[ขึ้นบน]หมวด 1 นนทบุรี


[ขึ้นบน]สาย 1

(วงกลม) นนทบุรี - สนามบินน้ำ

สองแถว ฟ้า
 1. 1-20 / 10-1963 นนทบุรี
 2. 1-24 / 10-1794 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 2

นนทบุรี - วัดสมรโกฏิ - วัดกลาง

สองแถว น้ำเงินส้ม
 1. 2- / 10- นนทบุรี
 2. 2-16 / 10-1195 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 3

รร.โพธินิมิตวิทยาคม - บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าแจ้งวัฒนะ


สองแถว ขาวแดง
 1. 3- / 10-1929 นนทบุรี
 2. 3- /

[ขึ้นบน]สาย 4

(วงกลม) วัดบัวขวัญ - งามวงศ์วาน

สองแถว ครีม
 1. 4- / 10-1638 นนทบุรี
 2. 4-2 / 10-1677 นนทบุรี
 3. 4-29 / 10-1512 นนทบุรี
 4. 4-50 / 10-1727 นนทบุรี
 5. 4-51 / 10-1774 นนทบุรี
 6. 4-54 / 10-1777 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 5

ซอยศิริชัย - งามวงศ์วาน

สองแถว ขาว
 1. 5- /

[ขึ้นบน]สาย 8

ซอยสามัคคี - ประชานิเวศน์ 3 - ซอยธนาคารอาคารสงเคราะห์


สองแถว น้ำเงิน
 1. 8-4 / 10-1832 นนทบุรี
 2. 8-9 / 10-1584 นนทบุรี
 3. 8-22 / 10-1672 นนทบุรี
 4. 8-30 / 10-2073 นนทบุรี
 5. 8-31 / 10-1525 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 9

ปากเกร็ด - หมู่บ้านสหกรณ์ฯ 3

สองแถว เขียว
 1. 9-1 /
 2. 9-2 / 10-1641 นนทบุรี
 3. 9-4 / 10-1740 นนทบุรี
 4. 9-6 /
 5. 9-7 / 10-1634 นนทบุรี
 6. 9-9 / 10-1635 นนทบุรี
 7. 9-12 /[ขึ้นบน]หมวด 3 นนทบุรี - ปทุมธานี


[ขึ้นบน]สาย 188

รถธรรมดา : ORDINARY BUS
ปทุมธานี - บางเลน
Pathumthani - Bang Len
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากบางเลน / From : Bang Len
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 188-8 / 10-1042 ปทุมธานี [GPS]
 2. 188-14 / 10-1044 ปทุมธานี [GPS]
 3. 188-17 / 10-1095 ปทุมธานี [GPS]
 4. 188-25 / 10-1119 ปทุมธานี [GPS]
 5. 188-29 / 10-1167 ปทุมธานี [GPS]
 6. 188-99 / 10-1274 ปทุมธานี [GPS]


รถสองแถว : MINIBUS
ปทุมธานี - ประตูน้ำสิงหนาท
Pathumthani - Pratunam Singha Nart
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากประตูน้ำสิงหนาท / From : Pratunam Singha Nart
  XX:XX - XX:XXสองแถว ขาว
 1. 188-45 / 10- ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 337

รถธรรมดา : ORDINARY BUS
ปทุมธานี - นพวงศ์
Pathumthani - Nopphawong
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากนพวงศ์ / From : Nopphawong
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 337-16 / 10-1091 ปทุมธานี [GPS]
 2. 337-18 / 10-1088 ปทุมธานี [GPS]
 3. 337-19 / 10-1086 ปทุมธานี [GPS] ---- GPS ยังขึ้นสาย 188
 4. 337-23 / 10-1089 ปทุมธานี [GPS] ---- ไปช่วยวิ่งสาย 188


รถปรับอากาศ : AIR-CON BUS
ปทุมธานี - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
Pathumthani - The Mall Ngamwongwan
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากเดอะมอลล์งามวงศ์วาน / From : The Mall Ngamwongwan
  XX:XX - XX:XX


รถปรับอากาศ : AIR-CON BUS
** เสริมพิเศษ : EXTRA TRIP **
บางใหญ่ - วัดทองสะอาด
Bang Yai - Wat Thong Sa-Ard
 • ต้นทาง : จากบางใหญ่ / From : Bang Yai
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากวัดทองสะอาด / From : Wat Thong Sa-Ard
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาว SUNLONG SLK6985CNG
 1. 337-51 / 10-1685 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 2. 337-52 / 10-1707 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 3. 337-53 / 10-1708 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 4. 337-55 / 10-1687 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 5. 337-56 / 10-1706 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 6. 337-57 / 10-1709 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 7. 337-58 / 10-1696 ปทุมธานี [GPS]: Cookle Run KINGDOM (เหลือง​) (NT Media)
 8. 337-61 / 10-1670 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 9. 337-62 / 10-1691 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 10. 337-64 / 10-1656 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
ปอ.ขาว HENGTONG CKZ6953HN3
 1. 337- / 16-5477 กทม. [GPS]: ว่าง
 2. 337- / 16-5483 กทม. [GPS]: ว่าง
 3. 337-54 / 10-2204 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 4. 337-65 / 10-2215 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 5. 337-66 / 10-2211 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 6. 337-67 / 10-2212 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 7. 337-68 / 10-2221 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง

[ขึ้นบน]สาย 338

รังสิต - เชียงรากน้อย
Rangsit - Chiang Rak Noi
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากเชียงรากน้อย / From : Chiang Rak Noi
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาวน้ำเงิน BENZ ---- ไปช่วยวิ่งสาย 1008 (รถปรับอากาศ)
 1. 338- / 10-1551 ปทุมธานี
 2. 338-34 / 10-1351 ปทุมธานี [GPS]
 3. 338-36 / 10-1354 ปทุมธานี [GPS]
 4. 338-37 / 10-1352 ปทุมธานี [GPS]
ปอ.มินิบัส HINO
 1. 338-1 / 10-2267 ปทุมธานี [GPS]
 2. 338-2 / 10-2275 ปทุมธานี [GPS]
 3. 338-3 / 10-2274 ปทุมธานี [GPS]
 4. 338-4 / 10-2288 ปทุมธานี [GPS]
รถตู้
 1. 338- / 10- ปทุมธานี
 2. 338-2 / 10-1666 ปทุมธานี
 3. 338-3 / 10-1665 ปทุมธานี
 4. 338-5 / 10- ปทุมธานี
 5. 338-7 / 10-1801 ปทุมธานี
 6. 338-10 / 10-1818 ปทุมธานี
 7. 338-11 / 10-1809 ปทุมธานี
 8. 338-12 / 10-1810 ปทุมธานี
 9. 338-13 / 10-1819 ปทุมธานี
 10. 338-17 / 10-1823 ปทุมธานี
 11. 338-20 / 10- ปทุมธานี
 12. 338-21 / 10-1827 ปทุมธานี
 13. 338-23 / 10-1829 ปทุมธานี
 14. 338-26 / 10-1835 ปทุมธานี
 15. 338-30 / 10-1841 ปทุมธานี
 16. 338-31 / 10-2074 ปทุมธานี
 17. 338-33 / 10-2078 ปทุมธานี
 18. 338-37 / 10-2117 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 356

** เส้นสีแดง (วนซ้าย) : RED LINE (LEFT BOUND) **
ปากเกร็ด - สะพานใหม่
Pak Kret - Saphan Mai
 • ต้นทาง : จากปากเกร็ด / From : Pak Kret
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวแดง
 1. 356-1 / 10-1822 นนทบุรี
 2. 356-2 / 10-1138 นนทบุรี
 3. 356-12 / 10-0520 นนทบุรี
 4. 356-23 / 10-0285 นนทบุรี
 5. 356-25 / 10-0252 นนทบุรี
 6. 356-39 / 10-0299 นนทบุรี
 7. 356-44 / 10-1152 นนทบุรี
 8. 356-49 / 10-0346 นนทบุรี
 9. 356-58 / 10-1150 นนทบุรี
 10. 356-67 / 10-0693 นนทบุรี
 11. 356-68 / 10-1039 นนทบุรี


** เส้นสีเขียว (วนขวา) : GREEN LINE (RIGHT BOUND) **
ปากเกร็ด - หลักสี่ - ดอนเมือง
Pak Kret - Lak Si - Don Mueang
 • ต้นทาง : จากปากเกร็ด / From : Pak Kret
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวเขียว
 1. 356-19 / 10-0216 นนทบุรี
 2. 356-21 / 10-1129 นนทบุรี
 3. 356-26 / 10-1235 นนทบุรี
 4. 356-28 / 10-1236 นนทบุรี
 5. 356-44 / 10-1152 นนทบุรี
 6. 356-54 / 10-1151 นนทบุรี
 7. ​356-57​ / 10-1148 นนทบุรี
 8. 356-65 / 10-1149 นนทบุรี
 9. 356-70 / 10-0792 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 359

ปทุมธานี - ปากเกร็ด
Pathumthani - Pak Kret
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากปากเกร็ด / From : Pak Kret
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ส้ม
 1. 359-1 / 10-0257 ปทุมธานี [GPS]
 2. 359-2 / 10-0300 ปทุมธานี [GPS]
 3. 359-3 / 10-0147 ปทุมธานี [GPS]
 4. 359-4 / 10-0644 ปทุมธานี [GPS]
 5. 359-10 / 10-0594 ปทุมธานี [GPS]
 6. 359-11 / 10-1649 ปมุมธานี [GPS]
 7. 359-12 / 10-0453 ปทุมธานี [GPS]
 8. 359-14 / 10-0565 ปทุมธานี [GPS]
 9. 359-17 / 10-0706 ปทุมธานี [GPS]
 10. 359-18 / 10-0708 ปทุมธานี [GPS]
 11. 359-19 / 10-0711 ปทุมธานี [GPS]
 12. 359-20 / 10-0707 ปทุมธานี [GPS]
 13. 359-21 / 10-1513 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 364

ตลาดบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง
Bang Bua Thong Market - Lard Bualuang
 • ต้นทาง : จากตลาดบางบัวทอง / From : Bang Bua Thong Market
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากลาดบัวหลวง / From : Lard Bualuang
  XX:XX - XX:XXสองแถว ฟ้าขาว
 1. 364-4 / 10- นนทบุรี
 2. 364-5 / 10- นนทบุรี
 3. 364-6 / 10- นนทบุรี
 4. 364-8 / 10-1972 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 367

รถธรรมดา : ORDINARY BUS
รังสิต - ปากเกร็ด
Rangsit - Pak Kret
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากปากเกร็ด / From : Pak Kret
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 367-1 / 10-0733 ปทุมธานี [GPS]
 2. 367-2 / 10-1284 ปทุมธานี [GPS]
 3. 367-4 / 10-0625 ปทุมธานี [GPS]
 4. 367-7 / 10-0726 ปทุมธานี [GPS]
 5. 367-8 / 10-1124 ปทุมธานี [GPS]
 6. 367-9 / 10-1126 ปทุมธานี [GPS]
 7. 367-10 / 10-0728 ปทุมธานี [GPS]
 8. 367-11 / 10-1310 ปทุมธานี [GPS]
 9. 367-12 / 10-0622 ปทุมธานี [GPS]
 10. 367-15 / 10-0294 ปทุมธานี [GPS]
 11. 367-16 / 10-0002 ปทุมธานี [GPS]
 12. 367-17 / 10-0672 ปทุมธานี [GPS]
 13. 367-18 / 10-1161 ปทุมธานี [GPS]
 14. 367-19 / 10-1035 ปทุมธานี [GPS]
 15. 367-20 / 10-1138 ปทุมธานี [GPS]


รถปรับอากาศ : AIR-CON BUS
รังสิต - นนทบุรี
Rangsit - Nonthaburi
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากนนทบุรี / From : Nonthaburi
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาว SUNLONG
 1. 367-14 / 10-1689 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 2. 367-15 / 10-1693 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 3. 367-16 / 10-1697 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 4. 367-17 / 10-1720 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 5. 367-18 / 10-1718 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 6. 367-19 / 10-1719 ปทุมธานี [GPS]: อัลคาไลน์ พีเอช 8.5 น้ำดื่มตราเเมนเนเจอร์ (NT Media)
ปอ.ขาว HENGTONG
 1. 367-21 / 10-2213 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 2. 367-22 / 10-2222 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 3. 367-23 / 10-2225 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 4. 367-24 / 10-2235 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 5. 367-25 / 16-5481 กทม. [GPS]: ว่าง
 6. 367-26 / 10-2250 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 7. 367-27 / 16-5486 กทม. [GPS]: ว่าง
 8. 367-28 / 10-2209 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง

[ขึ้นบน]สาย 370

ตลาดบางบัวทอง - ปทุมธานี
Bang Bua Thong Market - Pathumthani
 • ต้นทาง : จากตลาดบางบัวทอง / From : Bang Bua Thong Market
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XXสองแถว ฟ้าขาว
 1. 370-2 / 10-1871 นนทบุรี
 2. 370-3 / 10-1874 นนทบุรี
 3. 370-6 / 10- นนทบุรี
 4. 370-7 / 10-1908 นนทบุรี
 5. 370-8 / 10-1907 นนทบุรี
 6. 370-9 / 10-2051 นนทบุรี
 7. 370-10 / 10-2050 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 372

รังสิต - บางปะอิน
Rangsit - Bang Pa-In
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากบางปะอิน / From : Bang Pa-In
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 372-37 / 10-1076 ปทุมธานี [GPS]
 2. 372-40 / 10-1135 ปทุมธานี [GPS]
 3. 372-41 / 10-1273 ปทุมธานี [GPS]
สองแถว ขาว
 1. 372-23 / 10- ปทุมธานี
 2. 372-30 / 10- ปทุมธานี


รังสิต - คลองเปรม
Rangsit - Khlong Prem
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากคลองเปรม / From : Khlong Prem
  XX:XX - XX:XXสองแถว น้ำเงิน
 1. 372-4 / 10-0944 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 374

รังสิต - ลำลูกกา คลอง 16
Rangsit - Lamlukka Khlong 16
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  06:00 - 20:00
 • ปลายทาง : จากลำลูกกา คลอง 16 / From : Lamlukka Khlong 16
  04:00 - 18:00

** เสริมพิเศษ : EXTRA TRIP **
สะพานใหม่ - ลำลูกกา คลอง 16
Saphan Mai - Lamlukka Khlong 16

*** มีเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น : Operating only during the peak hours on weekdays.
 • ต้นทาง : จากสะพานใหม่ / From : Saphan Mai
  XX:XX , XX:XX
 • ปลายทาง : จากลำลูกกา คลอง 16 / From : Lamlukka Khlong 16
  06:30 , 15:30รถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 374-31 / 10-1121 ปทุมธานี [GPS]
 2. 374-33 / 10-1123 ปทุมธานี [GPS]
 3. 374-34 / 10-1127 ปทุมธานี [GPS] ---- แต่ใช้ทะเบียน 10-0574 ปทุมธานี
 4. 374-35 / 10-0157 ปทุมธานี [GPS]
 5. 374-41 / 10-0727 ปทุมธานี [GPS] ---- ไปช่วยวิ่งสาย 1117
 6. 374-42 / 10-0449 ปทุมธานี [GPS] ---- แต่ใช้ทะเบียน 10-0061 ปทุมธานี
 7. 374-43 / 10-0155 ปทุมธานี [GPS]
 8. 374-44 / 10-0120 ปทุมธานี [GPS]


ปากทางลำลูกกา - ฟ้าคราม
Lamlukka Junction - Fa Khram
 • ต้นทาง : จากตลาดสดแยกลำลูกกา / From : Lamlukka Junction Market
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากโรงงานฝาจีบ / From : Crown Cap Factory
  XX:XX - XX:XX

** เส้นทางพิเศษ : EXTRA TRIP **
ปากทางลำลูกกา - ลำลูกกา คลอง 8
Lamlukka Junction - Lamlukka Khlong 8
 • ต้นทาง : จากปากทางลำลูกกา / From : Lamlukka Junction
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากลำลูกกา คลอง 8 / From : Lamlukka Khlong 8
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 374-1 / 10-1566 ปทุมธานี [GPS]
 2. 374-2 / 10-0121 ปทุมธานี [GPS]
 3. 374-3 / 10-0552 ปทุมธานี [GPS]
 4. 374-4 / 10-0128 ปทุมธานี [GPS]
 5. 374-5 / 10-0566 ปทุมธานี [GPS]
 6. 374-6 / 10-1648 ปทุมธานี [GPS]
374-1, 374-3, 374-4, 374-5, 374-6 จะช่วยวิ่ง เส้นทางพิเศษ : ปากทางลำลูกกา - ลำลูกกา คลอง 8


ปากทางลำลูกกา - เปียร์นนท์
Lamlukka Junction - Peer Nont
 • ต้นทาง : จากปากทางลำลูกกา / From : Lamlukka Junction
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากเปียร์นนท์ / From : Peer Nont
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 374-12 / 10-0212 ปทุมธานี [GPS] ---- ไปช่วยวิ่งเส้นทาง : ปากทางลำลูกกา - ฟ้าคราม
 2. 374-14 / 10-0551 ปทุมธานี [GPS]
 3. 374-16 / 10-0059 ปทุมธานี [GPS]
 4. 374-17 / 10-0006 ปทุมธานี [GPS]
 5. 374-18 / 10-0029 ปทุมธานี [GPS] ---- ไปช่วยวิ่งเส้นทางพิเศษ : ปากทางลำลูกกา - ลำลูกกา คลอง 8
 6. 374-19 / 10-1651 ปทุมธานี [GPS] ---- ตอนนี้ GPS เชื่อมผิดคัน
 7. 374-20 / 10-1283 ปทุมธานี [GPS]


ปากทางลำลูกกา - ลาดสวาย
Lamlukka Junction - Lard Sa Wai
 • ต้นทาง : จากปากทางลำลูกกา / From : Lamlukka Junction
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากตลาดกลางลาดสวาย / From : Lard Sa Wai Market
  XX:XX - XX:XX

งดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19รถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 374-22 / 10-1565 ปทุมธานี [GPS] ---- ไปช่วยวิ่งเส้นทาง : ปากทางลำลูกกา - ฟ้าคราม แต่ GPS ขึ้น 374(เปียร์นนท์)


ลำลูกกา คลอง 10 - ธัญบุรี คลอง 7
Lamlukka Khlong 10 - Thanyaburi Khlong 7
 • ต้นทาง : จากลำลูกกา คลอง 10 / From : Lamlukka Khlong 10
  XX:XX , XX:XX , XX:XX , XX:XX
 • ปลายทาง : จากธัญบุรี คลอง 7 / From : Thanyaburi Khlong 7
  XX:XX , XX:XX , XX:XX , XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 374-61 / 10-0663 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 381

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - มศว. องครักษ์
Future Park Rangsit - SWU Ongkharak
 • ต้นทาง : จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต / From : Future Park Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จาก มศว. องครักษ์ / From : SWU Ongkharak
  XX:XX - XX:XXปอ.มินิบัสขาวเขียว NISSAN
 1. 381-1 / 10-2239 ปทุมธานี
 2. 381-2 / 10-2243 ปทุมธานี
 3. 381-3 / 10-2265 ปทุมธานี
 4. 381-4 / 10-2270 ปทุมธานี
 5. 381-5 / 10-2271 ปทุมธานี
 6. 381-6 / 10-2273 ปทุมธานี
 7. 381-7 / 10-2280 ปทุมธานี
 8. 381-8 / 10-2286 ปทุมธานี
ปอ.มินิบัสขาวเขียว ISUZU
 1. 381-10 / 10-2287 ปทุมธานี
ปอ.มินิบัสขาวเขียว HINO
 1. 381-11 / 10- ปทุมธานี
รถตู้
 1. 381- / 10- ปทุมธานี
 2. 381-8 / 10-2171 ปทุมธานี
 3. 381-23 / 10-1901 ปทุมธานี
 4. 381-24 / 10-1909 ปทุมธานี
 5. 381-43 / 10-2143 ปทุมธานี

** เสริมพิเศษ : EXTRA TRIP **
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - ธัญบุรี คลอง 6
Future Park Rangsit - Thanyaburi Khlong 6
 • ต้นทาง : จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต / From : Future Park Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากธัญบุรี คลอง 6 / From : Thanyaburi Khlong 6
  XX:XX - XX:XXสองแถว เขียว
 1. 381- / 10- ปทุมธานี
 2. 381- / 10-1241 ปทุมธานี
 3. 381-1 / 10-1208 ปทุมธานี
 4. 381-4 / 10- ปทุมธานี
 5. 381-6 / 10-1311 ปทุมธานี
 6. 381-8 / 10-2146 ปทุมธานี
 7. 381-15 / 10-1501 ปทุมธานี
 8. 381-16 / 10-2260 ปทุมธานี
 9. 381-19 / 10-1654 ปทุมธานี
 10. 381-22 / 10-0659 ปทุมธานี
 11. 381-27 / 10- ปทุมธานี
 12. 381-28 / 10-1433 ปทุมธานี
 13. 381-30 / 10-1787 ปทุมธานี
 14. 381-32 / 10-1242 ปทุมธานี
 15. 381-33 / 10-1211 ปทุมธานี
 16. 381-34 / 10-1788 ปทุมธานี
 17. 381-35 / 10-1640 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 383

รังสิต - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
Rangsit - Bang Sai Arts and Crafts Centre
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร / From : Bang Sai Arts and Crafts Centre
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 383-20 / 10-0293 ปทุมธานี [GPS]
 2. 383-21 / 10-1281 ปทุมธานี [GPS]
 3. 383-22 / 10-1041 ปทุมธานี [GPS]
 4. 383-25 / 10-1043 ปทุมธานี [GPS]
 5. 383-26 / 10-0258 ปทุมธานี [GPS]
 6. 383-30 / 10-0001 ปทุมธานี [GPS]
 7. 383-31 / 10-0020 ปทุมธานี [GPS]
 8. 383-32 / 10-1282 ปทุมธานี [GPS]
 9. 383-33 / 10-0030 ปทุมธานี [GPS]
 10. 383-35 / 10-1278 ปทุมธานี [GPS]
 11. 383-36 / 10-1280 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 388

ปากเกร็ด - ศาลายา

ปอ.ขาวชมพู
 1. 388-18 / 14-0159 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 391

ปทุมธานี - นพวงศ์
Pathumthani - Nopphawong
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากนพวงศ์ / From : Nopphawong
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาว SUNLONG
 1. 391-12 / 10-1715 ปทุมธานี [GPS]
 2. 391-14 / 10-1716 ปทุมธานี [GPS]
 3. 391-15 / 10-1717 ปทุมธานี [GPS]
 4. 391-16 / 10-1671 ปทุมธานี [GPS]
 5. 391-17 / 10-1658 ปทุมธานี [GPS]
ปอ.ขาว HENGTONG
 1. 391-18 / 10-2205 ปทุมธานี [GPS]
 2. 391-19 / 10-2214 ปทุมธานี [GPS]
 3. 391-20 / 10-2210 ปทุมธานี [GPS]
 4. 391-21 / 10-2219 ปทุมธานี [GPS]
 5. 391-22 / 10-2230 ปทุมธานี [GPS]
 6. 391-23 / 10-2245 ปทุมธานี [GPS]

( บางบัวทอง - ) ปากเกร็ด - เมืองทองธานี
( Bang Bua Thong - ) Pak Kret - Mueang Thong Thani
 • ต้นทาง : จากบางบัวทอง , ปากเกร็ด / From : Bang Bua Thong , Pak Kret
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากเมืองทองธานี / From : Mueang Thong Thani
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาว HIGER (คันเล็ก)
 1. 391-1 / 10-1561 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 646

รถธรรมดา : ORDINARY BUS
นนทบุรี - เสนา
Nonthaburi - Sena
 • ต้นทาง : จากนนทบุรี / From : Nonthaburi
  XX:XX , XX:XX
 • ปลายทาง : จากเสนา / From : Sena
  XX:XX , XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 646-61 / 10-1143 ปทุมธานี [GPS]

รถปรับอากาศ : AIR-CON BUS
ปทุมธานี - เสนา
Pathumthani - Sena
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากเสนา / From : Sena
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาว HIGER (คันเล็ก)
 1. 646-26 / 10-1518 ปทุมธานี [GPS]
 2. 646-28 / 10-1533 ปทุมธานี [GPS]
 3. 646-29 / 10-1548 ปทุมธานี [GPS]
 4. 646-30 / 10-1520 ปทุมธานี [GPS]

รถปรับอากาศ : AIR-CON BUS
** เสริมพิเศษ : EXTRA TRIP **
นนทบุรี - ปทุมธานี
Nonthaburi - Pathumthani
 • ต้นทาง : จากนนทบุรี / From : Nonthaburi
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาว SUNLONG
 1. 646-11 / 10-1684 ปทุมธานี [GPS] ---- GPS ยังขึ้นสาย 337 (รถปรับอากาศ)
 2. 646-12 / 10-1655 ปทุมธานี [GPS] ---- GPS ยังขึ้นสาย 337 (รถปรับอากาศ)
 3. 646-18 / 10-1690 ปทุมธานี [GPS]
ปอ.ขาว HENGTONG
 1. 646-15 / 10-2217 ปทุมธานี [GPS]
 2. 646-16 / 10-2216 ปทุมธานี [GPS]
 3. 646-17 / 10-2224 ปทุมธานี [GPS]
 4. 646-19 / 10-2236 ปทุมธานี [GPS]
 5. 646-20 / 10-2248 ปทุมธานี [GPS]
 6. 646-21 / 10-2247 ปทุมธานี [GPS]

รถปรับอากาศ : AIR-CON BUS
รังสิต - เสนา
Rangsit - Sena
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากเสนา / From : Sena
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาว HIGER (คันเล็ก)
 1. 646-31 / 10-1519 ปทุมธานี [GPS]
 2. 646-34 / 10-1574 ปทุมธานี [GPS]
 3. 646-35 / 10-1571 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 680

รังสิต - สะพานปทุมธานี 2 - บางใหญ่
Rangsit - Pathumthani 2 Bridge - Bang Yai
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากซอยพระเงิน / From : Soi Phra Nguen
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาว SUNLONG
 1. 680-39 / 10-1683 ปทุมธานี [GPS]
 2. 680-40 / 10-1694 ปทุมธานี [GPS]
 3. 680-41 / 10-1699 ปทุมธานี [GPS]
 4. 680-42 / 10-1686 ปทุมธานี [GPS]
ปอ.ขาวแปลง
 1. 680-44 / 10-1727 ปทุมธานี [GPS]
ปอ.ขาว HENGTONG
 1. 680-45 / 10-2244 ปทุมธานี [GPS]
 2. 680-46 / 10-2251 ปทุมธานี [GPS]
 3. 680-47 / 16-5469 กทม. [GPS]
 4. 680-48 / 10-2252 ปทุมธานี [GPS]

** เสริมพิเศษ : EXTRA TRIP **
รังสิต - สะพานนนทบุรี (นวลฉวี) - บางใหญ่
Rangsit - Nonthaburi Bridge (Nual Chawee) - Bang Yai
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากซอยพระเงิน / From : Soi Phra Nguen
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาว NISSAN
 1. 680-31 / 10-1576 ปทุมธานี [GPS]
 2. 680-32 / 10-1587 ปทุมธานี [GPS]
 3. 680-33 / 10-1588 ปทุมธานี [GPS]
 4. 680-34 / 10-1591 ปทุมธานี [GPS]
 5. 680-35 / 10-1589 ปทุมธานี [GPS]
 6. 680-36 / 10-1593 ปทุมธานี [GPS]
 7. 680-37 / 10-1592 ปทุมธานี [GPS]
 8. 680-38 / 10-1594 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 702

ปทุมธานี - บางไทร
Pathumthani - Bang Sai
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากบางไทร / From : Bang Sai
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 702-12 / 10-0101 ปทุมธานี
สองแถว ขาว
 1. 702-4 / 10-1755 ปทุมธานี [GPS]
 2. 702-34 / 10-1776 ปทุมธานี [GPS][ขึ้นบน]หมวด 4 นนทบุรี


[ขึ้นบน]สาย 1002

บางใหญ่เก่า - บางศรีเมือง

สองแถว ขาวน้ำเงิน
 1. 1002-1 / 10-2149 นนทบุรี
 2. 1002-2 / 10-2150 นนทบุรี
 3. 1002-3 / 10-2151 นนทบุรี
 4. 1002-4 / 10-2147 นนทบุรี
 5. 1002-5 / 10-2148 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 1003

ตลาดบางบัวทอง - ท่าน้ำนนทบุรี
Bang Bua Thong Market - Nonthaburi Pier
 • ต้นทาง : จากตลาดบางบัวทอง / From : Bang Bua Thong Market
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากท่าน้ำนนทบุรี / From : Nonthaburi Pier
  XX:XX - XX:XXสองแถว ฟ้าขาว
 1. 1003-22 / 10-1960 นนทบุรี
 2. 1003-24 / 10- นนทบุรี
 3. 1003-25 / 10- นนทบุรี
 4. 1003-30 / 10-1916 นนทบุรี
 5. 1003-41 / 10- นนทบุรี


ตลาดบางบัวทอง - ไทรน้อย
Bang Bua Thong Market - Sai Noi
 • ต้นทาง : จากตลาดบางบัวทอง / From : Bang Bua Thong Market
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากไทรน้อย / From : Sai Noi
  XX:XX - XX:XXสองแถว ฟ้าขาว
 1. 1003-1 / 10- นนทบุรี
 2. 1003-2 / 10- นนทบุรี
 3. 1003-4 / 10- นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 1010

พระราม 5 - บางกรวย - มจพ.

สองแถว เขียว
 1. 1010- / 10- นนทบุรี
 2. 1010- / 10-2159 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 1023

บางใหญ่เก่า - วัดต้นเชือก

รถร้อน ส้ม
 1. 1023-5 / 10-0207 นนทบุรี
 2. 1023-6 / 10-1669 นนทบุรี
 3. 1023-9 / 10-2040 นนทบุรี
 4. 1023-11 / 10-1147 นนทบุรี
 5. 1023-14 / 10-1245 นนทบุรี
 6. 1023-15 / 10-1246 นนทบุรี
 7. 1023-16 / 10-0179 นนทบุรี
 8. 1023-17 / 10-0205 นนทบุรี
 9. 1023-24 / 10-1673 นนทบุรี


บางใหญ่เก่า - ตลาดน้ำบางคูลัด

สองแถว
 1. 1023-19 / 10-1340 นนทบุรี
 2. 1023-20 / 10- นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 1024

ตลาดบางบัวทอง - พระราม 5 - ท่าน้ำนนทบุรี
Bang Bua Thong Market - Rama 5 - Nonthaburi Pier
 • ต้นทาง : จากตลาดบางบัวทอง / From : Bang Bua Thong Market
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากท่าน้ำนนทบุรี / From : Nonthaburi Pier
  XX:XX - XX:XX


สองแถว ฟ้าขาว
 1. 1024-52 / 10- นนทบุรี
 2. 1024-53 / 10-2053 นนทบุรี
 3. 1024-55 / 10- นนทบุรี
 4. 1024-56 / 10-2026 นนทบุรี
 5. 1024-57 / 10-2024 นนทบุรี
 6. 1024-58 / 10-2028 นนทบุรี
 7. 1024-60 / 10-2030 นนทบุรี
 8. 1024-61 / 10-2034 นนทบุรี
 9. 1024-62 / 10-2031 นนทบุรี
 10. 1024-64 / 10-2036 นนทบุรี
 11. 1024-65 / 10-2037 นนทบุรี
 12. 1024-66 / 10-2054 นนทบุรี
 13. 1024-72 / 10-2068 นนทบุรี
 14. 1024-75 / 10-2075 นนทบุรี


ตลาดบางบัวทอง - นครอินทร์
Bang Bua Thong Market - Nakhon-In
 • ต้นทาง : จากตลาดบางบัวทอง / From : Bang Bua Thong Market
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากนครอินทร์ / From : Nakhon-In
  XX:XX - XX:XXสองแถว ฟ้าขาว
 1. 1024-2 / 10-1885 นนทบุรี
 2. 1024-5 / 10-1899 นนทบุรี
 3. 1024-7 / 10-1894 นนทบุรี
 4. 1024-10 / 10-1901 นนทบุรี
 5. 1024-11 / 10- นนทบุรี
 6. 1024-15 / 10-1891 นนทบุรี
 7. 1024-16 / 10-1895 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 1025

วัดปากน้ำ (นนทบุรี) - ปากเกร็ด

สองแถว น้ำเงิน
 1. 1025- / 10-0757 นนทบุรี
 2. 1025-24 / 10- นนทบุรี
 3. 1025-30 / 10-0405 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 1026

บางกรวย - บางใหญ่

สองแถว ส้ม
 1. 1026- / 10- นนทบุรี
 2. 1026- / 10-1866 นนทบุรี
 3. 1026- / 10-1911 นนทบุรี
 4. 1026-10 / 10-1657 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 1027

วัดสลักเหนือ - ปากเกร็ด

สองแถว ฟ้า
 1. 1027-1 / 10-0743 นนทบุรี
 2. 1027-2 /
 3. 1027-6 /
 4. 1027-8 /
 5. 1027-9 / 10-0981 นนทบุรี
 6. 1027-10 / 10-0532 นนทบุรี
 7. 1027-12 /
 8. 1027-14 /
 9. 1027-15 /

[ขึ้นบน]สาย 1029

วัดโพธิ์ทองบน - ปากเกร็ด

สองแถว น้ำเงิน
 1. 1029-3 /
 2. 1029-4 / 10-0725 นนทบุรี
 3. 1029-6 /
 4. 1029-8 /
 5. 1029-9 /
 6. 1029-14 /
 7. 1029-15 / 10-0700 นนทบุรี
 8. 1029-19 /
 9. 1029-21 / 10-0640 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 1030

บางใหญ่ - โรงเรียนบ้านใหม่

สองแถว เขียว
 1. 1030- / 10- นนทบุรี
 2. 1030-7 / 10- นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 1053

ท่าน้ำนนทบุรี - วัดสาลีโขภิตาราม

สองแถว ฟ้า
 1. 1053- /
 2. 1053-8 / 10- นนทบุรี
 3. 1053-9 / 10- นนทบุรี
 4. 1053-30 / 10- นนทบุรี
 5. 1053-40 / 10- นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 1107

วัดบางพัง - แจ้งวัฒนะ

สองแถว น้ำเงิน
 1. 1107- / 10-2079 นนทบุรี
 2. 1107-7 / 10- นนทบุรี
 3. 1107-12 / 10- นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 6054

ศรีประวัติ - บางใหญ่

สองแถว น้ำเงิน
 1. 6054- / 10-2080 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 6255

บางใหญ่ - โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

สองแถว แดง
 1. 6255- / 10-2077 นนทบุรี
 2. 6255- / 10-2157 นนทบุรี

[ขึ้นบน]สาย 6262

ท่าน้ำนนทบุรี - วัดสังฆทาน

สองแถว แดง
 1. 6262-3 / 10- นนทบุรี[ขึ้นบน]หมวด 4 ปทุมธานี


[ขึ้นบน]สาย 1005

ปทุมธานี - สามโคก

สองแถว น้ำเงินขาว
 1. 1005-1 / 10-0598 ปทุมธานี
 2. 1005-3 / 10- ปทุมธานี
 3. 1005-6 / 10- ปทุมธานี
 4. 1005-7 / 10- ปทุมธานี
 5. 1005-8 / 10-1749 ปทุมธานี
 6. 1005-9 / 10-1414 ปทุมธานี
 7. 1005-11 / 10- ปทุมธานี
 8. 1005-12 / 10-0559 ปทุมธานี
 9. 1005-14 / 10- ปทุมธานี
 10. 1005-19 / 10-0859 ปทุมธานี
 11. 1005-21 / 10-1940 ปทุมธานี
 12. 1005-22 / 10- ปทุมธานี
 13. 1005-23 / 10- ปทุมธานี
 14. 1005-25 / 10-1068 ปทุมธานี
 15. 1005-26 / 10- ปทุมธานี
 16. 1005-29 / 10- ปทุมธานี
 17. 1005-30 / 10- ปทุมธานี
ปทุมธานี - ท้ายเกาะ

สองแถว ขาวน้ำเงิน
 1. 1005-1 / 10- ปทุมธานี
 2. 1005-8 / 10- ปทุมธานี
 3. 1005-16 / 10- ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 1008

รถธรรมดา : ORDINARY BUS
รังสิต - หนองเสือ คลอง 13
Rangsit - Nong Suea Khlong 13
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากหนองเสือ คลอง 13 / From : Nong Suea Khlong 13
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา เขียว
 1. 1008-4 / 10-0749 ปทุมธานี
 2. 1008-9 / 10-1722 ปทุมธานี
 3. 1008-12 / 10-1704 ปทุมธานี
 4. 1008-14 / 10-0756 ปทุมธานี
 5. 1008-22 / 10- ปทุมธานี
 6. 1008-23 / 10-0649 ปทุมธานี


รถปรับอากาศ : AIR-CON BUS
รังสิต - คลองหลวง คลอง 5
Rangsit - Khlongluang Khlong 5
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากคลองหลวง คลอง 5 / From : Khlongluang Khlong 5
  XX:XX - XX:XXปอ.ขาวน้ำเงิน BENZ
 1. 1008-2 / 10-1198 ปทุมธานี


รถตู้ : VAN
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
Future Park Rangsit - Thammasat University Rangsit Campus
 • ต้นทาง : จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต / From : Future Park Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จาก ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต / From : Thammasat University Rangsit Campus
  XX:XX - XX:XXรถตู้
 1. 1008- / 10- ปทุมธานี
 2. 1008-1 / 10-2108 ปทุมธานี
 3. 1008-2 / 10-2106 ปทุมธานี
 4. 1008-3 / 10-2107 ปทุมธานี
 5. 1008-4 / 10-2109 ปทุมธานี
 6. 1008-5 / 10-2090 ปทุมธานี
 7. 1008-6 / 10-2092 ปทุมธานี
 8. 1008-17 / 10-2089 ปทุมธานี
 9. 1008-18 / 10-2088 ปทุมธานี
 10. 1008-19 / 10-2105 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 1057

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต
Future Park Rangsit - Rangsit University
 • ต้นทาง : จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต / From : Future Park Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากมหาวิทยาลัยรังสิต / From : Rangsit University
  XX:XX - XX:XXรถตู้
 1. 1057- / 10- ปทุมธานี
 2. 1057-1 / 10-2100 ปทุมธานี
 3. 1057-16 / 10-2153 ปทุมธานี
 4. 1057-17 / 10-2157 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 1111

ปทุมธานี - วัดเสด็จ - เชียงรากน้อย
Pathumthani - Wat Sadet - Chiang Rak Noi
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากเชียงรากน้อย / From : Chiang Rak Noi
  XX:XX - XX:XXสองแถว ขาว
 1. 1111-19 / 10-1959 ปทุมธานี [GPS]
 2. 1111-24 / 10-1781 ปทุมธานี [GPS]
 3. 1111-25 / 10-1782 ปทุมธานี [GPS]
 4. 1111-26 / 10-1783 ปทุมธานี [GPS]


[ขึ้นบน]สาย 1114

ปทุมธานี - วัดสะแก

สองแถว น้ำเงินขาว
 1. 1114- / 10-0502 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 1116

รังสิต - เชียงราก
Rangsit - Chiang Rak
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากเชียงราก / From : Chiang Rak
  XX:XX - XX:XX

** เส้นทางเสริม : EXTRA TRIP **
รังสิต - จารุศร
Rangsit - Jarusorn
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากจารุศร / From : Jarusorn
  XX:XX - XX:XXสองแถว แดง
 1. 1116-1 / 10-1903 ปทุมธานี
 2. 1116-3 / 10-1019 ปทุมธานี
 3. 1116-4 / 10-1798 ปทุมธานี
 4. 1116-5 / 10-1020 ปทุมธานี
 5. 1116-8 / 10-1313 ปทุมธานี
 6. 1116-10 / 10-1811 ปทุมธานี
 7. 1116-11 / 10-2234 ปทุมธานี
 8. 1116-13 / 10-1369 ปทุมธานี
 9. 1116-15 / 10-1725 ปทุมธานี
 10. 1116-16 / 10-2276 ปทุมธานี
 11. 1116-17 / 10- ปทุมธานี
 12. 1116-18 / 10-1731 ปทุมธานี
 13. 1116-20 / 10-1205 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 1117

โลตัส ลำลูกกา คลอง 6 - ธัญบุรี คลอง 8
Lotus Lamlukka Khlong 6 - Thanyaburi Khlong 8
 • ต้นทาง : จากโลตัสลำลูกกา คลอง 6 / From : Lotus Lamlukka Khlong 6
  XX:XX , XX:XX
 • ปลายทาง : จากธัญบุรี คลอง 8 / From : Thanyaburi Khlong 8
  XX:XX , XX:XX

** เสริมพิเศษ : EXTRA TRIP **
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี - ธัญบุรี คลอง 8
TUPPT School - Thanyaburi Khlong 8
 • ต้นทาง : จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี / From : TUPPT School
  XX:XX , XX:XX
 • ปลายทาง : จากธัญบุรี คลอง 8 / From : Thanyaburi Khlong 8
  XX:XX , XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 1117-62 / 10-0575 ปทุมธานี (*ตัดจอด*)

[ขึ้นบน]สาย 1138

รถปรับอากาศ : AIR-CON BUS
ปทุมธานี - รังสิต
Pathumthani - Rangsit
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - 21:30
 • ปลายทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - 23:00ปอ.ขาวน้ำเงิน
 1. 1138-1 / 10-0571 ปทุมธานี [GPS]
 2. 1138-3 / 10-0573 ปทุมธานี [GPS]
 3. 1138-5 / 10-0788 ปทุมธานี [GPS]
 4. 1138-8 / 10-0685 ปทุมธานี [GPS]
 5. 1138-11 / 10-0716 ปทุมธานี [GPS]
 6. 1138-12 / 10-0717 ปทุมธานี [GPS]
 7. 1138-14 / 10-0731 ปทุมธานี [GPS]
 8. 1138-15 / 10-0732 ปทุมธานี [GPS]
 9. 1138-16 / 10-0768 ปทุมธานี [GPS]
 10. 1138-17 / 10-0766 ปทุมธานี [GPS]
 11. 1138-19 / 10-0989 ปทุมธานี [GPS]
 12. 1138-22 / 10-0790 ปทุมธานี [GPS]
 13. 1138-25 / 10-0990 ปทุมธานี [GPS]
 14. 1138-27 / 10-0992 ปทุมธานี [GPS]
 15. 1138-29 / 10-0993 ปทุมธานี [GPS]
 16. 1138-30 / 10-0994 ปทุมธานี [GPS]
 17. 1138-35 / 10-0995 ปทุมธานี [GPS]
 18. 1138-36 / 10-1028 ปทุมธานี [GPS]
 19. 1138-38 / 10-1301 ปทุมธานี [GPS]
 20. 1138-39 / 10-1303 ปทุมธานี [GPS]
 21. 1138-40 / 10-0789 ปทุมธานี [GPS]
 22. 1138-41 / 10-0677 ปทุมธานี [GPS]
 23. 1138-42 / 10-0764 ปทุมธานี [GPS]
ปอ.ขาว HENGTONG CKZ6953HN3
 1. 1138-52 / 10-2202 ปทุมธานี [GPS]
 2. 1138-53 / 10-2203 ปทุมธานี [GPS]
 3. 1138-55 / 10-2201 ปทุมธานี [GPS]
 4. 1138-56 / 10-2207 ปทุมธานี [GPS]
 5. 1138-57 / 10-2200 ปทุมธานี [GPS]


รถสองแถว : MINIBUS
ปทุมธานี - วัดเวฬุวัน
Pathumthani - Wat Weruwan
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากวัดเวฬุวัน / From : Wat Weruwan
  XX:XX - XX:XXสองแถว ขาว
 1. 1138-32 / 10-1769 ปทุมธานี [GPS]
 2. 1138-33 / 10-1785 ปทุมธานี [GPS] ---- ไปช่วยวิ่งสาย 1147
 3. 1138-34 / 10-1780 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 1147

ปทุมธานี - ปู่โพธิ์
Pathumthani - Pu Pho
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากปู่โพธิ์ / From : Pu Pho
  XX:XX - XX:XXสองแถว ขาว
 1. 1147-1 / 10-1753 ปทุมธานี [GPS] ---- ไปช่วยวิ่งสาย 6199
 2. 1147-2 / 10-1756 ปทุมธานี [GPS]
 3. 1147-3 / 10-1754 ปทุมธานี [GPS]
 4. 1147-5 / 10-1757 ปทุมธานี [GPS]
 5. 1147-6 / 10-1764 ปทุมธานี [GPS]
 6. 1147-7 / 10-1765 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 1148

ปทุมธานี - บ้านพร้าว - เชียงรากน้อย
Pathumthani - Ban Prao - Chiang Rak Noi
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากเชียงรากน้อย / From : Chiang Rak Noi
  XX:XX - XX:XXสองแถว ขาว
 1. 1148-1 / 10-1768 ปทุมธานี [GPS]
 2. 1148-3 / 10-1770 ปทุมธานี [GPS]
 3. 1148-4 / 10-1771 ปทุมธานี [GPS]
 4. 1148-7 / 10-1775 ปทุมธานี [GPS]
 5. 1148-8 / 10-1774 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 1154

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - ธัญบุรี คลอง 3 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
Future Park Rangsit - Thanyaburi Khlong 3 - Sarasas Witaed Klongluang School
 • ต้นทาง : จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต / From : Future Park Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง / From : Sarasas Witaed Klongluang School
  XX:XX - XX:XXรถตู้
 1. 1154-4 / 10-2060 ปทุมธานี
 2. 1154-5 / 10-1846 ปทุมธานี
 3. 1154-9 / 10-1982 ปทุมธานี
 4. 1154-10 / 10- ปทุมธานี
 5. 1154-16 / 10- ปทุมธานี
 6. 1154-17 / 10-2010 ปทุมธานี
 7. 1154-18 / 10-2080 ปทุมธานี
 8. 1154-19 / 10- ปทุมธานี
 9. 1154-21 / 10- ปทุมธานี
 10. 1154-22 / 10-2254 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 1156

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - มทร. ธัญบุรี
Future Park Rangsit - RMUTT
 • ต้นทาง : จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต / From : Future Park Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จาก มทร. ธัญบุรี / From : RMUTT
  XX:XX - XX:XXปอ.มินิบัสขาวเขียว NISSAN
 1. 1156-2 / 10-2238 ปทุมธานี
 2. 1156-3 / 10-2240 ปทุมธานี
 3. 1156-4 / 10-2241 ปทุมธานี
 4. 1156-5 / 10-2242 ปทุมธานี
 5. 1156-6 / 10-2262 ปทุมธานี
 6. 1156-7 / 10-2263 ปทุมธานี
 7. 1156-8 / 10-2264 ปทุมธานี
 8. 1156-9 / 10-2268 ปทุมธานี
 9. 1156-10 / 10-2269 ปทุมธานี
 10. 1156-11 / 10- ปทุมธานี
 11. 1156-12 / 10-2284 ปทุมธานี
 12. 1156-13 / 10-2285 ปทุมธานี
 13. 1156-14 / 10-2282 ปทุมธานี
รถตู้
 1. 1156- / 10- ปทุมธานี
 2. 1156- / 10-1952 ปทุมธานี
 3. 1156-2 / 10- ปทุมธานี
 4. 1156-7 / 10-1897 ปทุมธานี
 5. 1156-8 / 10-1883 ปทุมธานี
 6. 1156-10 / 10- ปทุมธานี
 7. 1156-15 / 10-1938 ปทุมธานี
 8. 1156-18 / 10-2190 ปทุมธานี
 9. 1156-21 / 10-2120 ปทุมธานี
 10. 1156-23 / 10-2143 ปทุมธานี
 11. 1156-35 / 10-2188 ปทุมธานี
 12. 1156-36 / 10-2193 ปทุมธานี
 13. 1156-42 / 10- ปทุมธานี
 14. 1156-46 / 10-2008 ปทุมธานี
 15. 1156-47 / 10-1881 ปทุมธานี
 16. 1156-48 / 10-1890 ปทุมธานี
 17. 1156-49 / 10-2249 ปทุมธานี
 18. 1156-54 / 10-1889 ปทุมธานี
 19. 1156-58 / 10-1937 ปทุมธานี


ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - ธัญบุรี คลอง 11 (หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม)
Future Park Rangsit - Thanyaburi Khlong 11 (Green Garden Home Village)
 • ต้นทาง : จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต / From : Future Park Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากธัญบุรี คลอง 11 (หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม) / From : Thanyaburi Khlong 11 (Green Garden Home Village)
  XX:XX - XX:XXปอ.มินิบัสขาวเขียว NISSAN
 1. 1156-31 / 10- ปทุมธานี
รถตู้
 1. 1156- / 10- ปทุมธานี
 2. 1156-15 / 10-1941 ปทุมธานี
 3. 1156-34 / 10-2019 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 1157

ปทุมธานี - ตลาดไท
Pathumthani - Talaad Thai
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากตลาดไท / From : Talaad Thai
  XX:XX - XX:XXสองแถว แดง
 1. 1157-1 / 10-1793 ปทุมธานี
 2. 1157-3 / 10-1584 ปทุมธานี
 3. 1157-4 / 10-1583 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 1222

ธัญบุรี คลอง 4 - ลำลูกกา คลอง 4

สองแถว แดง
 1. 1222-1 / 10-1174 ปทุมธานี
 2. 1222-2 / 10-1617 ปทุมธานี
 3. 1222-3 / 10-1228 ปทุมธานี
 4. 1222-4 / 10-2166 ปทุมธานี
 5. 1222-5 / 10-2086 ปทุมธานี
 6. 1222-7 / 10-1176 ปทุมธานี
 7. 1222-9 / 10-1222 ปทุมธานี
 8. 1222-10 / 10-1201 ปทุมธานี
 9. 1222-11 / 10-1806 ปทุมธานี
 10. 1222-12 / 10-1181 ปทุมธานี
 11. 1222-15 /
 12. 1222-17 /
 13. 1222-18 /
 14. 1222-19 /
 15. 1222-20 /
 16. 1222-21 /
 17. 1222-23 /
 18. 1222-24 /

[ขึ้นบน]สาย 6038

หมู่บ้านวังทอง - ปากซอยกุศลสามัคคี

สองแถว น้ำเงิน
 1. 6038- / 10-1397 ปทุมธานี
 2. 6038-1 (1) / 10-1844 ปทุมธานี
 3. 6038-1 (2) / 10-2085 ปทุมธานี
 4. 6038-2 (1) / 10-1390 ปทุมธานี
 5. 6038-2 (2) / 10-1736 ปทุมธานี
 6. 6038-2 (3) / 10-1747 ปทุมธานี
 7. 6038-3 (1) / 10-1503 ปทุมธานี
 8. 6038-3 (2) / 10-2779 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 6045

ปทุมธานี - วัดเจดีย์หอย

สองแถว แดง
 1. 6045-4 / 10- ปทุมธานี
 2. 6045-5 / 10-1541 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 6046

ซอยพหลโยธิน 62 (ซอย 39) - ซอยเย็นฉ่ำ

สองแถว ฟ้า
 1. 6046-9 / 10-1505 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 6047

ธัญบุรี คลอง 3 - คลองหลวง คลอง 3
Thanyaburi Khlong 3 - Khlongluang Khlong 3
 • ต้นทาง : จากธัญบุรี คลอง 3 / From : Thanyaburi Khlong 3
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากคลองหลวง คลอง 3 / From : Khlongluang Khlong 3
  XX:XX - XX:XXสองแถว เขียว
 1. 6047-2 / 10- ปทุมธานี
 2. 6047-11 / 10- ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 6188

รังสิต - จารุศร
Rangsit - Jarusorn
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากจารุศร / From : Jarusorn
  XX:XX - XX:XXสองแถว แดง
 1. 6188-1 / 10-2199 ปทุมธานี
 2. 6188-2 / 10-2189 ปทุมธานี
 3. 6188-3 / 10-2183 ปทุมธานี
 4. 6188-5 / 10-0602 ปทุมธานี
 5. 6188-8 / 10-0817 ปทุมธานี
 6. 6188-10 / 10-0760 ปทุมธานี
 7. 6188-12 / 10-0861 ปทุมธานี
 8. 6188-15 / 10-1744 ปทุมธานี
 9. 6188-17 / 10-1210 ปทุมธานี
 10. 6188-18 / 10-1304 ปทุมธานี
 11. 6188-20 / 10-1852 ปทุมธานี
 12. 6188-21 / 10-2182 ปทุมธานี
 13. 6188-22 / 10-1740 ปทุมธานี
 14. 6188-23 / 10-1011 ปทุมธานี
 15. 6188-24 / 10-0643 ปทุมธานี
 16. 6188-26 / 10-1724 ปทุมธานี
 17. 6188-28 / 10-1002 ปทุมธานี
 18. 6188-30 / 10-1312 ปทุมธานี
 19. 6188-31 / 10-1243 ปทุมธานี
 20. 6188-34 / 10-1800 ปทุมธานี
 21. 6188-35 / 10-1701 ปทุมธานี
 22. 6188-36 / 10-0866 ปทุมธานี
 23. 6188-37 / 10-1117 ปทุมธานี
 24. 6188-39 / 10-1045 ปทุมธานี
 25. 6188-40 / 10-2159 ปทุมธานี
 26. 6188-41 / 10-2292 ปทุมธานี
 27. 6188-42 / 10-0642 ปทุมธานี
 28. 6188-44 / 10-0825 ปทุมธานี
 29. 6188-47 / 10-1356 ปทุมธานี
 30. 6188-48 / 10-0854 ปทุมธานี
 31. 6188-49 / 10-1261 ปทุมธานี
 32. 6188-50 / 10-2181 ปทุมธานี
 33. 6188-53 / 10-1838 ปทุมธานี
 34. 6188-55 / 10-2206 ปทุมธานี
 35. 6188-57 / 10-0860 ปทุมธานี
 36. 6188-59 / 10-0812 ปทุมธานี
 37. 6188-61 / 10-1009 ปทุมธานี
 38. 6188-62 / 10-1010 ปทุมธานี
 39. 6188-63 / 10-1522 ปทุมธานี
 40. 6188-64 / 10-2196 ปทุมธานี
 41. 6188-66 / 10-1361 ปทุมธานี
 42. 6188-67 / 10-1160 ปทุมธานี
 43. 6188-73 / 10-0873 ปทุมธานี
 44. 6188-76 / 10-0878 ปทุมธานี
 45. 6188-77 / 10-2162 ปทุมธานี
 46. 6188-78 / 10-1271 ปทุมธานี
 47. 6188-80 / 10-1737 ปทุมธานี
 48. 6188-81 / 10-0871 ปทุมธานี
 49. 6188-85 / 10-1960 ปทุมธานี
 50. 6188-86 / 10-0998 ปทุมธานี
 51. 6188-87 / 10-0960 ปทุมธานี
 52. 6188-90 / 10-0938 ปทุมธานี
 53. 6188-91 / 10-2261 ปทุมธานี
 54. 6188-92 / 10-1454 ปทุมธานี
 55. 6188-93 / 10-0775 ปทุมธานี
 56. 6188-95 / 10- ปทุมธานี
 57. 6188-96 / 10-1833 ปทุมธานี
 58. 6188-97 / 10-0940 ปทุมธานี
 59. 6188-98 / 10-1217 ปทุมธานี
 60. 6188-100 / 10- ปทุมธานี
 61. 6188-101 / 10-0837 ปทุมธานี
 62. 6188-102 / 10-2198 ปทุมธานี
 63. 6188-104 / 10-0846 ปทุมธานี
 64. 6188-106 / 10- ปทุมธานี
 65. 6188-108 / 10-1714 ปทุมธานี
 66. 6188-109 / 10-1239 ปทุมธานี
 67. 6188-111 / 10-0886 ปทุมธานี
 68. 6188-112 / 10- ปทุมธานี
 69. 6188-113 / 10-2226 ปทุมธานี
 70. 6188-114 / 10-1346 ปทุมธานี
 71. 6188-115 / 10-0887 ปทุมธานี
 72. 6188-116 / 10-2160 ปทุมธานี

[ขึ้นบน]สาย 6199

ปทุมธานี - แยกบางคูวัด ( - วัดบางตะไนย์ )
Pathumthani - Bang Kuwat Intersection ( - Wat Bang Tanai )
 • ต้นทาง : จากปทุมธานี / From : Pathumthani
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากแยกบางคูวัด , วัดบางตะไนย์ / From : Bang Kuwat Intersection , Wat Bang Tanai
  XX:XX - XX:XXสองแถว ขาว
 1. 6199-31 / 10-1778 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 6249

** วงกลม : CIRCLE **
รังสิต - บางกะดี
Rangsit - Bang Kadi
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  05:45 - 19:10 วนซ้าย : Left Bound
  06:00 - 19:45 วนขวา : Right Boundรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 6249-1 / 10-1166 ปทุมธานี [GPS]
 2. 6249-2 / 10-1142 ปทุมธานี [GPS]
 3. 6249-3 / 10-1134 ปทุมธานี [GPS]
 4. 6249-4 / 10-1139 ปทุมธานี [GPS]
 5. 6249-5 / 10-1140 ปทุมธานี [GPS]
 6. 6249-6 / 10-1137 ปทุมธานี [GPS]
 7. 6249-7 / 10-1136 ปทุมธานี [GPS]
 8. 6249-8 / 10-1141 ปทุมธานี [GPS]

[ขึ้นบน]สาย 6250

รังสิต - ลำลูกกา คลอง 10
Rangsit - Lamlukka Khlong 10
 • ต้นทาง : จากรังสิต / From : Rangsit
  XX:XX - XX:XX
 • ปลายทาง : จากลำลูกกา คลอง 10 / From : Lamlukka Khlong 10
  XX:XX - XX:XXรถธรรมดา ขาวน้ำเงิน
 1. 6250-1 / 10-1074 ปทุมธานี [GPS] ---- แต่ GPS ขึ้น 374-19 และใช้ทะเบียน 10-1071 ปทุมธานี
 2. 6250-4 / 10-1072 ปทุมธานี [GPS] ---- ไปช่วยวิ่งสาย 374 (เส้นทางพิเศษ : ปากทางลำลูกกา - ลำลูกกา คลอง 8)
ปอ.ขาวน้ำเงิน
 1. 6250-21 / 10-0686 ปทุมธานี [GPS]: ขนมทอดกรอบ ตราไก่ย่าง (NC Media)
 2. 6250-22 / 10-0791 ปทุมธานี [GPS]: สบู่เบนเนท​ พิสูจน์​แล้วว่าดีจริง ยอดขายอันดับ 1 6 ปีซ้อน (NC Media)
 3. 6250-23 / 10-0572 ปทุมธานี [GPS]: สบู่เบนเนท ยอดขายอันดับ 1 ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน (NC Media)
 4. 6250-24 / 10-0767 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 5. 6250-25 / 10-0996 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
ปอ.ขาว SUNLONG SLK6985CNG
 1. 6250-26 / 10-1700 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 2. 6250-27 / 10-1695 ปทุมธานี [GPS]: ฟิล์มกรองแสง Hi-Cool Ceramic (NC Media)
 3. 6250-28 / 10-1698 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 4. 6250-29 / 10-1688 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 5. 6250-30 / 10-1692 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 6. 6250-31 / 10-1657 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 7. 6250-32 / 10-1660 ปทุมธานี [GPS]: ชุดเครื่องนอน Stevens (NC Media)
ปอ.ขาว HENGTONG CKZ6953HN3
 1. 6250-41 / 10-2218 ปทุมธานี [GPS]: LOLANE NATURA Daily Hair Serum (NC Media)
 2. 6250-42 / 10-2223 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 3. 6250-43 / 10-2227 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง
 4. 6250-44 / 10-2229 ปทุมธานี [GPS]: ว่าง

ผู้ร่วมแก้ไข : , , , , , , เริ่มโดย , 26/10/19 11:58
แก้ไขล่าสุดโดย , 06/04/21 17:41
Last comment by Pond 374-38 on 05/04/21 at 16:48
29 ความคิดเห็น, 11,882 ผู้เข้าชม

กฎการโพสข้อความ

กฎการโพสข้อความ
 • You may not create new articles
 • You may not edit articles
 • You may not post comments
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • You may not edit your comments
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด