12-0578 กทม. [GPS]
 27. 6-50451 / 12-0579 กทม. [GPS]
 28. 6-50469 / 12-0764 กทม. [GPS]
 29. 6-50532 / 12-0856 กทม. [GPS]
 30. 6-50533 / 12-0857 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 509

อู่บรมราชชนนี - หมอชิต 2
Borommaratchachonnani Depot - Mochit 2
 • ต้นทาง : จากอู่บรมราชชนนี / From : Borommaratchachonnani Depot
  03:30 - 22:00 วันธรรมดา : Weekdays
  04:00 - 22:00 วันหยุด : Weekend
 • ปลายทาง : จากหมอชิต 2 / From : Mochit 2
  04:50 - 23:30 วันธรรมดา : Weekdays
  05:10 - 23:30 วันหยุด : Weekend


** ตัดเสริม : SHORT-TRIP **
อู่บรมราชชนนี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Borommaratchachonnani Depot - Victory Monument
 • คันสุดท้าย : จากอู่บรมราชชนนี / LAST BUS From : Borommaratchachonnani Depot
  22:00
 • คันแรก : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะราชวิถี) / FIRST BUS From : Victory Monument (Rachawithi side)
  05:15ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 6-55003 / 12-4695 กทม. [GPS]: ยูโร่ ช็อกโกพาย [RE]
 2. 6-55016 / 12-4706 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 6-55021 / 12-4711 กทม. [GPS]: THE iCON GROUP (ROOM Coffee)
 4. 6-55055 / 12-5371 กทม. [GPS]: ช่อง​ T Sports​ 7​ ตัวจริงเรื่องกีฬา (V.2)
 5. 6-55101 / 12-5646 กทม. [GPS]: THE iCON GROUP (BOOM D-NAX)
 6. 6-55106 / 12-5651 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 6-55109 / 12-5654 กทม. [GPS]: ยูโร่ เบเกอร์รี่บอล [RE]
 8. 6-55186 / 12-5872 กทม. [GPS]: เชียร์บอลไทย กับไดกิ้น BLUE SPIRIT #ทำมันส์ให้สุด
ปอ.ยูโรทู ISUZU 56
 1. 6-56002 / 12-9802 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 2. 6-56019 / 12-9819 กทม. [GPS]: ชาอู่หลง TEA+ จัดเต็มความสดชื่น เต็มรสชาแท้
 3. 6-56033 / 13-1468 กทม. [GPS]: น้ำหอม​ MADAME FIN SENSUOUS
 4. 6-56039 / 13-1474 กทม. [GPS]: เชียร์บอลไทย กับไดกิ้น BLUE SPIRIT #ทำมันส์ให้สุด
 5. 6-56043 / 13-1562 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 6. 6-56044 / 13-1563 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 7. 6-56057 / 13-1576 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 8. 6-56096 / 13-1824 กทม. [GPS]: น้ำหอม​ MADAME FIN SENSUOUS
 9. 6-56097 / 13-1825 กทม. [GPS]: NIVEA Super C+ วิตามินเซรั่มกันแดด
 10. 6-56104 / 13-1832 กทม. [GPS]: ชาอู่หลง TEA+ จัดเต็มความสดชื่น เต็มรสชาแท้
 11. 6-56105 / 13-1833 กทม. [GPS]: น้ำหอม​ MADAME FIN SWAN By​ Tanya (ชมพู)
 12. 6-56106 / 13-1834 กทม. [GPS]: น้ำหอม​ MADAME FIN SWAN By​ Tanya (ขาว)
 13. 6-56108 / 13-1836 กทม. [GPS]: สดชื่นทุกความท้าทาย กับนักฟุตบอลระดับโลก ดื่มสปอนเซอร์ (2021) [RE]
 14. 6-56109 / 13-1837 กทม. [GPS]: คลีนซิ่ง & มูสโฟม Sis's "นมแพะจากเกาหลีเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทย"
 15. 6-56110 / 13-1838 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 16. 6-56111 / 13-1839 กทม. [GPS]: อัลเล็กทริค เทคโนโลยี​สวยงาม...ที่จับต้องได้ & namiko เก็บทุกความรู้สึก​ด้วย​ นามิโกะ
 17. 6-56112 / 13-1840 กทม. [GPS]: namiko เก็บทุกความรู้สึก​ด้วย​ นามิโกะ
 18. 6-56113 / 13-1841 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 19. 6-56114 / 13-1842 กทม. [GPS]: ล้างจมูกไหม? ด้วยน้ำเกลือ Klean&Kare
 20. 6-56115 / 13-1843 กทม. [GPS]: ว่าง
 21. 6-56116 / 13-1844 กทม. [GPS]: ว่าง
 22. 6-56117 / 13-1845 กทม. [GPS]: BNK48 3rd Generation “First Rabbit”
 23. 6-56118 / 13-1846 กทม. [GPS]: เชียร์บอลไทย กับไดกิ้น BLUE SPIRIT #ทำมันส์ให้สุด
 24. 6-56119 / 13-1847 กทม. [GPS]: ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยในซีเกมส์ครั้งที่ 31 'ฮานอยเกมส์'[ขึ้นบน]กปด.36 (อู่บรมราชชนนี)

BMTA Bus Operation Division 3 Zone 6 : Borommaratchachonnani Depot

สายในสังกัด : Bus Service
7ก 91 91ก 165 198 208 515

[ขึ้นบน]สาย 7ก

อู่บรมราชชนนี - พาหุรัด
Borommaratchachonnani Depot - Phahurat
 • ต้นทาง : จากอู่บรมราชชนนี / From : Borommaratchachonnani Depot
  04:00 - 21:50
 • ปลายทาง : จากพาหุรัด / From : Phahurat
  04:30 - 22:30ครีมแดง ISUZU
 1. 6-50047 / 11-9759 กทม. [GPS]
 2. 6-50076 / 12-0212 กทม. [GPS]
 3. 6-50078 / 12-0219 กทม. [GPS]
 4. 6-50094 / 11-8675 กทม. [GPS]
 5. 6-50095 / 11-8676 กทม. [GPS]
 6. 6-50152 / 11-9227 กทม. [GPS]
 7. 6-50153 / 11-9568 กทม. [GPS]
 8. 6-50157 / 11-9572 กทม. [GPS]
 9. 6-50164 / 11-9579 กทม. [GPS]
 10. 6-50201 / 12-0082 กทม. [GPS]
 11. 6-50219 / 12-0222 กทม. [GPS]
 12. 6-50227 / 12-0277 กทม. [GPS]
 13. 6-50234 / 12-0284 กทม. [GPS]
 14. 6-50235 / 12-0285 กทม. [GPS]
 15. 6-50236 / 12-0286 กทม. [GPS]
 16. 6-50240 / 12-0402 กทม. [GPS]
 17. 6-50250 / 12-0553 กทม. [GPS]
 18. 6-50265 / 12-0565 กทม. [GPS]
 19. 6-50278 / 12-0743 กทม. [GPS]
 20. 6-50294 / 11-8693 กทม. [GPS]
 21. 6-50411 / 12-0198 กทม. [GPS]
 22. 6-50419 / 12-0109 กทม. [GPS]
 23. 6-50444 / 12-0503 กทม. [GPS]
 24. 6-50447 / 11-0417 กทม. [GPS]
 25. 6-50485 / 12-0775 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 91

ม.เศรษฐกิจ - สนามหลวง
Setthakit Village - Sanamluang
 • ต้นทาง : จาก ม.เศรษฐกิจ / From : Setthakit Village
  04:00 - 20:55
 • ปลายทาง : จากสนามหลวง / From : Sanamluang
  04:50 - 21:30ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 6-55035 / 12-5153 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 6-55107 / 12-5652 กทม. [GPS]: ดีโด้ MAX C พลัสความสดชื่น วิตามิน C 200%
 3. 6-55113 / 12-5658 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 6-55114 / 12-5659 กทม. [GPS]: ว่าง
ปอ.ยูโรทู ISUZU 56
 1. 6-56042 / 13-1561 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 6-56093 / 13-1711 กทม. [GPS]: สดชื่นทุกความท้าทาย กับนักฟุตบอลระดับโลก ดื่มสปอนเซอร์ (2021)
 3. 6-56094 / 13-1712 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 6-56095 / 13-1713 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 6-56100 / 13-1828 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 6-56101 / 13-1829 กทม. [GPS]: ว่าง

[ขึ้นบน]สาย 91ก

สนามหลวง 2 - สนามหลวง
Sanamluang 2 - Sanamluang
 • ต้นทาง : จากสนามหลวง 2 / From : Sanamluang 2
  05:00 - 19:40
 • ปลายทาง : จากสนามหลวง / From : Sanamluang
  06:00 - 21:00ครีมแดง ISUZU
 1. 6-50096 / 11-8677 กทม. [GPS]
 2. 6-50102 / 11-8683 กทม. [GPS]
 3. 6-50104 / 11-8685 กทม. [GPS]
 4. 6-50105 / 11-8686 กทม. [GPS]
 5. 6-50107 / 11-8688 กทม. [GPS]
 6. 6-50438 / 12-0499 กทม. [GPS]
 7. 6-50439 / 12-0500 กทม. [GPS]
 8. 6-50442 / 12-0501 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 165

อู่บรมราชชนนี - พุทธมณฑลสาย 3 - สนง.เขตบางกอกใหญ่
Borommaratchachonnani Depot - Phutthamonthon Sai 3 - Bangkok Yai District Office
 • ต้นทาง : จากอู่บรมราชชนนี / From : Borommaratchachonnani Depot
  04:30 - 18:10
 • ปลายทาง : จาก สนง.เขตบางกอกใหญ่ / From : Bangkok Yai District Office
  05:50 - 19:10ครีมแดง ISUZU
 1. 6-50048 / 11-9760 กทม. [GPS]
 2. 6-50146 / 11-9221 กทม. [GPS]
 3. 6-50166 / 11-9581 กทม. [GPS]
 4. 6-50179 / 11-9594 กทม. [GPS]
 5. 6-50216 / 12-0094 กทม. [GPS]
 6. 6-50218 / 12-0221 กทม. [GPS]
 7. 6-50230 / 12-0280 กทม. [GPS]
 8. 6-50237 / 12-0547 กทม. [GPS]
 9. 6-50434 / 12-0412 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 198

** วงกลม : CIRCLE **
สายใต้ปิ่นเกล้า - BTS บางหว้า
Southern Bus Terminal (Pinklao) - BTS Bang Wa
 • ต้นทาง : จากสายใต้ปิ่นเกล้า / From : Southern Bus Terminal (Pinklao)
  06:30 - 20:00
 • ปลายทาง : จาก BTS บางหว้า / From : BTS Bang Wa
  06:00 - 19:30ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 6-55145 / 12-5807 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 6-55196 / 12-5882 กทม. [GPS]: BNK48 3rd Generation “First Rabbit”

[ขึ้นบน]สาย 208

** วงกลม : CIRCLE **
ตลิ่งชัน - ราชพฤกษ์ - อรุณอัมรินทร์
Talingchan - Ratchaphruek - Arun Amarin
 • ต้นทาง : จากตลิ่งชัน / From : Talingchan
  05:00 - XX:XX

** ตัดเสริม : SHORT-TRIP **
ตลิ่งชัน - บางหว้า
Talingchan - Bang Wa
 • คันสุดท้าย : จากตลิ่งชัน / LAST BUS From : Talingchan
  18:40ครีมแดง ISUZU
 1. 6-50053 / 11-9765 กทม. [GPS]
 2. 6-50073 / 12-0217 กทม. [GPS]
 3. 6-50113 / 11-9006 กทม. [GPS]
 4. 6-50150 / 11-9225 กทม. [GPS]
 5. 6-50432 / 12-0411 กทม. [GPS]
 6. 6-50437 / 12-0414 กทม. [GPS]
 7. 6-50440 / 12-0415 กทม. [GPS]
 8. 6-50506 / 12-0804 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 515

เซ็นทรัลศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
CentralPlaza Salaya - Victory Monument
 • ต้นทาง : จากเซ็นทรัลศาลายา / From : CentralPlaza Salaya
  04:00 - 22:20
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะราชวิถี) / From : Victory Monument (Rachawithi side)
  05:00 - 21:30


** ตัดเสริม : SHORT-TRIP **
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - มทร.รัตนโกสินทร์
Victory Monument - RMUTR
 • คันสุดท้าย : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะราชวิถี) / LAST BUS From : Victory Monument (Rachawithi side)
  23:10


** เส้นทางเสริม : EXTRA-TRIP **
เซ็นทรัลศาลายา - ARL พญาไท
CentralPlaza Salaya - ARL Phayathai
 • ต้นทาง : จากเซ็นทรัลศาลายา / From : CentralPlaza Salaya
  05:30* / 06:00** / 16:00* / 16:30
 • ปลายทาง : จาก ARL พญาไท / From : ARL Phayathai
  XX:XX* / XX:XX** / XX:XX* / XX:XX

* ไม่มีรอบดังกล่าว ในวันหยุดสุดสัปดาห์ : Not Operating on Weekend.
** ไม่มีรอบดังกล่าว ในวันธรรมดา : Not Operating on Weekdays.


** ทางด่วนพิเศษ : PEAK-HOURS EXPRESSWAY **

*** มีเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น : Operating only during the peak hours on weekdays.
 • ต้นทาง : จากเซ็นทรัลศาลายา / From : CentralPlaza Salaya
  05:20 / 05:40 / 06:00 / 06:15 / 06:30 / 06:45 / 07:00 / 15:20 / 15:40 / 16:00 / 16:15 / 16:30
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะราชวิถี) / From : Victory Monument (Rachawithi side)
  16:15 / 16:30 / 16:45 / 17:00 / 17:15 / 17:30 / 17:45 / 18:00 / 18:15 / 18:30 / 18:45 / 19:00ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 6-55036 / 12-5154 กทม. [GPS]: สดชื่นทุกความท้าทาย กับนักฟุตบอลระดับโลก ดื่มสปอนเซอร์ (2021) [RE]
 2. 6-55037 / 12-5155 กทม. [GPS]: namiko เก็บทุกความรู้สึก​ด้วย​ นามิโกะ
ปอ.ยูโรทู ISUZU 56
 1. 6-56059 / 13-1578 กทม. [GPS]: ชาอู่หลง TEA+ จัดเต็มความสดชื่น เต็มรสชาแท้
 2. 6-56063 / 13-1582 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 3. 6-56066 / 13-1684 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 6-56067 / 13-1685 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 6-56068 / 13-1686 กทม. [GPS]: อัลเล็กทริค เทคโนโลยี​สวยงาม...ที่จับต้องได้ & namiko เก็บทุกความรู้สึก​ด้วย​ นามิโกะ
 6. 6-56069 / 13-1687 กทม. [GPS]: อัลเล็กทริค เทคโนโลยี​สวยงาม...ที่จับต้องได้ & namiko เก็บทุกความรู้สึก​ด้วย​ นามิโกะ
 7. 6-56070 / 13-1688 กทม. [GPS]: Bitkub สนับสนุนฟุตบอลไทยไปบอลโลก
 8. 6-56071 / 13-1689 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 6-56072 / 13-1690 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 10. 6-56073 / 13-1691 กทม. [GPS]: ว่าง
 11. 6-56074 / 13-1692 กทม. [GPS]: ว่าง
 12. 6-56075 / 13-1693 กทม. [GPS]: NIVEA Super C+ วิตามินเซรั่มกันแดด
 13. 6-56076 / 13-1694 กทม. [GPS]: ว่าง
 14. 6-56077 / 13-1695 กทม. [GPS]: ว่าง
 15. 6-56078 / 13-1696 กทม. [GPS]: สดชื่นทุกความท้าทาย กับนักฟุตบอลระดับโลก ดื่มสปอนเซอร์ (2021)
 16. 6-56079 / 13-1697 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 17. 6-56080 / 13-1698 กทม. [GPS]: ว่าง
 18. 6-56081 / 13-1699 กทม. [GPS]: ล้างจมูกไหม? ด้วยน้ำเกลือ Klean&Kare
 19. 6-56082 / 13-1700 กทม. [GPS]: ว่าง
 20. 6-56083 / 13-1701 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 21. 6-56084 / 13-1702 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 22. 6-56085 / 13-1703 กทม. [GPS]: ว่าง
 23. 6-56086 / 13-1704 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 24. 6-56087 / 13-1705 กทม. [GPS]: NIVEA Super C+ วิตามินเซรั่มกันแดด
 25. 6-56088 / 13-1706 กทม. [GPS]: ว่าง
 26. 6-56089 / 13-1707 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 27. 6-56090 / 13-1708 กทม. [GPS]: ว่าง
 28. 6-56091 / 13-1709 กทม. [GPS]: ว่าง
 29. 6-56092 / 13-1710 กทม. [GPS]: ว่าง
 30. 6-56099 / 13-1827 กทม. [GPS]: ว่าง
 31. 6-56102 / 13-1830 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 32. 6-56103 / 13-1831 กทม. [GPS]: THE iCON GROUP (BOOM Gluta Shots)
 33. 6-56107 / 13-1835 กทม. [GPS]: สดชื่นทุกความท้าทาย กับนักฟุตบอลระดับโลก ดื่มสปอนเซอร์ (2021)
 34. 6-56120 / 13-1848 กทม. [GPS]: ว่าง
 35. 6-56121 / 13-1849 กทม. [GPS]: THE iCON GROUP (BOOM Gluta Shots)
 36. 6-56122 / 13-1850 กทม. [GPS]: RUMBO แอปเพื่อนเดินทางที่รวมทุกการขนส่งสาธารณะในมือคุณผู้ร่วมแก้ไข : , , , , , , , , เริ่มโดย , 01/01/08 00:00
แก้ไขล่าสุดโดย , 10/05/22 11:10
Last comment by toonnat on 02/03/22 at 04:17
351 ความคิดเห็น, 119,428 ผู้เข้าชม

กฎการโพสข้อความ

กฎการโพสข้อความ
 • You may not create new articles
 • You may not edit articles
 • You may not post comments
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • You may not edit your comments
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด