[ขึ้นบน]กปด.17 (อู่เทศบาลบางบัวทอง)

BMTA Bus Operation Division 1 Zone 7 : Tessaban Bangbuathong Depot

สายในสังกัด : Bus Service
32 166 210 2-36


[ขึ้นบน]สาย 32

ปากเกร็ด - วัดโพธิ์
Pakkret - Wat Pho
 • ต้นทาง : จากปากเกร็ด / From : Pakkret
  04:30 - 22:00
 • ปลายทาง : จากวัดโพธิ์ / From : Wat Pho
  05:30 - 22:50
ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50156 / 11-9231 กทม. [GPS]
 2. 7-50168 / 11-9583 กทม. [GPS]
 3. 7-50193 / 11-9784 กทม. [GPS]
 4. 7-50205 / 12-0092 กทม. [GPS]
 5. 7-50207 / 12-0086 กทม. [GPS]
 6. 7-50210 / 12-0089 กทม. [GPS]
 7. 7-50222 / 12-0223 กทม. [GPS]
 8. 7-50223 / 12-0187 กทม. [GPS]
 9. 7-50228 / 12-0278 กทม. [GPS]
 10. 7-50262 / 12-0563 กทม. [GPS]
 11. 7-50287 / 12-0748 กทม. [GPS]
 12. 7-50290 / 12-0819 กทม. [GPS]
 13. 7-50328 / 11-9613 กทม. [GPS]
 14. 7-50335 / 11-9620 กทม. [GPS]
 15. 7-50344 / 11-9629 กทม. [GPS]
 16. 7-50345 / 11-9630 กทม. [GPS]
 17. 7-50357 / 11-9790 กทม. [GPS]
 18. 7-50463 / 12-0757 กทม. [GPS]
 19. 7-50466 / 12-0762 กทม. [GPS]
 20. 7-50468 / 12-0772 กทม. [GPS]
 21. 7-50515 / 12-0841 กทม. [GPS]
 22. 7-50524 / 12-0834 กทม. [GPS]
 23. 7-50527 / 12-0851 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 166

** ทางด่วน : EXPRESSWAY **
เมืองทองธานี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Mueang Thong Thani - Victory Monument
 • ต้นทาง : จากเมืองทองธานี / From : Mueang Thong Thani
  04:10 - 22:00
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) / From : Victory Monument (Phahon Yothin side)
  05:10 - 23:00


** ทางด่วน (เสริมพิเศษ) : EXPRESSWAY (EXTRA-TRIP) **
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Government Complex - Victory Monument
 • ต้นทาง : จากศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ / From : Government Complex
  05:00 - 20:00
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) / From : Victory Monument (Phahon Yothin side)
  06:00 - 20:30ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50251 / 12-0554 กทม. [GPS]
 2. 7-50291 / 12-0750 กทม. [GPS]
 3. 7-50474 / 12-0766 กทม. [GPS]
 4. 7-50526 / 12-0864 กทม. [GPS]
 5. 7-50530 / 12-0854 กทม. [GPS]
ปอ.ครีมน้ำเงิน ISUZU
 1. 7-3003 / 12-2338 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 7-3004 / 12-2339 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 7-3005 / 12-2340 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 7-3029 / 12-2406 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 7-3030 / 12-2407 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 7-3031 / 12-2490 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 7-3038 / 12-2497 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 7-3039 / 12-2498 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 7-3040 / 12-2499 กทม. [GPS]: ว่าง
 10. 7-3042 / 12-2501 กทม. [GPS]: ว่าง
 11. 7-3043 / 12-2502 กทม. [GPS]: ว่าง
 12. 7-3045 / 12-2542 กทม. [GPS]: ว่าง
 13. 7-3048 / 12-2545 กทม. [GPS]: ว่าง
 14. 7-3061 / 12-2583 กทม. [GPS]: ว่าง
 15. 7-3062 / 12-2584 กทม. [GPS]: ว่าง
 16. 7-3064 / 12-2586 กทม. [GPS]: ว่าง
 17. 7-3065 / 12-2587 กทม. [GPS]: ว่าง
 18. 7-3066 / 12-2777 กทม. [GPS]: ว่าง
 19. 7-3080 / 12-2791 กทม. [GPS]: ว่าง
 20. 7-3082 / 12-2816 กทม. [GPS]: ว่าง
 21. 7-3083 / 12-2817 กทม. [GPS]: ว่าง
 22. 7-3092 / 12-2826 กทม. [GPS]: ว่าง
 23. 7-3093 / 12-2827 กทม. [GPS]: ว่าง
 24. 7-3094 / 12-2828 กทม. [GPS]: ว่าง
 25. 7-3097 / 12-2831 กทม. [GPS]: ว่าง
 26. 7-3099 / 12-2833 กทม. [GPS]: ว่าง
[ขึ้นบน]สาย 210

สะพานพระราม 4 - BTS บางหว้า
Rama 4 Bridge - BTS Bang Wa
 • ต้นทาง : จากสะพานพระราม 4 / From : Rama 4 Bridge
  06:00 / 06:40* / 08:00 / 09:10* / 10:10 / 11:00* / 12:00 / 12:20 / 12:40* / 14:20 / 16:10 / 17:00** / 18:10
 • ปลายทาง : จาก BTS บางหว้า / From : BTS Bang Wa
  07:00 - 19:00

* ไม่มีรอบดังกล่าว ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ : Not Operating on Holiday.
** ไม่มีรอบดังกล่าว ในวันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ : Not Operating on Weekend and Holiday.
ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50142 / 11-9031 กทม. [GPS]
 2. 7-50199 / 12-0097 กทม. [GPS]
 3. 7-50200 / 12-0081 กทม. [GPS]
 4. 7-50203 / 12-0084 กทม. [GPS] ---- ไปช่วยวิ่งสาย 32
 5. 7-50204 / 12-0095 กทม. [GPS] ---- ไปช่วยวิ่งสาย 32

[ขึ้นบน]สาย 2-36

ไทรน้อย - ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
Sai Noi - Government Complex
 • ต้นทาง : จากไทรน้อย / From : Sai Noi
  04:30 - 22:00
 • ปลายทาง : จากศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ / From : Government Complex
  05:30 - 23:00ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50254 / 12-0556 กทม. [GPS]
 2. 7-50255 / 12-0557 กทม. [GPS]
 3. 7-50264 / 12-0590 กทม. [GPS]
 4. 7-50266 / 12-0566 กทม. [GPS]
 5. 7-50271 / 12-0571 กทม. [GPS]
 6. 7-50274 / 12-0740 กทม. [GPS]
 7. 7-50277 / 12-0742 กทม. [GPS]
 8. 7-50289 / 12-0818 กทม. [GPS]
 9. 7-50352 / 11-9637 กทม. [GPS]
 10. 7-50378 / 11-9811 กทม. [GPS]
 11. 7-50387 / 11-9820 กทม. [GPS]
ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 7-55046 / 12-5362 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 7-55173 / 12-5859 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 7-55174 / 12-5860 กทม. [GPS]: ว่าง

[ขึ้นบน]กปด.17 (อู่บัวทองเคหะ)

BMTA Bus Operation Division 1 Zone 7 : Buathong Kheha Depot

สายในสังกัด : Bus Service
134 516


[ขึ้นบน]สาย 134

บัวทองเคหะ - หมอชิต 2
Buathong Kheha - Mochit 2
 • ต้นทาง : จากอู่บัวทองเคหะ / From : Buathong Kheha Depot
  03:20 - 22:20
 • ปลายทาง : จากหมอชิต 2 / From : Mochit 2
  04:20 - 23:40


** เสริมพิเศษ (เช้า) : PEAK PERIOD SERVICE **
บัวทองเคหะ - สถานีชุมทางบางซื่อ
Buathong Kheha - Bang Sue Junction Train Station
 • ต้นทาง : จากอู่บัวทองเคหะ / From : Buathong Kheha Depot
  06:00
 • ปลายทาง : จากสถานีกลางบางซื่อ / From : Bang Sue Grand Station
  06:50


** รถกะสว่าง : NIGHT SERVICE **
 • ต้นทาง : จากบัวทองเคหะ / From : Buathong Kheha
  23:00 / 00:10 / 01:20 / 02:30
 • ปลายทาง : จากหมอชิต 2 / From : Mochit 2
  00:10 / 01:00 / 02:20 / 03:30ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50141 / 11-9036 กทม. [GPS]
 2. 7-50202 / 12-0083 กทม. [GPS]
 3. 7-50282 / 12-0747 กทม. [GPS]
 4. 7-50295 / 11-8694 กทม. [GPS]
 5. 7-50306 / 11-9239 กทม. [GPS]
 6. 7-50308 / 11-9241 กทม. [GPS]
 7. 7-50322 / 11-9607 กทม. [GPS]
 8. 7-50513 / 12-0839 กทม. [GPS]
 9. 7-50531 / 12-0855 กทม. [GPS]
ปอ.ครีมน้ำเงิน ISUZU
 1. 7-3006 / 12-2341 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 7-3011 / 12-2346 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 7-3013 / 12-2348 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 7-3014 / 12-2349 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 7-3016 / 12-2351 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 7-3017 / 12-2352 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 7-3018 / 12-2353 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 7-3025 / 12-2402 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 7-3044 / 12-2541 กทม. [GPS]: ว่าง
 10. 7-3056 / 12-2578 กทม. [GPS]: ว่าง
 11. 7-3057 / 12-2579 กทม. [GPS]: ว่าง
 12. 7-3058 / 12-2580 กทม. [GPS]: ว่าง
 13. 7-3059 / 12-2581 กทม. [GPS]: ว่าง
 14. 7-3060 / 12-2582 กทม. [GPS]: ว่าง
 15. 7-3067 / 12-2778 กทม. [GPS]: ว่าง
 16. 7-3068 / 12-2779 กทม. [GPS]: ว่าง
 17. 7-3069 / 12-2780 กทม. [GPS]: ว่าง
 18. 7-3070 / 12-2781 กทม. [GPS]: ว่าง
 19. 7-3071 / 12-2782 กทม. [GPS]: ว่าง
 20. 7-3073 / 12-2784 กทม. [GPS]: ว่าง
 21. 7-3075 / 12-2786 กทม. [GPS]: ว่าง
 22. 7-3078 / 12-2789 กทม. [GPS]: ว่าง
 23. 7-3079 / 12-2790 กทม. [GPS]: ว่าง
 24. 7-3087 / 12-2821 กทม. [GPS]: ว่าง
 25. 7-3088 / 12-2822 กทม. [GPS]: ว่าง
 26. 7-3095 / 12-2829 กทม. [GPS]: ว่าง
 27. 7-3096 / 12-2830 กทม. [GPS]: ว่าง
 28. 7-3098 / 12-2832 กทม. [GPS]: ว่าง
 29. 7-3100 / 12-2834 กทม. [GPS]: ว่าง[ขึ้นบน]สาย 516

บัวทองเคหะ - เทเวศร์
Buathong Kheha - Thewet
 • ต้นทาง : จากอู่บัวทองเคหะ / From : Buathong Kheha Depot
  05:00 - 23:00
 • ปลายทาง : จากเทเวศร์ / From : Thewet
  06:00 - 00:00ปอ.ครีมน้ำเงิน ISUZU
 1. 7-3001 / 12-2336 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 7-3002 / 12-2337 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 7-3007 / 12-2342 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 7-3008 / 12-2343 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 7-3009 / 12-2344 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 7-3010 / 12-2345 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 7-3012 / 12-2347 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 7-3023 / 12-2400 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 7-3026 / 12-2403 กทม. [GPS]: ว่าง
 10. 7-3027 / 12-2404 กทม. [GPS]: ว่าง
 11. 7-3028 / 12-2405 กทม. [GPS]: ว่าง
 12. 7-3032 / 12-2491 กทม. [GPS]: ว่าง
 13. 7-3033 / 12-2492 กทม. [GPS]: ว่าง
 14. 7-3035 / 12-2494 กทม. [GPS]: ว่าง
 15. 7-3036 / 12-2495 กทม. [GPS]: ว่าง
 16. 7-3037 / 12-2496 กทม. [GPS]: ว่าง
 17. 7-3041 / 12-2500 กทม. [GPS]: ว่าง
 18. 7-3046 / 12-2543 กทม. [GPS]: ว่าง
 19. 7-3049 / 12-2546 กทม. [GPS]: ว่าง
 20. 7-3052 / 12-2549 กทม. [GPS]: ว่าง
 21. 7-3053 / 12-2550 กทม. [GPS]: ว่าง
 22. 7-3054 / 12-2551 กทม. [GPS]: ว่าง
 23. 7-3072 / 12-2783 กทม. [GPS]: ว่าง
 24. 7-3076 / 12-2787 กทม. [GPS]: ว่าง
 25. 7-3077 / 12-2788 กทม. [GPS]: ว่าง
 26. 7-3084 / 12-2818 กทม. [GPS]: ว่าง
 27. 7-3085 / 12-2819 กทม. [GPS]: ว่าง
 28. 7-3086 / 12-2820 กทม. [GPS]: ว่าง
 29. 7-3089 / 12-2823 กทม. [GPS]: ว่าง
 30. 7-3091 / 12-2825 กทม. [GPS]: ว่าง


[ขึ้นบน]กปด.27 (อู่ท่าอิฐ)

BMTA Bus Operation Division 2 Zone 7 : Tha It Depot

สายในสังกัด : Bus Service
18 50 53 63 64 65 97


[ขึ้นบน]สาย 18

ตลาดท่าอิฐ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Tha It Market - Victory Monument
 • ต้นทาง : จากตลาดท่าอิฐ / From : Tha It Market
  04:15 - 22:00
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะราชวิถี) / From : Victory Monument (Ratchawithi side)
  05:00 - 23:00

** เสริมพิเศษ (เช้า) : PEAK PERIOD SERVICE **
ตลาดท่าอิฐ - รพ.รามาธิบดี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Tha It Market - Ramathibodi Hospital - Victory Monument
 • ต้นทาง : จากตลาดท่าอิฐ / From : Tha It Market
  04:30 / 05:30* / 06:00**

* ไม่มีรอบดังกล่าว ในวันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ : Not Operating on Weekend and Holiday.
** ไม่มีรอบดังกล่าว ในวันธรรมดา : Not Operating on Weekdays.
ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50163 / 11-9578 กทม. [GPS]
 2. 7-50180 / 11-9595 กทม. [GPS]
 3. 7-50183 / 11-9598 กทม. [GPS]
 4. 7-50184 / 11-9599 กทม. [GPS]
 5. 7-50190 / 11-9605 กทม. [GPS]
 6. 7-50195 / 11-9786 กทม. [GPS]
 7. 7-50221 / 12-0216 กทม. [GPS]
 8. 7-50224 / 12-0401 กทม. [GPS]
 9. 7-50229 / 12-0279 กทม. [GPS]
 10. 7-50242 / 12-0548 กทม. [GPS]
 11. 7-50253 / 12-0405 กทม. [GPS]
 12. 7-50263 / 12-0564 กทม. [GPS]
 13. 7-50268 / 12-0568 กทม. [GPS]
 14. 7-50269 / 12-0569 กทม. [GPS]
 15. 7-50270 / 12-0570 กทม. [GPS]
 16. 7-50272 / 12-0700 กทม. [GPS]
 17. 7-50355 / 11-9788 กทม. [GPS]
 18. 7-50374 / 11-9807 กทม. [GPS]
 19. 7-50375 / 11-9808 กทม. [GPS]
 20. 7-50376 / 11-9809 กทม. [GPS]
 21. 7-50467 / 12-0763 กทม. [GPS]
 22. 7-50488 / 12-0776 กทม. [GPS]
 23. 7-50495 / 12-0813 กทม. [GPS]
 24. 7-50504 / 12-0847 กทม. [GPS]
 25. 7-50505 / 12-0827 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 50

พระราม 7 - สวนลุมพินี
Rama 7 - Lumphini Park
 • ต้นทาง : จากพระราม 7 / From : Rama 7
  04:30 - 22:10
 • ปลายทาง : จากสวนลุมพินี / From : Lumphini Park
  05:20 - 22:50ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50346 / 11-9631 กทม. [GPS]
 2. 7-50522 / 12-0863 กทม. [GPS]
 3. 7-50535 / 12-0844 กทม. [GPS]
 4. 7-50536 / 12-0845 กทม. [GPS]
 5. 7-50537 / 12-0859 กทม. [GPS]
 6. 7-50538 / 12-0860 กทม. [GPS]
 7. 7-50539 / 12-0861 กทม. [GPS]
 8. 7-50540 / 12-0865 กทม. [GPS]
ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 7-55013 / 12-4705 กทม. [GPS]: GS BATTERY TOUGH อึดสู้! ให้สุดชีวิต​ (2022)​
 2. 7-55015 / 12-5143 กทม. [GPS]: รู้ใจประกันภัยออนไลน์​
 3. 7-55029 / 12-5147 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 7-55034 / 12-5152 กทม. [GPS]: ใหม่! เย็นเย็น รสบ๊วย+สมุนไพร รสบ๊วยสยบร้อน
 5. 7-55051 / 12-5367 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 7-55074 / 12-5575 กทม. [GPS]: ว่าง
 7. 7-55075 / 12-5576 กทม. [GPS]: ไลโอ​ แชมพูปิดผมขาว​
 8. 7-55076 / 12-5577 กทม. [GPS]: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VIT​ ​MINUTE KO B-CAL
 9. 7-55082 / 12-5583 กทม. [GPS]: THE iCON GROUP (ROOM Coffee)
 10. 7-55083 / 12-5584 กทม. [GPS]: namiko เก็บทุกความรู้สึก​ด้วย​ นามิโกะ


[ขึ้นบน]สาย 53

** วงกลม (วนซ้าย) : CIRCLE (LEFT LOOP) **
สนามหลวง - เทเวศร์
Sanamluang - Thewet
 • วนซ้าย : จากสนามหลวง / LEFT LOOP : From Sanamluang
  04:40 - 22:00ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50453 / 12-0502 กทม. [GPS]
 2. 7-50458 / 12-0588 กทม. [GPS]
 3. 7-50459 / 12-0583 กทม. [GPS]
 4. 7-50489 / 12-0753 กทม. [GPS]
 5. 7-50490 / 12-0820 กทม. [GPS]
 6. 7-50491 / 12-0821 กทม. [GPS]
 7. 7-50492 / 12-0810 กทม. [GPS]
 8. 7-50493 / 12-0822 กทม. [GPS]
 9. 7-50507 / 12-0828 กทม. [GPS]
 10. 7-50508 / 12-0829 กทม. [GPS]
 11. 7-50510 / 12-0837 กทม. [GPS]
 12. 7-50511 / 12-0838 กทม. [GPS]


** วงกลม (วนขวา) : CIRCLE (RIGHT LOOP) **
เทเวศร์ - สนามหลวง
Thewet - Sanamluang
 • วนขวา : จากเทเวศร์ / RIGHT LOOP : From Thewet
  04:30 - 21:50ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50032 / 11-9209 กทม. [GPS]
 2. 7-50033 / 11-9212 กทม. [GPS]
 3. 7-50243 / 12-0403 กทม. [GPS]
 4. 7-50244 / 12-0549 กทม. [GPS]
 5. 7-50283 / 12-0806 กทม. [GPS]
 6. 7-50310 / 11-9243 กทม. [GPS]
 7. 7-50353 / 11-9638 กทม. [GPS]
 8. 7-50354 / 11-9639 กทม. [GPS]
 9. 7-50360 / 11-9793 กทม. [GPS]
 10. 7-50379 / 11-9812 กทม. [GPS]
 11. 7-50518 / 12-0849 กทม. [GPS]
 12. 7-50519 / 12-0850 กทม. [GPS]
 13. 7-50528 / 12-0852 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 63

MRT-ท่าเรือพระนั่งเกล้า - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
MRT-Phra Nang Klao Port - Victory Monument
 • ต้นทาง : จาก MRT-ท่าเรือพระนั่งเกล้า / From : MRT-Phra Nang Klao Port
  04:00 - 22:00 วันธรรมดา : Weekdays
  04:30 - 22:00 วันหยุด : Weekend
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) / From : Victory Monument (Phahon Yothin side)
  05:00 - 23:00 วันธรรมดา : Weekdays
  05:30 - 23:00 วันหยุด : Weekend

** ทางด่วน : EXPRESSWAY **
MRT-ท่าเรือพระนั่งเกล้า - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
MRT-Phra Nang Klao Port - Victory Monument

*** มีเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น : Operating only during the peak hours on weekdays.
 • ต้นทาง : จาก MRT-ท่าเรือพระนั่งเกล้า / From : MRT-Phra Nang Klao Port
  05:30 / 05:50
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) / From : Victory Monument (Phahon Yothin side)
  17:00

** ทางด่วน (เสริมพิเศษ) : EXPRESSWAY (EXTRA-TRIP) **
กระทรวงการคลัง - MRT-ท่าเรือพระนั่งเกล้า
Ministry of Finance - MRT-Phra Nang Klao Port

*** มีเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น : Operating only during the peak hours on weekdays.
 • ต้นทาง : จากกระทรวงการคลัง / From : Ministry of Finance
  16:30

** รถกะสว่าง : NIGHT SERVICE **
 • ต้นทาง : จาก MRT-ท่าเรือพระนั่งเกล้า / From : MRT-Phra Nang Klao Port
  23:50 / 00:40 / 02:30 / 03:30
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) / From : Victory Monument (Phahon Yothin side)
  00:20 / 01:10 / 03:10 / 04:10ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50143 / 11-9037 กทม. [GPS]
 2. 7-50144 / 11-9032 กทม. [GPS]
 3. 7-50145 / 11-9220 กทม. [GPS]
 4. 7-50169 / 11-9584 กทม. [GPS]
 5. 7-50170 / 11-9585 กทม. [GPS]
 6. 7-50171 / 11-9586 กทม. [GPS]
 7. 7-50172 / 11-9587 กทม. [GPS]
 8. 7-50261 / 12-0562 กทม. [GPS]
 9. 7-50460 / 12-0589 กทม. [GPS]
 10. 7-50461 / 12-0584 กทม. [GPS]
ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 7-55032 / 12-5150 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 7-55033 / 12-5151 กทม. [GPS]: namiko เก็บทุกความรู้สึก​ด้วย​ นามิโกะ
 3. 7-55077 / 12-5578 กทม. [GPS]: THE iCON GROUP (BOOM VIT•C)
 4. 7-55079 / 12-5580 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 7-55091 / 12-5592 กทม. [GPS]: APEC 2022 THAILAND ไทยพร้อม ร่วมภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022
 6. 7-55092 / 12-5593 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 7. 7-55098 / 12-5599 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า​
 8. 7-55099 / 12-5600 กทม. [GPS]: GS BATTERY TOUGH อึดสู้! ให้สุดชีวิต​ (2022)​
 9. 7-55117 / 12-5662 กทม. [GPS]: ไลโอ​ แชมพูปิดผมขาว​
 10. 7-55118 / 12-5663 กทม. [GPS]: APEC 2022 THAILAND ไทยพร้อม ร่วมภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022
 11. 7-55119 / 12-5664 กทม. [GPS]: APEC 2022 THAILAND ไทยพร้อม ร่วมภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022
 12. 7-55120 / 12-5666 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 13. 7-55138 / 12-5800 กทม. [GPS]: ว่าง
 14. 7-55140 / 12-5802 กทม. [GPS]: ว่าง
 15. 7-55141 / 12-5803 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 16. 7-55161 / 12-5846 กทม. [GPS]: ว่าง[ขึ้นบน]สาย 64

กระทรวงพาณิชย์ - ปิ่นเกล้า
Ministry of Commerce - Pinklao
 • ต้นทาง : จากกระทรวงพาณิชย์ / From : Ministry of Commerce
  06:20 / 07:40 / 13:30* / 16:20
 • ปลายทาง : จากปิ่นเกล้า / From : Pinklao
  ≈07:20 / ≈08:40 / ≈14:30* / ≈17:20

*หมายเหตุ : มีเป็นบางวันครีมแดง ISUZU
 1. 7-50462 / 12-0760 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 65

วัดปากน้ำ (นนทบุรี) - สนามหลวง
Wat Paknam (Nonthaburi) - Sanamluang
 • ต้นทาง : จากวัดปากน้ำ (นนทบุรี) / From : Wat Paknam (Nonthaburi)
  04:30 - 22:00
 • ปลายทาง : จากสนามหลวง / From : Sanamluang
  05:10 - 22:40ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50209 / 12-0088 กทม. [GPS]
 2. 7-50238 / 12-0287 กทม. [GPS]
 3. 7-50239 / 12-0288 กทม. [GPS]
 4. 7-50249 / 12-0552 กทม. [GPS]
 5. 7-50252 / 12-0555 กทม. [GPS]
 6. 7-50256 / 12-0558 กทม. [GPS]
 7. 7-50257 / 12-0559 กทม. [GPS]
 8. 7-50347 / 11-9632 กทม. [GPS]
 9. 7-50348 / 11-9633 กทม. [GPS]
 10. 7-50361 / 11-9794 กทม. [GPS]
 11. 7-50365 / 11-9798 กทม. [GPS]
 12. 7-50366 / 11-9799 กทม. [GPS]
 13. 7-50367 / 11-9800 กทม. [GPS]
 14. 7-50370 / 11-9803 กทม. [GPS]
 15. 7-50371 / 11-9804 กทม. [GPS]
 16. 7-50372 / 11-9805 กทม. [GPS]
 17. 7-50380 / 11-9813 กทม. [GPS]
 18. 7-50381 / 11-9814 กทม. [GPS]
 19. 7-50449 / 12-0577 กทม. [GPS]
 20. 7-50454 / 12-0581 กทม. [GPS]
 21. 7-50455 / 12-0582 กทม. [GPS]
 22. 7-50487 / 12-0752 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 97

รถธรรมดา : ORDINARY BUS
กระทรวงสาธารณสุข - รพ.สงฆ์
Ministry of Public Health - Priest Hospital
 • ต้นทาง : จากกระทรวงสาธารณสุข / From : Ministry of Public Health
  04:20 - 22:00
 • ปลายทาง : จาก รพ.สงฆ์ / From : Priest Hospital
  05:10 - 23:00


** รถกะสว่าง : NIGHT SERVICE **
กระทรวงสาธารณสุข - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Ministry of Public Health - Victory Monument
 • ต้นทาง : จากกระทรวงสาธารณสุข / From : Ministry of Public Health
  23:00 / 00:30 / 03:00 / 03:30
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) / From : Victory Monument (Phahon Yothin side)
  23:50 / 01:20 / 03:40 / 04:10ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50181 / 11-9596 กทม. [GPS]
 2. 7-50182 / 11-9597 กทม. [GPS]
 3. 7-50196 / 11-9787 กทม. [GPS]
 4. 7-50217 / 12-0220 กทม. [GPS]
 5. 7-50220 / 12-0215 กทม. [GPS]
 6. 7-50307 / 11-9240 กทม. [GPS]
 7. 7-50342 / 12-9627 กทม. [GPS]
 8. 7-50382 / 11-9815 กทม. [GPS]
 9. 7-50383 / 11-9816 กทม. [GPS]
 10. 7-50384 / 11-9817 กทม. [GPS]
 11. 7-50385 / 11-9818 กทม. [GPS]


รถปรับอากาศ : AIR-CON BUS
กระทรวงสาธารณสุข - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Ministry of Public Health - Victory Monument
 • ต้นทาง : จากกระทรวงสาธารณสุข / From : Ministry of Public Health
  04:20 - 22:00
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) / From : Victory Monument (Phahon Yothin Side)
  05:10 - 23:00ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 7-55031 / 12-5149 กทม. [GPS]: นิชชิน อีกระดับของเอกลักษณ์ ความอร่อย จัดจ้านสไตล์ต้นตำรับ
 2. 7-55040 / 12-5158 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 7-55042 / 12-5160 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 7-55047 / 12-5363 กทม. [GPS]: ว่าง
 5. 7-55061 / 12-5377 กทม. [GPS]: The Voice All STARS ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. ทางช่อง ONE31
 6. 7-55063 / 12-5379 กทม. [GPS]: นิชชิน อีกระดับของเอกลักษณ์ ความอร่อย จัดจ้านสไตล์ต้นตำรับ
 7. 7-55086 / 12-5587 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 7-55093 / 12-5594 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 7-55177 / 12-5863 กทม. [GPS]: รู้ใจประกันภัยออนไลน์
 10. 7-55195 / 12-5881 กทม. [GPS]: METAPOLIS โลกเสมือนจริง​ 3​ มิติ​ ที่พร้อมให้คุณ​ เข้าร่วมเปิดประสบการณ์​ Metaverse​ ได้แล้ววันนี้[ขึ้นบน]กปด.37 (อู่ท่าอิฐ​)

BMTA Bus Operation Division 3 Zone 7 : Tha It Depot

สายในสังกัด : Bus Service
24 66 70 505

[ขึ้นบน]สาย 24

ประชานิเวศน์ 3 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Pracha Niwet 3 - Victory Monument
 • ต้นทาง : จากประชานิเวศน์ 3 / From : Pracha Niwet 3
  04:30 - 22:00
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง) / From : Victory Monument (Dindaeng side)
  05:10 - 23:00

** ทางด่วน : EXPRESSWAY **
ประชานิเวศน์ 3 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Pracha Niwet 3 - Victory Monument

*** มีเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น : Operating only during the peak hours on weekdays.
 • ต้นทาง : จากประชานิเวศน์ 3 / From : Pracha Niwet 3
  05:30 / 06:00 / 06:30 / 07:00
 • ปลายทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) / From : Victory Monument (Phahon Yothin side)
  16:20 / 16:50 / 17:20ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50028 / 11-9207 กทม.​ [GPS]
 2. 7-50226 / 12-0276 กทม. [GPS]
 3. 7-50231 / 12-0281 กทม. [GPS]
 4. 7-50312 / 11-9245 กทม. [GPS]
 5. 7-50313 / 11-9246 กทม. [GPS]
 6. 7-50316 / 11-9249 กทม. [GPS]
 7. 7-50317 / 11-9250 กทม. [GPS]
 8. 7-50318 / 11-9251 กทม. [GPS]
 9. 7-50319 / 11-9252 กทม. [GPS]
 10. 7-50325 / 11-9610 กทม. [GPS]
 11. 7-50326 / 11-9611 กทม. [GPS]
 12. 7-50330 / 11-9615 กทม. [GPS]
 13. 7-50331 / 11-9616 กทม. [GPS]
 14. 7-50332 / 11-9617 กทม. [GPS]
 15. 7-50333 / 11-9618 กทม. [GPS]
 16. 7-50334 / 11-9619 กทม. [GPS]
 17. 7-50336 / 11-9621 กทม. [GPS]
 18. 7-50337 / 11-9622 กทม. [GPS]
 19. 7-50339 / 11-9624 กทม. [GPS]
 20. 7-50340 / 11-9625 กทม. [GPS]
 21. 7-50341 / 11-9626 กทม. [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 66

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)
Government Complex - Southern Bus Terminal (Talingchan)
 • ต้นทาง : จากศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ / From : Government Complex
  04:20 - 22:00
 • ปลายทาง : จากสายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) / From : Southern Bus Terminal (Talingchan)
  05:00 - 22:40

** ตัดเสริม : SHORT-TRIP **
แยกพงษ์เพชร - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)
Phong Phet Intersection - Southern Bus Terminal (Talingchan)
 • ต้นทาง : จากแยกพงษ์เพชร / From : Phong Phet Intersection
  04:10ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50001 / 11-8982 กทม. [GPS]
 2. 7-50002 / 11-8983 กทม. [GPS]
 3. 7-50003 / 11-8984 กทม. [GPS]
 4. 7-50004 / 11-8985 กทม. [GPS]
 5. 7-50049 / 11-9761 กทม. [GPS]
 6. 7-50258 / 12-0560 กทม. [GPS]
 7. 7-50259 / 12-0585 กทม. [GPS]
 8. 7-50356 / 11-9789 กทม. [GPS]
 9. 7-50358 / 11-9791 กทม. [GPS]
 10. 7-50359 / 11-9792 กทม. [GPS]
 11. 7-50364 / 11-9797 กทม. [GPS]
 12. 7-50494 / 12-0823 กทม. [GPS]
 13. 7-50496 / 12-0824 กทม. [GPS]
ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 7-55062 / 12-5378 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 7-55064 / 12-5380 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 3. 7-55080 / 12-5581 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 4. 7-55112 / 12-5657 กทม. [GPS]: ไลโอ​ แชมพูปิดผมขาว​
 5. 7-55146 / 12-5808 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 7-55171 / 12-5856 กทม. [GPS]: ว่าง
ปอ.ยูโรทู ISUZU 56
 1. 7-56004 / 12-9804 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 7-56010 / 12-9810 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 3. 7-56012 / 12-9812 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 4. 7-56013 / 12-9813 กทม. [GPS]: นมเปรี้ยวดีไลท์​ (2022)[ขึ้นบน]สาย 70

ประชานิเวศน์ 3 - สนามหลวง
Pracha Niwet 3 - Sanamluang
 • ต้นทาง : จากประชานิเวศน์ 3 / From : Pracha Niwet 3
  04:30 - 22:00
 • ปลายทาง : จากสนามหลวง / From : Sanamluang
  05:30 - 23:00


** ทางด่วนพิเศษ : PEAK-HOURS EXPRESSWAY **

*** มีเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น : Operating only during the peak hours on weekdays.
 • ต้นทาง : จากประชานิเวศน์ 3 / From : Pracha Niwet 3
  06:00 / 06:30
 • ปลายทาง : จากสนามหลวง / From : Sanamluang
  16:45ครีมแดง ISUZU
 1. 7-50005 / 11-8986 กทม. [GPS]
 2. 7-50006 / 11-8987 กทม. [GPS]
 3. 7-50007 / 11-8988 กทม. [GPS]
 4. 7-50155 / 11-9230 กทม. [GPS]
 5. 7-50452 / 12-0580 กทม. [GPS]
 6. 7-50457 / 12-0587 กทม. [GPS]
 7. 7-50478 / 12-0770 กทม. [GPS]
 8. 7-50479 / 12-0771 กทม. [GPS]
 9. 7-50497 / 12-0836 กทม. [GPS]
 10. 7-50498 / 12-0825 กทม. [GPS]
 11. 7-50499 / 12-0815 กทม. [GPS]
 12. 7-50500 / 12-0811 กทม. [GPS]
 13. 7-50501 / 12-0814 กทม. [GPS]
 14. 7-50503 / 12-0826 กทม. [GPS]
 15. 7-50520 / 12-0832 กทม. [GPS]
 16. 7-50521 / 12-0862 กทม. [GPS]

ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 7-55154 / 12-5816 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 7-55155 / 12-5817 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 7-55156 / 12-5818 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 7-55172 / 12-5857 กทม. [GPS]: ว่าง[ขึ้นบน]สาย 505

ปากเกร็ด - สวนลุมพินี
Pakkret - Lumphini Park
 • ต้นทาง : จากปากเกร็ด / From : Pakkret
  04:30 - 22:00
 • ปลายทาง : จากสวนลุมพินี / From : Lumphini Park
  05:30 - 23:00ปอ.ยูโรทู ISUZU 55
 1. 7-55045 / 12-5361 กทม. [GPS]: namiko เก็บทุกความรู้สึก​ด้วย​ นามิโกะ
 2. 7-55052 / 12-5368 กทม. [GPS]: เปิดตัวแล้ว! แอปฟินประกันรถ โหลดเลย!!
 3. 7-55054 / 12-5370 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 4. 7-55060 / 12-5376 กทม. [GPS]: นม Dmalt ยิ่งลอง ยิ่งเล่น ยิ่งปัง!
 5. 7-55078 / 12-5579 กทม. [GPS]: ยาหม่องน้ำเซียงเพียงอิ๊ว​ (2022)
 6. 7-55081 / 12-5582 กทม. [GPS]: THE iCON GROUP (ROOM Coffee)
 7. 7-55159 / 12-5821 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 7-55169 / 12-5854 กทม. [GPS]: ว่าง
 9. 7-55176 / 12-5862 กทม. [GPS]: ฟินประกันรถ ญาญ่าไว้ใจ ซื้อประกันรถกับฟิน นะคะ
ปอ.ยูโรทู ISUZU 56
 1. 7-56001 / 12-9801 กทม. [GPS]: THE iCON GROUP (BOOM D-NAX)
 2. 7-56014 / 12-9814 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 7-56015 / 12-9815 กทม. [GPS]: ว่าง
 4. 7-56016 / 12-9816 กทม. [GPS]: ถังดีมีมาตรฐาน​ คุณภาพ​แก๊สเต็มถัง​ สั่ง "เวิลด์​แก๊ส" ..นะครับ
 5. 7-56017 / 12-9817 กทม. [GPS]: เครื่องดื่ม​ M-150​ ขวดใหม่! เป็นคนใหม่​ ต้องดีกว่าเก่า
 6. 7-56020 / 12-9820 กทม. [GPS]: GS BATTERY TOUGH อึดสู้! ให้สุดชีวิต​ (2022)​ผู้ร่วมแก้ไข : , , , , , , , เริ่มโดย , 01/01/08 00:00
แก้ไขล่าสุดโดย , 29/09/22 20:24
Last comment by NICE_80456 on 14/07/22 at 14:44
279 ความคิดเห็น, 142,364 ผู้เข้าชม

กฎการโพสข้อความ

กฎการโพสข้อความ
 • You may not create new articles
 • You may not edit articles
 • You may not post comments
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • You may not edit your comments
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด