[ขึ้นบน]รถหมวด 4 กทม.[ขึ้นบน]สาย 1009

ตลาดวงศกร - สะพานใหม่

ปอ.ฟ้า
 1. 1009-30 /
 2. 1009-31 / 13-9122 กทม.
 3. 1009-32 / 13-9123 กทม.
 4. 1009-33 / 14-1258 กทม.
 5. 1009-34 / 14-1257 กทม.
 6. 1009-35 / 14-1259 กทม.
 7. 1009-36 / 14-8445 กทม.
 8. 1009-37 / 14-8447 กทม.
 9. 1009-38 / 15-4917 กทม.
 10. 1009-39 / 15-4856 กทม.
 11. 1009-40 / 16-2838 กทม.
ปอ.มินิบัส HINO
 1. 1009-101 / 16-4250 กทม.
ปอ.มินิบัส TOYOTA
 1. 1009- / 16-3135 กทม.

สะพานใหม่ - มีนบุรี

ปอ.ฟ้า
 1. 1009-22 / 13-7784 กทม.
 2. 1009-24 / 13-7786 กทม.
 3. 1009- / 13-8253 กทม.
ปอ.มินิบัส HIGER
 1. 1009-105 / 14-4304 กทม.
 2. 1009- / 14-4306 กทม.

ปอ.มินิบัส
 1. 1009-107 / 15-1618 กทม.
รถตู้
 1. 1009-5 / 15-4249 กทม.
 2. 1009-7 / 15-4247 กทม.

สะพานใหม่ - วัดเกาะ

สองแถว ฟ้าขาว
 1. 1009-81 /
 2. 1009-82 /
 3. 1009-83 /
 4. 1009-84 /
 5. 1009-85 /
 6. 1009-87 /
 7. 1009-88 /
 8. 1009-91 /

สะพานใหม่ - ถ.เพิ่มสิน - ตลาดวงศกร

สองแถว ฟ้าขาว
 1. 1009-41 /
 2. 1009-42 /
 3. 1009-44 /
 4. 1009-45 /
 5. 1009-47 / 15-5374 กทม.
 6. 1009-50 /
 7. 1009-53 /
 8. 1009-56 /

สะพานใหม่ - ถ.เพิ่มสิน - ห้าแยกวัชรพล

สองแถว ฟ้าขาว
 1. 1009-72 /
 2. 1009-73 /
 3. 1009-75 / 14-3875 กทม.
 4. 1009-77 / 15-6249 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1013

หัวตะเข้ - พระโขนง

รถธรรมดา
 1. 1013-99 / 12-1572 กทม.
 2. 1013-143 / 14-0683 กทม.
 3. 1013-146 / 13-8155 กทม.
ปอ.ขาว (รถใหญ่)
 1. 1013-A.114 / 12-4156 กทม.
 2. 1013-A.115 / 12-4157 กทม.
 3. 1013-A.118 / 12-6448 กทม.
 4. 1013-A.129 / 13-5161 กทม.
 5. 1013-A.132 / 13-8311 กทม.
 6. 1013-A.134 / 14-4158 กทม.
 7. 1013-A.138 / 12-4282 กทม.
 8. 1013-A.139 / 13-4078 กทม.
ปอ.ขาว BENZ ทรงวังศกาญจน์ (รถใหญ่)
 1. 1013-A.145 / 16-1053 กทม.
 2. 1013-A.146 / 16-1000 กทม.
 3. 1013-A.147 / 16-1054 กทม.
 4. 1013-A.148 / 16-1048 กทม.
 5. 1013-A.149 / 16-0997 กทม.
 6. 1013-A.150 / 16-0871 กทม.
 7. 1013-A.151 / 16-0870 กทม.
 8. 1013-A.152 / 16-1279 กทม.
 9. 1013-A.153 / 16-2258 กทม.
 10. 1013-A.154 / 16-2259 กทม.
 11. 1013-A.155 / 16-2818 กทม.
 12. 1013-A.156 / 16-2826 กทม.
 13. 1013-A.157 / 16-2827 กทม.
 14. 1013-A.158 / 16-2825 กทม.
 15. 1013-A.159 / 16-2829 กทม.หัวตะเข้ - พาราไดซ์พาร์ค

รถธรรมดา
 1. 1013- /
ปอ.ขาว (รถใหญ่)
 1. 1013-A.211 /
 2. 1013-A.222 / 11-5622 กทม.
 3. 1013-A.223 /
 4. 1013-A.224 / 13-4143 กทม.
ปอ.ขาว (มินิ DONGFENG)
 1. 1013-A.333 /
 2. 1013-A.335 / 15-9922 กทม.
 3. 1013-A.339 /
ปอ.ขาว (มินิ HIGER)
 1. 1013-A.311 / 14-0720 กทม.
 2. 1013-A.312 / 14-0721 กทม.
 3. 1013-A.313 / 14-0722 กทม.
 4. 1013-A.314 / 14-0723 กทม.
 5. 1013-A.315 / 14-0730 กทม.
 6. 1013-A.316 / 14-0724 กทม.
 7. 1013-A.318 / 14-0725 กทม.
 8. 1013-A.319 / 14-0726 กทม.
 9. 1013-A.320 / 14-0727 กทม.
 10. 1013-A.321 / 14-0728 กทม.
 11. 1013-A.322 / 14-0729 กทม.
 12. 1013-A.324 / 14-5369 กทม.
 13. 1013-A.325 / 14-6708 กทม.
 14. 1013-A.326 / 14-6707 กทม.
 15. 1013-A.328 / 14-8251 กทม.
 16. 1013-A.329 / 14-8194 กทม.
 17. 1013-A.330 / 15-6753 กทม.
 18. 1013-A.331 / 15-6752 กทม.(10) ม.รามคำแหง 2 - ARL หัวหมาก

สองแถว ขาวแดง
 1. 10- / 15-5328 กทม.
 2. 10- /

(111) นิคมลาดกระบัง - บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1-2

สองแถว ขาวแดง
 1. 111-8 /
 2. 111-11 / 15-5318 กทม.

(222) สำนักงานขนส่งพื้นที่ 4 - วัดราชโกษา - รพ.สิรินธร

สองแถว ขาวแดง
 1. 222-1 / 16-0226 กทม.
 2. 222-2 / 16-0993 กทม.
 3. 222-6 /
 4. 222-19 / 16-0137 กทม.
 5. 222-31 / 16-0227 กทม.

(333) ตลาดเทิดไท - ARL ลาดกระบัง

สองแถว ขาวแดง
 1. 333-2 / 15-3673 กทม.
 2. 333-15 / 16-0356 กทม.
 3. 333-19 / 16-0358 กทม.
 4. 333-21 / 15-9978 กทม.
 5. 333- / 15-9973 กทม.

(555) วัดราชโกษา - เคหะร่มเกล้า

สองแถว ขาวแดง
 1. 555-5 / 16-0210 กทม.
 2. 555-24 / 15-6702 กทม.

(777) (วงกลม) พระจอมเกล้าลาดกระบัง - ARL ลาดกระบัง

สองแถว ขาวแดง
 1. 777-3 / 16-0133 กทม.
 2. 777-8 /

(888) หัวตะเข้ - ประเวศ

สองแถว ขาวแดง
 1. 888-3 / 15-5981 กทม.
 2. 888-6 / 15-5974 กทม.
 3. 888-9 / 15-6183 กทม.
 4. 888-13 / 15-6187 กทม.
 5. 888-14 / 16-0992 กทม.
 6. 888-23 / 15-6700 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1014

อุดมสุข - ประเวศ

สองแถว แดง
 1. 1014- /

อุดมสุข - ม.รามคำแหง 2

สองแถว แดง
 1. 1014-24 / 15-7643 กทม.
 2. 1014- /

ซีคอนสแควร์ - รร.คลองปักหลัก - ม.รามคำแหง 2

สองแถว แดง
 1. 1014-5 /
 2. 1014- /

[ขึ้นบน]สาย 1060

รามอินทรา กม.4 - วัดหนองใหญ่

มินิบัสแดง
 1. 1060-9 / 13-6672 กทม.
สองแถว แดง
 1. 1060-1 / 12-6814 กทม.
 2. 1060-4 / 12-6815 กทม.
 3. 1060-10 / 13-0967 กทม.
 4. 1060-11 / 12-1452 กทม.
 5. 1060-12 / 12-1453 กทม.
 6. 1060-13 / 12-8091 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1066

เดอะมอลล์บางกะปิ - มิสทีน - สุขาภิบาล 3

สองแถว แดง
 1. 1066-1 / 15-5554 กทม.
 2. 1066-2 / 15-5556 กทม.
 3. 1066-3 / 15-5062 กทม.
 4. 1066-4 / 15-6760 กทม.
 5. 1066-5 / 15-5308 กทม.
 6. 1066-6 / 15-9916 กทม.
 7. 1066-7 / 16-0404 กทม.
 8. 1066-8 / 15-4569 กทม.
 9. 1066-9 / 16-0926 กทม.
 10. 1066-10 / 15-5059 กทม.
 11. 1066-11 / 15-9914 กทม.
 12. 1066-12 / 15-5553 กทม.
 13. 1066-13 / 15-6090 กทม.
 14. 1066-14 / 15-4646 กทม.
 15. 1066-15 / 16-2809 กทม.
 16. 1066-16 /
 17. 1066-17 / 15-4879 กทม.
 18. 1066-18 / 15-5063 กทม.
 19. 1066-19 / 16-0402 กทม.
 20. 1066-20 / 15-5788 กทม.
 21. 1006-21 / 15-4568 กทม.
 22. 1066-22 / 15-6252 กทม.
 23. 1066-23 / 15-9917 กทม.
 24. 1066-24 /
 25. 1066-25 / 15-9915 กทม.
 26. 1066-26 / 15-9913 กทม.
 27. 1066-27 / 15-4674 กทม.
 28. 1066-28 / 15-9918 กทม.
 29. 1066-29 / 16-0962 กทม.
 30. 1066-30 / 15-4645 กทม.
 31. 1066-31 /
 32. 1066-32 / 15-9312 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1070

รามอินทรา กม.6 - นวลจันทร์ - นวมินทร์

สองแถว แดง
 1. 1070-2 /
 2. 1070-3 / 15-0443 กทม.
 3. 1070-4 / 11-7745 กทม.
 4. 1070-6 / 13-7801 กทม.
 5. 1070-7 / 14-2184 กทม.
 6. 1070-8 / 14-1495 กทม.
 7. 1070-11 / 15-4589 กทม.
 8. 1070-12 / 13-6468 กทม.
 9. 1070-13 / 13-9721 กทม.
 10. 1070-14 / 16-1182 กทม.
 11. 1070-15 / 15-3934 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1089

รามอินทรา กม.5 - วัชรพล - เพิ่มสิน 20

สองแถว แดง
 1. 1089-5 / 13-7566 กทม.
 2. 1089-6 / 12-2131 กทม.
 3. 1089-7 / 12-6303 กทม.
 4. 1089-13 / 13-1673 กทม.
 5. 1089-14 /
 6. 1089-15 / 13-1674 กทม.
 7. 1089-16 / 14-5660 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1108

มีนบุรี - คู้ขวา - หนองจอก

ปอ.มินิบัส HIGER
 1. 1108- / 16-3547 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1124

หนองแขม - รร.ศึกษานารี 2

สองแถว แดง
 1. 1124-3 / 14-0688 กทม.
 2. 1124-4 / 14-0685 กทม.
 3. 1124-8 / 14-1021 กทม.
 4. 1124-10 / 14-1152 กทม.
 5. 1124-11 / 14-0877 กทม.
 6. 1124-12 / 14-0350 กทม.
 7. 1124-15 / 14-0879 กทม.
 8. 1124-18 / 14-0883 กทม.
 9. 1124-20 / 14-0878 กทม.
 10. 1124-23 / 14-0888 กทม.
 11. 1124-25 / 14-0946 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1303

หมู่บ้านเศรษฐกิจ - บางแค

สองแถว แดง
 1. 1303- / 13-7640 กทม.


รร.ศึกษานารี 2 - บางแค

สองแถว แดง
 1. 1303- /

ตลาดพุทธ - สนามหลวง 2 - บางแค

สองแถว แดง
 1. 1303-79 / 14-8479 กทม.


[ขึ้นบน]สาย 1304

มีนบุรี - ลำลูกกา

สองแถว แดง
 1. 1304- /
 2. 1304-8 / 15-4991 กทม.
รถตู้
 1. 1304- /
 2. 1304-20 /

[ขึ้นบน]สาย 1469

หนองแขม - บิ๊กซีเพชรเกษม

สองแถว แดง
 1. 1469-1 / 10-4659 กทม.
 2. 1469-3 / 10-4311 กทม.
 3. 1469-4 / 13-5683 กทม.
 4. 1469-5 / 10-5754 กทม.
 5. 1469-7 / 10-4179 กทม.
 6. 1469-8 / 13-6815 กทม.
 7. 1469-9 / 10-5405 กทม.
 8. 1469-11 / 10-4716 กทม.
 9. 1469-15 / 10-3957 กทม.
 10. 1469-17 / 10-0575 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1474

ตลาดบางขุนศรี - สวนผัก

สองแถว ฟ้า
 1. 1474-3 / 14-3832 กทม.
 2. 1474-5 / 15-4884 กทม.
 3. 1474-8 / 15-4959 กทม.
 4. 1474-11 / 13-7630 กทม.
 5. 1474-20 / 16-0238 กทม.
 6. 1474-27 / 15-8431 กทม.
 7. 1474-29 / 15-4781 กทม.
 8. 1474-31 / 16-0421 กทม.
 9. 1474-33 / 16-1056 กทม.
 10. 1474-35 / 15-5078 กทม.
 11. 1474-36 / 13-5821 กทม.
 12. 1474-39 / 14-0040 กทม.
 13. 1474-59 / 15-6054 กทม.
 14. 1474-62 / 15-8494 กทม.
 15. 1474-63 / 14-1694 กทม.
 16. 1474-68 / 14-2611 กทม.
ตลาดบางขุนศรี - สวนผัก 32

สองแถว ฟ้า
 1. 1474-1 / 15-6741 กทม.
 2. 1474-6 / 15-7031 กทม.
 3. 1474-66 / 16-1008 กทม.
 4. 1474-69 / 14-2969 กทม.
 5. 1474-73 / 15-5552 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1526

ตลาดถนอมมิตร - ลาดพร้าว 81

สองแถว แดง
 1. 1526-1 / 15-1619 กทม.
 2. 1526-2 / 13-7371 กทม.
 3. 1526-3 / 13-9513 กทม.
 4. 1526-4 / 13-7338 กทม.
 5. 1526-5 / 13-7332 กทม.
 6. 1526-6 / 13-7337 กทม.
 7. 1526-7 / 13-7370 กทม.
 8. 1526-8 / 13-7336 กทม.
 9. 1526-9 / 13-7334 กทม.
 10. 1526-10 / 13-7335 กทม.
 11. 1526-11 / 13-7331 กทม.
 12. 1526-12 / 13-7350 กทม.
 13. 1526-13 / 13-7329 กทม.
 14. 1526-14 / 13-7378 กทม.
 15. 1526-15 / 13-7366 กทม.
 16. 1526-16 / 13-7364 กทม.
 17. 1526-17 / 13-7375 กทม.
 18. 1526-18 / 13-7374 กทม.
 19. 1526-19 / 13-7341 กทม.
 20. 1526-20 / 13-7369 กทม.
 21. 1526-22 / 13-7368 กทม.
 22. 1526-23 / 13-7363 กทม.
 23. 1526-24 / 13-7373 กทม.
 24. 1526-25 / 13-7365 กทม.
 25. 1526-26 / 13-7676 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 1551

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ - รพ.จุฬาภรณ์

ปอ.ไฟฟ้า EVT
 1. 1551- / 16-3584 กทม.
 2. 1551- / 16-3944 กทม.
 3. 1551- / 16-3945 กทม.
กฎการโพสข้อความ

กฎการโพสข้อความ
 • You may not create new articles
 • You may not edit articles
 • You may not post comments
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • You may not edit your comments
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด