(รถร่วมเขต 2) รวมเลขข้างรถ และโฆษณาในแต่ละสาย


[ขึ้นบน]รถร่วมบริการ-มินิบัส

สายในสังกัด : 11 27 58 71 115 143 151 207


[ขึ้นบน]สาย 11

มินิบัส : ม.ผาสุข - ประตูน้ำ

มินิบัสส้มแปลง
 1. 11-2 / 14-5785 กทม.
 2. 11-8 / 14-5633 กทม.
 3. 11-37 / 14-5626 กทม.
ปอ.เหลืองแปลง
 1. 11-22 / 14-9715 กทม.
ปอ.เหลือง WINWIN
 1. 11-3 / 16-2236 กทม. : สบู่เดอ ลีฟ พอมิกราเนท
 2. 11-5 / 15-4638 กทม.
 3. 11-6 / 15-4813 กทม. : ผลิตภัณฑ์ SUNSTAR
 4. 11-9 / 15-4752 กทม.
 5. 11-17 / 15-4715 กทม. : เครื่องปรับอากาศซัยโจ เด็นกิ Ultrafine
 6. 11-19 / 15-4861 กทม.
 7. 11-24 / 15-4764 กทม.
 8. 11-27 / 15-4753 กทม.
 9. 11-28 / 15-2075 กทม.
 10. 11-29 / 15-4691 กทม.
 11. 11-32 / 16-0346 กทม. : นีออนโกลเด้นโคคูน
 12. 11-33 / 15-4842 กทม.
 13. 11-36 / 15-4680 กทม. : ยาเกร็กคู
 14. 11-38 / 15-4639 กทม.
 15. 11-39 / 15-4647 กทม. : AURA ME
 16. 11- / 16-3396 กทม.
----------
 • 11-1 / 15-4643 กทม. (รอประมูล SIA)
 • 11-15 / 15-4686 กทม. (รอประมูล SIA)
 • 11-34 / 15-4687 กทม. (รอประมูล SIA)
 • 11-35 / 15-4693 กทม. (รอประมูล SIA)[ขึ้นบน]สาย 27

รถร่วม : มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ขาวน้ำเงิน DAEWOO
 1. 27-1 / 11-9110 กทม.
 2. 27-2 / 12-0422 กทม.
 3. 27-5 / 11-8559 กทม.
 4. 27-6 / 11-9501 กทม.
 5. 27-7
 6. 27-8
 7. 27-12 / 11-8908 กทม.
 8. 27-13 / 12-0597 กทม.
 9. 27-15 / 12-0641 กทม.
 10. 27-16 / 11-8912 กทม.
 11. 27-17 / 11-9863 กทม.
 12. 27-18 / 11-8075 กทม.
 13. 27-19 / 11-9109 กทม.
 14. ​27-20​ / 11-9120 กทม.
 15. 27-21 / 12-0069 กทม.
 16. 27-22 / 12-0622 กทม.
 17. 27-23 / 11-9101 กทม.
ปอ.เหลือง SUNLONG (คันใหญ่)
 1. 27-3 / 14-7349 กทม.
 2. 27-4 / 14-7350 กทม.
 3. 27-5 / 14-7351 กทม.
 4. 27-6 / 14-7352 กทม.
 5. 27-7 / 14-7353 กทม.
ปอ.เหลือง SUNLONG (คันเล็ก)
 1. 27-1 / 15-1737 กทม.
 2. 27-2 / 15-1736 กทม.
 3. 27-8 / 15-3848 กทม.
 4. 27-9 / 15-3851 กทม.
 5. 27-10 / 15-3852 กทม.
 6. 27-11 / 15-3850 กทม.
 7. 27-12 / 15-3845 กทม.
 8. 27-13 / 15-3846 กทม.
 9. 27-14 / 15-3839 กทม.
 10. 27-15 / 15-3838 กทม.
 11. 27-16 / 15-3841 กทม.
 12. 27-17 / 15-3849 กทม.
 13. 27-18 / 15-3840 กทม.
 14. 27-19 / 15-3842 กทม.
 15. 27-20 / 15-3847 กทม.
 16. 27-21 / 15-3844 กทม.
 17. 27-22 / 15-3843 กทม.มินิบัส : มีนบุรี - แฮปปี้แลนด์

มินิบัสส้มแปลง
 1. 27-3 / 14-5514 กทม.
 2. 27-7 / 14-5538 กทม.
 3. 27-9 / 14-7808 กทม.
 4. 27-10 / 14-5794 กทม.
 5. 27-12 / 14-5199 กทม.
 6. 27-14 / 14-8726 กทม.
 7. 27-19 / 14-5792 กทม.
 8. 27-20 / 14-5540 กทม.
 9. 27-22 / 14-5435 กทม.
 10. 27-24 / 15-1680 กทม.
 11. 27-25 / 14-5436 กทม.
 12. 27-28 / 14-7031 กทม.
 13. 27-33 / 14-9816 กทม.
 14. 27-34 / 14-7033 กทม.
 15. 27-35 / 14-8359 กทม.
 16. 27-38 / 14-5202 กทม.
 17. 27-39 / 14-6581 กทม.
 18. 27-40 / 14-6575 กทม.
 19. 27-41 / 14-5437 กทม.
 20. 27-42 / 14-8944 กทม.
 21. 27-43 / 14-9621 กทม.
 22. 27-45 / 14-6580 กทม.
 23. 27-47 / 14-7810 กทม.
 24. 27-49
 25. 27-50 / 14-5738 กทม.
 26. 27-51 / 14-8725 กทม.
 27. 27-52 / 14-5537 กทม.
 28. 27-53 / 14-7994 กทม.
 29. 27-55 / 14-5203 กทม.
 30. 27-56 / 15-0755 กทม.
 31. 27-59 / 14-9821 กทม.
 32. 27-60 / 14-7809 กทม.
 33. 27-61 / 15-0763 กทม.
มินิบัสส้ม WINWIN
 1. 27-6 / 15-4723 กทม.
 2. 27-29 / 15-4720 กทม.
 3. 27-31 / 15-4724 กทม.
 4. 27-48 / 15-4733 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 58

รถร่วม : มีนบุรี - ประตูน้ำ

ขาวน้ำเงิน DAEWOO
 1. 58-2 / 11-8206 กทม.
 2. 58-3 / 11-9132 กทม.
 3. 58-4 / 11-9877 กทม.
 4. 58-7
 5. 58-9 / 11-9492 กทม.
 6. 58-10 / 12-0390 กทม.
 7. 58-13 / 11-8892 กทม.
 8. 58-19 / 12-0389 กทม.
 9. 58-22 / 11-8905 กทม.
 10. 58-24 / 12-0421 กทม.
 11. 58-38 / 11-8568 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 71

มินิบัส : ปัฐวิกรณ์ - วัดธาตุทอง

มินิบัสส้มแปลง
 1. 71-1 / 15-1589 กทม.
 2. 71-8 / 14-9077 กทม.
 3. 71-10 / 15-1597 กทม.
 4. 71-14 / 14-8358 กทม.
 5. 71-23 / 15-1592 กทม.
 6. 71-26 / 15-1598 กทม.
 7. 71-29 / 14-7940 กทม.
 8. 71-33 / 15-3317 กทม.
 9. 71-38 / 15-1575 กทม.
 10. 71-41 / 14-5588 กทม.
 11. 71-51 / 14-8096 กทม.
 12. 71-55 / 15-0752 กทม.
 13. 71-63 / 14-5416 กทม.
 14. 71-66 / 15-3397 กทม.
 15. 71-73 / 14-8099 กทม.
 16. 71-74 / 14-5417 กทม.
 17. 71-77 / 15-3234 กทม.
 18. 71-78 / 15-3394 กทม.
 19. 71-81 / 14-7409 กทม.
 20. 71-84 / 14-4969 กทม.
 21. 71-89 / 15-3398 กทม.
 22. 71-90
 23. 71-92 / 15-1599 กทม.
 24. 71-97 / 15-3399 กทม.
มินิบัสส้ม HENGTONG
 1. 71-3 / 15-3207 กทม.
 2. 71-4 / 15-3211 กทม.
 3. 71-18 / 15-3347 กทม.
 4. 71-24 / 14-8366 กทม.
 5. 71-30 / 15-3212 กทม.
 6. 71-53
 7. 71-60 / 15-3345 กทม.
 8. 71-65 / 15-3349 กทม.
มินิบัสส้ม WINWIN
 1. 71-5 / 15-5023 กทม.
 2. 71-6 / 15-5019 กทม.
 3. 71-7 / 15-5020 กทม.
 4. 71-11 / 15-5024 กทม.
 5. 71-13 / 15-5018 กทม.
 6. 71-15 / 15-4766 กทม.
 7. 71-22 / 15-4689 กทม.
 8. 71-28 / 15-5011 กทม.
 9. 71-32 / 15-4811 กทม.
 10. 71-35 / 15-4755 กทม.
 11. 71-36 / 15-5007 กทม.
 12. 71-37 / 15-4728 กทม.
 13. 71-45 / 15-4716 กทม.
 14. 71-46 / 15-4732 กทม.
 15. 71-48 / 15-5022 กทม.
 16. 71-49 / 15-5006 กทม.
 17. 71-56 / 15-4807 กทม.
 18. 71-59 / 15-4756 กทม.
 19. 71-62 / 15-5012 กทม.
 20. 71-64 / 15-5005 กทม.
 21. 71-72 / 15-5008 กทม.
 22. 71-76 / 15-4730 กทม.
 23. 71-83 / 15-4642 กทม.
 24. 71-86 / 15-4805 กทม.
 25. 71-87 / 15-4717 กทม.
 26. 71-95 / 15-5010 กทม.
----------
 • 71-44 / 15-4690 กทม. (รอประมูล SIA)
 • 71-94 / 15-4626 กทม. (รอประมูล SIA)

[ขึ้นบน]สาย 115

รถร่วม : สวนสยาม - สาทร

ชมพู
 1. 115-1 / 11-2459 กทม.
 2. 115-4 / 11-2433 กทม.
 3. 115-8 / 11-2436 กทม.
 4. 115-14
 5. 115-15 / 11-2576 กทม.
 6. 115-16 / 11-2577 กทม.
 7. 115-29 / 12-0649 กทม.
 8. 115-32 / 13-4432 กทม.
 9. 115-33 / 12-0042 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 143

รถร่วม : แฮปปี้แลนด์ - ม.เกษมบัณฑิต ร่มเกล้า (- ลาดกระบัง)

ขาวน้ำเงิน
 1. 143-16 / 13-2276 กทม.
 2. 143-19 / 13-2279 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 151

รถร่วม : ลาดพร้าว 71 - มีนบุรี (- ลาดกระบัง)

ขาวน้ำเงิน
 1. 151-1 / 12-1588 กทม.
 2. 151-2 / 12-1611 กทม.
 3. 151-3
 4. 151-4 / 12-4412 กทม.
 5. 151-9 / 12-6756 กทม.
 6. 151-11 / 12-6758 กทม.
 7. 151-13 / 12-6760 กทม.
 8. 151-15 / 11-6031 กทม.
 9. 151-16 / 12-3895 กทม.
 10. 151-18 / 12-3893 กทม.
 11. 151-19 / 12-3896 กทม.
 12. 151-20 / 12-1451 กทม.

[ขึ้นบน]สาย 207

รถร่วม : ม.รามคำแหง - ม.รามคำแหง 2

ขาวน้ำเงิน
 1. 207-17 / 10-9214 กทม.
 2. 207-40 / 13-5825 กทม.
ชมพู
 1. 207-17 / 11-6462 กทม.
ปอ.ครีมน้ำเงิน
 1. 207-3 / 12-9877 กทม.
 2. 207-4 / 12-9878 กทม.รถของ บ.ฉมาพันธ์การเดินรถ ดูข้อมูลได้ในกระทู้ "สายปฏิรูป"

กฎการโพสข้อความ

กฎการโพสข้อความ
 • You may not create new articles
 • You may not edit articles
 • You may not post comments
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • You may not edit your comments
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด