(รถร่วมเขต 1) รวมเลขข้างรถ และโฆษณาในแต่ละสาย

(Difference between revisions)
Return to current revision
Revision as of 11/05/21, 13:39
Pond 374-38
Revision as of 24/12/21, 09:25
Pond 374-38
←Previous diff Next diff→
 
[h=1]รถร่วมบริการ-มินิบัส[/h]
[B]สายในสังกัด : 29 34 39[/B]


[HR][/HR]


[h=2]สาย 29[/h]
[SIZE="3"]รถร่วม (ธรรมดา) : มธ.ศูนย์รังสิต - หัวลำโพง[/SIZE]

[B][U]ขาวน้ำเงิน[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
 
[h=1]รถร่วมบริการ-มินิบัส[/h]
[B]สายในสังกัด : 29 34 39[/B]


[HR][/HR]


[h=2]สาย 29[/h]
[SIZE="3"]รถร่วม (ธรรมดา) : มธ.ศูนย์รังสิต - หัวลำโพง[/SIZE]

[B][U]ขาวน้ำเงิน[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
-
[*]29-7 / 12-1273 กทม.
   
 
[*]29-8 / 12-0299 กทม.
[*]29-13 / 12-7361 กทม.
[*]29-16 / 12-0598 กทม.
[*]29-18 / 12-0602 กทม.
[*]29-21 / 11-8379 กทม.
[/LIST][/INDENT]


[SIZE="3"]มินิบัส : รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[/SIZE]

[B][U]ปอ.เหลือง SUNLONG (คันเล็ก)[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
 
[*]29-8 / 12-0299 กทม.
[*]29-13 / 12-7361 กทม.
[*]29-16 / 12-0598 กทม.
[*]29-18 / 12-0602 กทม.
[*]29-21 / 11-8379 กทม.
[/LIST][/INDENT]


[SIZE="3"]มินิบัส : รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[/SIZE]

[B][U]ปอ.เหลือง SUNLONG (คันเล็ก)[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
    +
[*]29- / 15-3644 กทม.
 
[*]29-5 / 15-1924 กทม.
 
[*]29-5 / 15-1924 กทม.
-
[*]29-6 / 15-5292 กทม.
   
 
[*]29-8 / 15-9753 กทม.
[*]29-10 / 15-1920 กทม.
 
[*]29-8 / 15-9753 กทม.
[*]29-10 / 15-1920 กทม.
-
[*]29-13 / 1*-**** กทม. : สบู่เบนเนท​ พิสูจน์​แล้วว่าดีจริง ยอดขายอันดับ 1 6 ปีซ้อน (NC Media)
[*]29-20 / 15-9752 กทม.​ : ละคร​ "เปิ๊ดสะก๊าด​บ้านทุ่ง" (NC Media)
+
[*]29-13 / 15-5292 กทม. : สบู่เบนเนท​ พิสูจน์​แล้วว่าดีจริง ยอดขายอันดับ 1 6 ปีซ้อน (NC Media)
[*]29-20 / 15-9752 กทม.​ : ละคร​ "ผีกะ" (NC Media)
 
[*]29-50 / 15-1926 กทม. : เครื่องปรับอากาศซัยโจ เด็นกิ Ultrafine (NC)
 
[*]29-50 / 15-1926 กทม. : เครื่องปรับอากาศซัยโจ เด็นกิ Ultrafine (NC)
-
[*]29- / 15-3644 กทม.
   
 
[/LIST][/INDENT]


[HR][/HR]


[h=2]สาย 34[/h]
[SIZE="3"]มินิบัส : รังสิต - ม.เกษตรศาสตร์[/SIZE]

[B][U]มินิบัสส้มแปลง[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
[*]34-2 / 14-6044 กทม.
[*]34-5 / 14-7257 กทม.
[*]34-6 / 14-7326 กทม.
[*]34-10 / 14-5683 กทม.
[*]34-12 / 14-7407 กทม.
[*]34-14 / 14-6587 กทม.
[*]34-16 / 14-7231 กทม.
[*]34-17 / 14-7941 กทม.
[/LIST][/INDENT]

[B][U]มินิบัสส้ม ทรงเกลียวเวิลด์[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
[*]34-1 / 14-8112 กทม.
[*]34-4 / 14-8117 กทม.
[*]34-7 / 14-8113 กทม.
[*]34-9 / 14-8114 กทม.
[/LIST][/INDENT]


[HR][/HR]


[h=2]สาย 39[/h]
[SIZE="3"]มินิบัส : รังสิต - ม.เกษตรศาสตร์[/SIZE]

[B][U]มินิบัสส้มแปลง[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
 
[/LIST][/INDENT]


[HR][/HR]


[h=2]สาย 34[/h]
[SIZE="3"]มินิบัส : รังสิต - ม.เกษตรศาสตร์[/SIZE]

[B][U]มินิบัสส้มแปลง[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
[*]34-2 / 14-6044 กทม.
[*]34-5 / 14-7257 กทม.
[*]34-6 / 14-7326 กทม.
[*]34-10 / 14-5683 กทม.
[*]34-12 / 14-7407 กทม.
[*]34-14 / 14-6587 กทม.
[*]34-16 / 14-7231 กทม.
[*]34-17 / 14-7941 กทม.
[/LIST][/INDENT]

[B][U]มินิบัสส้ม ทรงเกลียวเวิลด์[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
[*]34-1 / 14-8112 กทม.
[*]34-4 / 14-8117 กทม.
[*]34-7 / 14-8113 กทม.
[*]34-9 / 14-8114 กทม.
[/LIST][/INDENT]


[HR][/HR]


[h=2]สาย 39[/h]
[SIZE="3"]มินิบัส : รังสิต - ม.เกษตรศาสตร์[/SIZE]

[B][U]มินิบัสส้มแปลง[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
-
[*]39-4 / 14-6367 กทม.
[*]39-5 / 14-6371 กทม.
   
 
[*]39-6 / 14-7392 กทม.
 
[*]39-6 / 14-7392 กทม.
-
[*]39-14 / 14-6368 กทม.
   
 
[*]39-17 / 14-7256 กทม.
[*]39-19 / 15-1524 กทม.
[*]39-20 / 14-7254 กทม.
[*]39-21 / 14-6122 กทม.
[*]39-22 / 15-0761 กทม.
[*]39-23 / 14-7995 กทม.
[*]39-32 / 14-7258 กทม.
[*]39-35 / 14-7092 กทม.
[*]39-36 / 15-1526 กทม.
[*]39-37 / 15-1588 กทม.
 
[*]39-17 / 14-7256 กทม.
[*]39-19 / 15-1524 กทม.
[*]39-20 / 14-7254 กทม.
[*]39-21 / 14-6122 กทม.
[*]39-22 / 15-0761 กทม.
[*]39-23 / 14-7995 กทม.
[*]39-32 / 14-7258 กทม.
[*]39-35 / 14-7092 กทม.
[*]39-36 / 15-1526 กทม.
[*]39-37 / 15-1588 กทม.
-
[*]39-47 / 14-6114 กทม.
[*]39-56 / 14-6433 กทม.
   
 
[/LIST][/INDENT]

[B][U]มินิบัสส้ม ทรงเกลียวเวิลด์[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
 
[/LIST][/INDENT]

[B][U]มินิบัสส้ม ทรงเกลียวเวิลด์[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
-
[*]39-3 / 14-8373 กทม.
   
 
[*]39-10 / 14-8372 กทม.
 
[*]39-10 / 14-8372 กทม.
-
[*]39-25 / 14-8407 กทม.
   
 
[*]39-31 / 14-8406 กทม.
[*]39-34 / 14-8375 กทม.
[*]39-46 / 14-8374 กทม.
[*]39-55 / 14-8408 กทม.
[/LIST][/INDENT]

[B][U]มินิบัสส้ม HENGTONG[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
[*]39-43 / 15-1529 กทม.
[/LIST][/INDENT]


[B]ดูเพิ่มเติม[/B] - [URL="http://www.bangkokbusclub.com/cms/showwiki.php?title=a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a&redirect=no#a+a+a+1-5+39"][U]สาย 39 (บริษัท หลีกภัยขนส่ง จำกัด)[/U][/URL]

[HR][/HR]
 
[*]39-31 / 14-8406 กทม.
[*]39-34 / 14-8375 กทม.
[*]39-46 / 14-8374 กทม.
[*]39-55 / 14-8408 กทม.
[/LIST][/INDENT]

[B][U]มินิบัสส้ม HENGTONG[/U][/B]
[INDENT][LIST=1]
[*]39-43 / 15-1529 กทม.
[/LIST][/INDENT]


[B]ดูเพิ่มเติม[/B] - [URL="http://www.bangkokbusclub.com/cms/showwiki.php?title=a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a&redirect=no#a+a+a+1-5+39"][U]สาย 39 (บริษัท หลีกภัยขนส่ง จำกัด)[/U][/URL]

[HR][/HR]


กฎการโพสข้อความ

กฎการโพสข้อความ
  • You may not create new articles
  • You may not edit articles
  • You may not post comments
  • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
  • You may not edit your comments
  • BB code สถานะ เปิด
  • Smilies สถานะ เปิด
  • [IMG] สถานะ เปิด
  • HTML สถานะ ปิด